شهلا دانشفر

خوش آمديد

جنبش آزادی زن

مصاحبه با شهلا دانشفر: حجاب پرچم اسلام سیاسی است

حجاب برگیران میلیونی زنان

ملی اسلامی ها و برگزاری هشت مارس

مصاحبه با شهلا دانشفر در رابطه با “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

دانشگاه سنگر مبارزه علیه حجاب اجباری و آپارتاید جنسی است

 منشورتان را در عمل دیده ایم

 روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زن

خانه های سکس در تهران، تن فروشی برای نان شب

“منشور حجاب” و طرح “محرم سازی” مدارس

 تفکیک جنسیتی موقوف

تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و اعترافی دیگر به شکست

افزایش نصب دوربین مدار بسته در مدارس دختران

 قانونی شدن تجاوز به کودکان در جمهوری اسلامی

 جنگ بر سر حجاب و یاوه گویی های روحانی

 زنان “بیوه”، زنان نفرین شده!

چالش بر سرحجاب و ماهواره

این چنین حساب آمرین به معروف را کف دستشان میگذارن

فقط در يك روز يكشنبه اتفاق نمي افتد

 پژواك قدرت جنبش رهايي زن در صفوف حكومت

جنبش نوین آزادی زن و هشت مارس

حمايت دهها هزار نفره از حركت ضد اسلامي زنان لبنان 

شکستی دیگر برای جمهوری اسلامی

در همبستگی با ٤ آپریل روز جهانی حمایت از آمنه

حمايت دهها هزار نفره از حركت ضد اسلامي زنان لبنان

رقصی جهانی علیه خشونت بر زن

طرح كذايي حجاب و عفاف و هشت مارس

خشم میلیونی در هندوستان علیه سنتهای مردسالار

روز 25 نوامبر روز جهانی علیه خشونت علیه زنان، روز کیفرخواست علیه رژیم اسلامی

جنبش علیه تبعیض علیه زن در مصر یک جنبش بالنده

ماهواره و حجاب دو معضل بزرگ احمد مقدم

مبارزه علیه تبعیض جنسیتی یک عرصه مهم اعتراض در دانشگاه

انفجار اعتراضات مردم و استیصال مراجع تقلید

حجاب، “طرح امنيت اجتماعي” و وحشت رژيم

جنگ حجاب و باخت جمهوري اسلامي

 مانیفست آزادی زن پلاتفرمي همه جانبه برای ۸ مارس

  چگونه در ایران علیه آپارتاید جنسیتی متشکل شویم

   مصاحبه با شهلا دانشفر به درباره مانیفست آزادی زن در ایران

 تقاضاي اختيار بيشتر براي مقابله با بي حجابي

 اخراج بسياري از پرستاران در بيمارستان امام خميني بخاطر “بدحجابي”

 حجاب برگيران در كرج و تهران و فغان جمهوري اسلامي

 لايحه “حمايت از خانواده” سند محكوميت كل حكومت و قوانين اسلامي

 ما ساختار شکنیم، با حجاب برگیران و با انقلابمان

 وحشتي عظيم از بي حجابي گسترده

 تظاهرات حكومتي ها عليه “بدحجابي”!

 گرد “مانيفست آزادي زن” متشكل شويد!

 هشت مارس در ايران و خارج كشور عليه حكومت ضد زن، از زبان مينا احدي و شهلا دانشفر

 مصاحبه با شهلا دانشفر به درباره مانیفست آزادی زن در ایران

 در باره مانیفست آزادی زن، مصاحبه با شهلا دانشفر

 جلوي چشمشان حجاب لگدمال ميشود

دور انداختن حجابها تعرضی مرگبار به رژیم، به استقبال یک هشت مارس بیحجاب برویم

ازدواج دختران دانش آموز و معضل ادامه تحصیل

حجاب را بايد دور انداخت!

رادان، كهريزك و طرح “امنيت اجتماعي”

طرح امنيت اجتماعي و اعتراض مردم

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: