شهلا دانشفر

خوش آمديد

سال ٢٠١٤

استخدام محافظ برای قوه قضاییه

جنبشی سراسری علیه شهریه مدارس

!!!با زور و زندان و شلاق کسی را نمیتوان بچه دار کرد

 عملکرد ده ماهه دولت روحانی و طرح “حمایت غذائی اقشار کم درآمد”

وحشت رژیم از اعلام میزان حداقل دستمزدها برای سال آتی

 اعتراضات گسترده علیه حمله به بند ٣٥٠ اوین و درسهای آموزنده اش

 حداقل دستمزد ٦٠٨ هزار تومانی و عکس العمل کارگران

زنان بخش عظیم نیروی بیکار در ایران

 کانال جدید، مکانی برای متحد شدن برای روز جهانی کارگر

 قانون اسلامی ارتجاعی ” دیه ” و دختران دانش آموزی که در شین آباد در آتش سوختند

اول مه و صف متحد کارگران و کل مردم

 اول مه امسال و فضای سیاسی جامعه

مصاحبه با شهلا دانشفر در رابطه با “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده”

 ٨ مارس امسال در ایران

 کمیته مزد رژیم و تدارک حمله ای دیگر به معیشت کارگران

چهارشنبه سوی جشن جوانان و عزایای جمهوری اسلامی

مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها تصویب شد

 جانباختن کارگران در محیط کار، یك جنگ اعلام نشده

 بسته شدن پرونده بودجه سال ٩٣ و هراس رژیم اسلامی

هدفمند کردن یارانه ها به گل نشست

 آمار سخن میگوید: اتحادی سراسری علیه بیکاری

جنبش کارگری از مهر ماه ٥٧ تا ٣٠ خرداد ٦٠

 ملی اسلامی ها و برگزاری هشت مارس

جهاد اقتصادی خامنه ای و هراس از مردم

کمیته مزد رژیم و تدارک حمله ای دیگر به معیشت کارگران

دارایی های سرقت شده تامین اجتماعی متعلق به کارگران است

سبد کالایی رژیم، پاسخ فقر مردم نیست

مصاحبه با شهلا دانشفر: پیرامون نمایش تلویزیونی “مناظره” با موضوع دستمزد کارگران

 مصاحبه با شهلا دانشفر در رابطه با “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

جنگ بر سر خواست افزایش دستمزد و پاسخ کارگران

دانشگاه سنگر مبارزه علیه حجاب اجباری و آپارتاید جنسی است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: