شهلا دانشفر

خوش آمديد

(شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا(عکسها، فیلم ها و گزارشات

طرح شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا

کنفرانس “کارگران و انقلاب در خاورمیانه” با موفقیت برگزار شد- همراه با گزارشی تصویری

 

فیلم های کنفرانس ٦ سپتامبر

گفتگو با شهلا دانشفر پیرامون کنفرانس کارگران و انقلاب در خاورمیانه

جنبش کارگری ایران کجا ایستاده است

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: