شهلا دانشفر

خوش آمديد

سال 2011

پیش بسوی شکستن در زندانها، گفتگو با شهلا دانشفر درباره کمپین برای آزادی کارگران زندانی

علیه سندیكالیسم راست و سازشكار، در حاشیه نظرات مازیار گیلانی نژاد

جوانفکر و باندهای حکومت

  تظاهرات عليه جمهوري اسلامي در كابل

كارگران يونان از كارگران پرتغال اعلام حمايت كردند

پژواك خواست افزايش دستمزد در درون حكومت  

ماشين جنايت عليه زندانيان سياسي را ميتوانيم درهم بشكنيم

در حاشيه بيانيه ٦ تشكل کارگری “آیا حتی با دو میلیون تومان دستمزد میتوان یک زندگی انسانی داشت”

 من صداي بهنام ابراهيم زاده هستم

افزايش دستمزدها در قدم اول يك ميليون

الله اكبر شعار ما مردم نيست

رضا رخشان بايد فورا از زندان آزاد شود

افزايش دستمزدها فوري يك پاسخ مهم ما به طرح هدفمند كردن يارانه ها

دو سالگرد مهم :كارگران كشتار خاتون آباد را فراموش نميكنند

 سنديكاي شركت واحد و دفاع از قانون كار جمهوري اسلامي

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: