شهلا دانشفر

خوش آمديد

مقالات سال 2007

پیش به سوی افزایش دستمزدها!

پاسخ به سوالي از يكي از كارگران در مورد شوراهاي اسلامي

جنبش كارگري يك نقطه عطف را پشت سرگذاشته است، سخنراني در معرفی قطعنامه جنبش کارگری در كنره ششم حزب

اول مه، جدال چپ و راست ، گفتگو نشريه جوانان کمونيست با شهلا دانشفر

روز شمار دوماه مبارزه معلمان

كارگران در مقابل تصميم دولت و تعيين ١٨٣ هزار تومان حداقل دستمزدها ساكت نمي نشينند

عسلويه يك مركز مهم كارگري در ايران، نگاهي به اعتراض اخير بيش از ١٥٠٠ كارگر در عسلويه

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: