شهلا دانشفر

خوش آمديد

مقالات سال 2008

 اخراج جمهوري اسلامي از سازمان جهاني کار یک خواست مهم ما در اول مه، باز هم در مورد اول مه

نامه شهلا دانشفر به سازمانهاي کارگري در سراسر جهان، با کمپيني جهاني، براي آزادي فوري دستگير شدگان اول مه در ايران، جوانمير مرادي٬ شيث اماني و طه آزادي، تلاش کنيم

يک هفته تاريخي از مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه

سازش و راست روي تا كجا؟در حاشيه اطلاعيه “كانون صنفي معلمان”

در حاشيه برپايي باشكوه روز جهاني كودك در ايران

سه اتفاق مهم در جنبش اعتراضي کارگران

دستمزد کارگران توسط خود کارگران بايد تعيين شود، خط فقر نه، خط رفاه

اعتراف وزير كار سابق جمهوري اسلامي و داستان قانون كار

مجمع عمومي مشترك پنج کارخانه يک تجربه مهم

اعتصاب کارگران لوله سازي حركتي مهم و آموزنده

مبارزات کارگران کيان تاير يك تحرك مهم در جنبش كارگري

ايجاد تشکل کارگري امر خود کارگران است

“حراست” را از ايران خودرو بيرون کنيم

مديران کارخانجات و فساد مالي به بهانه گزارشي از شركت توسعه صنايع بهشهر

درسهاي آموزنده يك مبارزه باشكوه، ٥١ روز اعتصاب، و تجمع و تظاهرات كارگران هفت تپه

تلاش مسئولين كانون صنفي معلمان براي همرنگي با “خانه كارگر

يک هفته تاريخي از مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه

 یاد کارگران جانباخته ذوب مس خاتون آباد را گرامي بداريم

مبارزه كارگران شركت واحد: تاكيد بر دو نكته مهم

مصاحبه با اصغر كریمی و شهلا دانشفر در مورد اعتصاب و مبارزه كارگران شركت واحد

اعتصاب كارگران شركت واحد٬ اعتصابي با شكوه

قربانيان باب نيز را فراموش نميكنيم

اتحاد بين المللي كارگري براي اخراج حكومت اسلامي از سازمان جهاني كار

اخراج كارگران به جرم شركت در اعتصاب

اول مه امسال يك روز سياسي مهم بود

عضويت سنديكاي شركت واحد در فدراسيون بين المللي ترانسپورت ITF

بررسي و جمع بندي مبارزه کارگران شرکت واحد، متن گفتگوي شهلا دانشنفر با اصغر کريمي در برنامه تلويزيوني “کارگران و يک دنياي بهتر”- کانال جديد

سال ٨٤ سالي تاريخي براي جنبش كارگري در ايران

مبارزه براي افزايش دستمزدها، مصاحبه با شهلا دانشفر

اعتراض به عضویت جمهوري اسلامي و شوراهاي اسلامي در سازمان جهاني كار

١٥فوريه (٢٦ بهمن) روز كارزار جهانی در حمایت از كارگران شركت واحد يك دستاورد بزرگ برای همه كارگراناول مه را بطور گسترده برگزار كنيم، گفتگوي تلويزيون انترناسيونال با شهلا دانشفر

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: