شهلا دانشفر

خوش آمديد

مقالات سال 2009

 کمونیست کیست و حزب چیست؟پاسخ به سوالات شما

يك اول مه بسيار بزرگ كه در دنيا صدا كند، مصاحبه با شهلا دانشفر

كودكان: “شهيد فهميده”

دور انداختن حجابها تعرضی مرگبار به رژیم، به استقبال یک هشت مارس بیحجاب برویم

ديگر نمي پذيريم

ازدواج دختران دانش آموز و معضل ادامه تحصیل

حجاب را بايد دور انداخت!

همایش دادستان ها، همایش وحشت!

در ١٦ آذر، شاید خدا گریسته باشد!

جنبش کارگري و وضعيت كنوني آن، مصاحبه بهرام سروش با شهلا دانشفر در تلويزيون کانال جديد

غلامحسن الهام بسیجیان را به جهاد با کارگران فرامیخواند!!

به فراخوان علی نجاتی در همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه با تمام قدرت پاسخ دهیم

١٦ آذر روزی در تداوم روزهای انقلاب به استقبالش برویم

كارگران لوله سازي خوزستان راه نشان ميدهند

ارتباط حذف یارانه ها و پرونده کهریزک!

تظاهرات کارگران لوله سازی و مردم اهواز

قطع يارانه ها، تعرضي كه بايد پاسخ بگيرد

قراردادهاي جديد كار را بايد با خود حكومت به زباله دان انداخت

به فراخوان علي نجاتي در همبستگي با کارگران نيشکر هفت تپه با تمام قدرت پاسخ دهيم

بالاگرفتن نزاعهاي حکومتي٬ ترس رژيم و توقف طرح هدفمند کردن يارانه ها

معادن ايران قتلگاه کارگران

کودکان کار و خيابان و طرح “ساماندهي ” جمهوري اسلامي

يک نامه و يک پاسخ

رادان، كهريزك و طرح “امنيت اجتماعي”

كودكان كار٬ حقوق كودك

اخراج نيروهاي سرکوب از کارخانجات يک خواست عاجل و ممكن

سازماندهي حزبي دراوضاع انقلابي، مصاحبه انترناسيونال با شهلا دانشفر دبير كميته سازمانده حزب

سخنی در مورد بازگشایی دانشگاهها و مدارس

حول خواست افزايش دستمزدها متحد شويم

در باره آغاز سال تحصيلي و مبارزه در دانشگاهها و مدارس، مبارزه دانشجويان و معلمان براي يك زندگي انساني ادامه خواهد داشت!مصاحبه با شهلا دانشفر و نويد مينايي

سران جنایتکار رژیم باید محاکمه شوند

کلیه نیروهای سرکوبگر رژیم باید از کارخانه ها و مراکز تولیدی اخراج شوند

اعتراضات معلمان و جايگاه كانون صنفي

بيانيه مشترك ده تشكل كارگري به مناسب اول مه٬ يك پيشروي مهم براي جنبش كارگري

مبارزه بر سر افزایش دستمزدها ادامه دارد

جاي قانون كار جمهوري اسلامي در زباله دان است، پيرامون بحث “اصلاح قانون كار”

در حاشيه مضحكه انتخاباتي حكومت

اول مه ٨٨ يك روز تاريخي فراموش نشدني

اول مه روز تظاهرات سراسري، اول مه خيابانها مال ماست

مبارزه بر سر افزایش دستمزدها ادامه دارد، در حاشيه سخنان جهرمي وزير كار

علي نجاتي بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شود

نگاهي به جنبش كارگري در سال ٨٧، مصاحبه سيما بهاري با شهلا دانشفر در برنامه انترناسيونال در كانال جديد

کارگران قاطعانه به دستمزدهاي زير خط فقر نه خواهند گفت

در حاشيه مسائل و مبارزات كارگري

جنبش افزايش فوري و چندين برابر دستمزدها حياتي است

افزايش دستمزدها: موضوع مبرم جدال كارگران با حكومت

سه سال از اعتصاب با شکوه کارگران شرکت واحد گذشت، زنده باد کارگران شرکت واحد

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: