شهلا دانشفر

خوش آمديد

مقالات سال 2010

  ٦٠ جلسه “بحران كارگري” در خوزستان

افول طنطاوی و آینده مصر

مانیفست آزادی زن پلاتفرمي همه جانبه برای ۸ مارس

 چگونه در ایران علیه آپارتاید جنسیتی متشکل شویم

میتوانیم و باید همین امروز تشکلهایمان را ایجاد کنیم، به بهانه دو ساله شدن سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه

دزدي عظيم ۵۰ هزار ميلياردي و فقر عميق مردم

جاي كودكان ما در مدرسه است

 كارزاري گسترده براي آزادي كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي

 يك ماه و نيم جدال متحدانه با كارفرما و مقامات حكومت، نگاهي به مبارزه كارگران كرپ ناز هرسين كرمانشاه

 هجده تير را به نقطه عطف ديگري در مبارزاتمان تبديل كنيم

مصاحبه با شهلا دانشفر به درباره مانیفست آزادی زن در ایران

مصاحبه سیاوش شهابی با شهلا دانشفر: حزب، مهمترین و همه جانبه ترین پاسخ به سازماندهی انقلاب است

تقاضاي اختيار بيشتر براي مقابله با بي حجابي

ادامه اعتراضات گسترده در فرانسه،  “اينجا ايران نيست”

يك ماه و نيم جدال متحدانه با كارفرما و مقامات حكومت، نگاهي به مبارزه كارگران كرپ ناز هرسين كرمانشاه

تظاهرات صدها هزار نفره در ايتاليا

يارانه هاو وحشت رژيم از شورشها و اعتصابات

نقشه شوم حكومت براي رسميت دادن به سيستم كار مزدي

اعتصابات كارگري فرانسه را به تعطيلي كشانده است، اكثر مردم از اعتصاب حمايت ميكنند

٣٣معدنچي نجات يافتند، دو ميليون ديگر را نيز ميتوان نجات داد

وضعيت بيمارستانها و شرايط كمرشكن كار پرستاران

گذري به تداوم قدرتمند اعتصابات سراسري در فرانسه

موجي از اعتراضات كارگري اروپا را فرا ميگيرد، كارگران ميگويند: بار بحرانتان را بدوشن ما كارگران نيندازيد

معدنچيان شيليايي در عمق هفتصد متری زمين منتظر نجاتند

اخراج بسياري از پرستاران در بيمارستان امام خميني بخاطر “بدحجابي”

حجاب برگيران در كرج و تهران و فغان جمهوري اسلامي

آزاد كمانگر بايد فورا از زندان آزاد شود

بيانيه الفتح انعكاسي از موقعيت جمهوري اسلامي است

به استقبال اول مهر برويم، سال تحصيلي آغاز ميشود، خود را براي اعتراضات گسترده سراسري آماده كنيم

لايحه “حمايت از خانواده” سند محكوميت كل حكومت و قوانين اسلامي

كارگران و كمپين جهاني براي نجات جان سكينه محميد آشتياني

با شعار زندگي انساني حق مسلم ماست به جنگ گراني و فقر برويم

زير بار اين گراني نميرويم، زندگي انساني حق مسلم ماست

جنبش سراسري براي مقابله با بيكارسازيها حياتي است، متن مصاحبه كانال جديد با شهلا دانشفر

موج جديدي از اعتراضات پرستاران در پيش است

دادگاه متهمان کهریزک، دادگاه محاکمه سران رژیم

هدفمان يك كمپين قدرتمند جهاني است، مصاحبه با شهلا دانشفر در مورد كمپين آزادي كارگران زنداني

بار تحريمها نبايد به دوش كارگران بيفتد

استغاثه كانون صنفي معلمان ربطي به معلمان ندارد

بيكارسازيهاي گسترده در شركت واحد هشدار دهنده است

 هجده تير را به نقطه عطف ديگري در مبارزاتمان تبديل كنيم

اعتراف به رسوايي در كنفرانس سازمان جهاني كار

 اعتصاب كارگران خط ١ شركت واحد و هراس رژيم

 كمپين براي آزادي كارگران زندان و زندانيان سياسي را با قدرت جلو بريم

صداي انقلاب ايران در كنفرانس سازمان جهاني كار، مصاحبه با شهلا دانشفر

کارگران لوله سازي خوزستان و هراس رژيم

علي نجاتي آزاد شد، دو فعال كارگري حكم بازداشت گرفتند

يك الگوي مهم براي گام بعدي

ما ساختار شکنیم، با حجاب برگیران و با انقلابمان

دستگير شدگان اول مه بايد فورا آزاد شوند

 مقبره و زیارتگاه نه خیابان، پاسخي به سران سازشکار کانون صنفی معلمان

نگاهي گذرا به اول مه

جنب و جوش بي سابقه اول مه در ايران

وحشتي عظيم از بي حجابي گسترده

منصور اسانلو و همه زندانيان سياسي بايد از زندان آزاد شوند

عليه بيكارسازيها بايد متحدانه ايستاد

نقش كارگران در پيروزي انقلاب در ايران، مصاحبه تلويزيون انترناسيونال با شهلا دانشفر

يك ميليون فاصله خط فقر تا دستمزد

 در حاشيه حكم برائت محمود صالحي

اول مه يك روز بزرگ قدرتنمايي

تظاهرات حكومتي ها عليه “بدحجابي”!

گرد “مانيفست آزادي زن” متشكل شويد!

در مورد دستمزد ٣٠٣ هزار توماني

هشت مارس در ايران و خارج كشور عليه حكومت ضد زن، از زبان مينا احدي و شهلا دانشفر

كارگران در هفته اي كه گذشت

 كارگران شركت واحد بايد باتمام قدرت به ميدان آيند

دستمزد و حداقل دستمزد، گفتگو با شهلا دانشفر در کانال جدید

كارگران و هشت مارس امسال

کارگران در سال ٨٨

یک هفته تجمع پرشور مقابل زندان اوین

کارگران در اراک با شعار مرگ بر دیکتاتور

كارگران با گسترش اعتراضاتشان و با شوراهايشان به جلو مي آيند

دستمزد و بازي كثيف شوراهاي اسلامي و خانه کارگر، حكومت خط فقر را سرنگون ميكنيم

يک اقدام مهم کارگري

مصاحبه با شهلا دانشفر به درباره مانیفست آزادی زن در ایران

در باره مانیفست آزادی زن، مصاحبه با شهلا دانشفر

سال ٨٩ سال “بحران های کارگری” سال زدن ضربه نهایی بر پیکر جمهوری اسلامی است

به بهانه مبارزات كارگران كيان تاير سخني با كارگران

امروز ميتوان حكومت را از نهادهاي بين المللي بيرون راند، گفتگوي تلويزيون انترناسيونال با شهلا دانشفر

زنده باد کارگران ذوب آهن اصفهان، زنده باد شوراها

جلوي چشمشان حجاب لگدمال ميشود

عليه حكومت خط فقر بايد سراسري پا به ميدان گذاشت

تقلاهای آخر رژیم اسلامي

رضا رخشان، کارگران دستگير شده نيشکر هفت تپه و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند

 براي ضربه نهايي عليه جمهوري اسلامي، به استقبال اعتصابات سراسري برويم

 با تمام قوا برای آزادی زندانیان سیاسی به میدان آییم!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: