شهلا دانشفر

خوش آمديد

در حاشيه رويدادها

دور انداختن حجاب در اعتراض به تذکر ماموران رژيم

عليرغم ادامه تعرضات اخير جمهوري اسلامي به جوانان و بويژه دختران جوان تحت عنوان مبارزه با بدحجابي در جهت ايجاد جو رعب و وحشت در جامعه، يک زن معترض در اعتراض به تذکر مامورين نهي از منکر حجاب خود را در مقابل آنان دور انداخت. در حاليکه روز هشت مرداد مامورين کلانتري زنان در مشهد در محل چهارراه آزادشهر در حال گشت زني بودند، “بدحجابي” چند زن جسور ارعاب رژيم و قوانين اسلامي آنرا به تمسخر گرفت. “بدحجابي” اين زنان بعنوان اعتراض به تعرضات و حرکات اوباشان رژيم تمام توجه ها را بخود جلب کرده بود. با ديدن اين چند زن مامورين کلانتري به آنها تذکر دادند که حجابشان را رعايت کنند اما اين تذکر با اعتراض فوري زنان در آنجا پاسخ گرفت. يکي از زنان به نام مرضيه بهمراه خواهرش محبوبه که بنا به گزارش روزنامه خراسان “با مانتويي بسيار کوتاه و تنگ و آرايش غليط و ناخن هاي بلند و لاک زده و با روسري کوچک و بدون جوراب و زنجيري زينتي بر پا” به خيابان آمده بودند به مامورين رژيم معترض شد و در همانجا حجاب خود را دور انداخت و مردم را به کمک فراخواند. مردم زيادي دور آنها جمع شدند. يکي از مامورين زن کلانتري سعي ميکرد که مردم را آرام کند و حجاب مرضيه را بسرش بگذارد اما مرضيه به مامور کلانتري زن اعتراض کرد و به او حمله برد و مقنعه و حجاب او را از سرش کشيد و آنرا نيز به وسط خيابان پرت کرد. اين اقدام با استقبال مردم حاضر در محل روبرو شد. سرانجام مامورين انتظامي رژيم به کمک مامورين “دايره مبارزه با مفاسد اجتماعي و کلانتري بانوان” شتافتند و توانستند مردم را متفرق کنند و مرضيه را به جرم اخلال در نظم عمومي و اهانت به مامورين دولتي دستگير کرده و روانه زندان مرکزي مشهد کردند.

مرضيه را به زندان بردند اما او نمونه ميليونها زن و دختري است که مترصد فرصتند تا خود را از شر قوانين اسلامي و کل حکومت خلاص کنند. اين نمونه اي از اعتراضات روزمره زنان به جمهوري اسلامي است. اين نشاندهنده اينست که ارعاب، حزب الله چرخاني، و بگير و ببند رژيم نه تنها اثر ندارد و اعتراض مردم را مهار نميکند، بلکه تعرض متقابل و تلاش براي شکستن اين جو ارعاب در دستور کار مردم قرار دارد. حرکت اين زن جسور نمونه اي از ضعف رژيم و اعتماد به عکس العمل و حمايت مردم از اعتراض به رژيم است. اگر امروز بدور انداختن حجاب و اعتراض متقابل توسط اين زن در يک موقعيت نابرابر در مقابل مزدوران رژيم صورت ميگيرد و مورد حمايت مردم حاضر در محل قرار ميگيرد، فردا در موقعيتي مناسبتر و در شرايطي که اتحاد و آمادگي مردم توازن قوا را عليه رژيم بيشتر عوض کند، اين مزدوران حکومت خواهند بود که از ترس مردم بايد خود را قايم کنند. بايد به هر شکل ممکن به دستگيري مرضيه اعتراض کرد. او بايد فورا آزاد شود. بايد هر حرکت سرکوبگران جمهوري اسلامي را در جهت ارعاب جامعه با تعرض متقابل جواب داد و مامورين رژيم را گوشمالي داد. بايد براي بزير کشيدن حکومت جنايتکاران متحد و متشکل و آماده شد. به دور حزب کمونيست کارگري بايد حلقه زد.

معلمان هر يکشنبه تحصن خواهند داشت

تجمعات پي در پي معلمان در اعتراض به دو همکار دستگير شده خود در هفته گذشته ادامه داشت. معلمان خواهان آزادي فوري محمود بهشتي لنگرودي و علي اصغر ذاتي دو نفر از مسئولين کانون صنفي معلمان شدند. معلمان اعلام کردند که تا وقتي اين دو نفر از زندان آزاد نشوند به تجمعات اعتراضي خود ادامه خواهند داد. در همين هفته نيز شاهد تجمعات معلمان حق التدريسي براي استخدام رسمي خود در آموزش و پرورش بوديم. معلمان حق التدريسي از سراسر ايران با تجمعات متوالي خود در مقابل وزارت آموزش و پرورش بر خواست خود پاي فشردند و اعلام کردند که به اين تجمعات ادامه خواهند داد. اين معلمان در ملاير نيز در همين رابطه تجمع اعتراضي برپا کردند. معلمان حق التدريسي در همان شرايط دشواري که معلمان ديگر کار ميکنند در مدارس تدريس ميکنند، با حقوقي پايينتر، محروم از هرگونه حق و حقوقي، و همواره خطر بيکار شدن آنها را تهديد ميکند. خواست استخدام رسمي معلمان حق التدرسي يک بند قطعنامه معلمان در اعتراضات چند ساله اخير بوده است. هم اکنون جنب و جوش اعتراض در ميان معلمان بالاست، و خواست آزادي معلمان دستگير شده از زندان يکي از مسائل مهم امروز معلمان است. طبق گزارشات در همين هفته مسئول کانون صنفي همدان نيز توسط جمهوري اسلامي بازداشت شد. اين دستگيري ها به اعتراض معلمان بيش از بيش دامن زد و معلمان اعلام کرده اند که تا آزاد شدن همکارانشان از زندان هر يکشنبه در مقابل آموزش و پرورش تهران جمع خواهند شد. اين بار نيز معلمان شکلي از اعتراض و مبارزه مداوم و پيوسته را در مقابل خود گذاشته اند. بايد با تمام قوا از خواست اعتراضي معلمان و آزادي معلمان دستگير شده حمايت کرد. بايد با دادن قطعنامه هاي حمايتي خواستار آزادي فوري معلمان زنداني شد

انترناسيونال ۴۶،  جمعه  ۹  مرداد  ۱۳۸۳ –  ۳۰ ژوئيه ۲۰۰۴

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: