شهلا دانشفر

خوش آمديد

سالگرد حزب را هر چه با شکوهتر برگزار کنيم

چند روز بيشتر به سيرزدهمين سالگرد حزب کمونيست کارگري ايران نمانده است، براي برگزاري باشکوه اين روز بايد تدارکات لازم را ديده باشيم. سالگرد حزب، ١٠ آذر، همزمان است با تدارک اعتراضات دانشجوئي به مناسبت ١٦ آذر. از اينرو در اين روزها جنب و جوش بيشتري در همه جا به چشم ميخورد و حضور وسيع حزب نيز بسيار مهم است. بويژه اکنون در شرايطي سالگرد حزب را گرامي ميداريم که چپ بيش از هميشه به جلوي صحنه جامعه آمده و همه جا دارند از ما کمونيستها حرف ميزنند. حتي دفتر تحکيم وحدت نيز از ما بعنوان مهمترين گروه برانداز که همواره مواضعي تند و انتقادي نسبت به آنها اتخاذ کرده است اسم ميبرد و در سطح جامعه از ما بعنوان برليني ها و يا کانال جديدي ها سخن ميگويند.

امروز به يمن داشتن تلويزيون، طيف وسيعي از مردم چپ و آزاديخواه حول ما جمع شده اند. سالگرد حزب مناسبتي است براي اينکه بيش از بيش اين طيف وسيع را با حزب و تاريخ آن آشنا کنيم. همچنين سالگرد حزب مناسبتي است که با پخش وسيع اطلاعيه ها و کارت ويژه حزب به اين مناسبت و با نوشتن شعارهاي زنده باد حزب کمونيست کارگري ايران، آزادي برابري حکومت کارگري، زنده باد سوسياليسم و زنده باد جمهوري سوسياليستي و نيز با نصب آرم حزب بر در و ديوار، حضور حزبمان را در سطحي وسيع و اجتماعي نشان دهيم.

در سالگرد حزب جمع ها و محافل حزبي ميتوانند به دور هم جمع شوند و اين روز را جشن بگيرند. ميتوانند در جمع هايشان در مورد تاريخ و اهداف اين حزب صحبت کنند. ميتوانند به اين مناسبت جشن و مهماني خانوادگي داشت

ه باشند. ميتوانند برنامه يک دنياي بهتر و کتابهاي حزب را به دوستانشان هديه کنند.

با تمام ابتکاراتمان، اين روز را گرامي بداريم.

در هر کجا که ميتوانيم پلاکاردهاي زنده باد حزب کمونيست کارگري را آويزان کنيم. بويژه در دانشگاهها و در ميادين شهرها و با آتش روشن کردن و فشفشه هوا کردن به استقبال سالگرد حزب برويم.

از فعاليتتان براي اين روز ما را با خبر کنيد. گزارش فعاليتهايتان در اين روز را برايمان ارسال کنيد.

سيزدهمين سالگرد حزب را از هم اکنون به همه شما رفقا و دوستداران حزب تبريک ميگويم.

شهلا دانشفر

٥ آذر ماه ٨٣، انترناسيونال ٦٣

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: