شهلا دانشفر

خوش آمديد

معلمان اولتيماتوم به اعتصاب دادند

خبر اعتصاب معلمان را به اطلاع کل جامعه برسانيد

معلمان بدنبال يکهفته اعتصاب سراسري و قدرتمند در ١٦ اسفند بار ديگر اولتيماتوم به اعتصابي سراسري در ارديبهشت ماه داده اند. معلمان اعلام کرده اند که با توجه به اينکه تاکنون به هيچ کدام از خواستهايشان پاسخي داده نشده، بار ديگر از تاريخ ١٣ تا ١٧ ارديبهشت دست به اعتصابي سراسري خواهند زد. طبق گزارشات، معلمان تصميم دارند که در روزهاي ١٣ و ١٤ ارديبهشت در تهران و در تمام شهرستانها در مقابل مراکز آموزش و پرورش تجمع کرده و خواستهاي خود را پيگيري کنند. همچنين در روزهاي ١٥ تا ١٧ ارديبهشت از رفتن به کلاسهاي درس خودداري کرده و در دفاتر مدارس به تحصن خواهند نشست. با اعلام اين خبر معلمان از همه بخش هاي جامعه، از کارگران، دانشجويان و بويژه دانش آموزان خواهان حمايت و پشتيباني شده و از همه رسانه ها و نهادهاي آزاديخواه خواسته اند که اين خبر را به اطلاع مردم هر چه وسيعتري برسانند و اخبار اعتراضات آنها را در روزنامه ها و سايتهاي خود درج کنند.

بايد با تمام قوا از اعتصاب معلمان حمايت کرد. اعتصاب سراسري ١٦ اسفند معلمان و حمايت وسيع دانش آموزان و مردم از اعتصاب آنان انعکاس وسيعي در کل جامعه داشت و بر فضاي سياسي کل جامعه تاثير گذاشت. اين بار نيز با حمايت هر چه گسترده تر خود بايد معلمان را در برپايي اعتراضي هر چه قدرتمند تر ياري رسانيم. اعتصاب معلمان امروز در شرايطي صورت ميگيرد که همه بخش هاي جامعه در اعتراض و در التهاب بسر ميبرد، بايد با اعلام همبستگي از خواستها و مبارزات معلمان در بهم پيوند دادن اين مبارزات بکوشيم. معلمان خواهان افزايش حقوق ها و بهبود وضع مسکن و بهداشت خود هستند. معلمان خواهان حق تشکل و حق اعتصاب و رفع تفتيش عقايد در مدارس هستند. معلمان از سانسور و خفقان در مدارس به ستوه آمده و خواهان لغو آپارتايد جنسي در مدارس هستند. خواستهاي معلمان خواستهاي همه جامعه است و پيروزي آنها در اين مبارزات دستاورد بزرگي براي کل جامعه است. از خواستهاي معلمان حمايت کنيم

انترناسيونال ۱۲،  سه شنبه ۱۱  فروردين  ۱۳۸۳  –  ۳۰ مارس ۲۰۰۴

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: