شهلا دانشفر

خوش آمديد

پوزه حاکمين اسلامي را بايد به خاک ماليد

جمهوري اسلامي نيروهاي انتظاميش را به خيابانها کشيده است و در تقلاست که مانع جنب و جوش سرنگوني طلبي در ١٨ تير امسال شود. سال گذشته نيز به چنين تلاشي دست زد و بعد با اوج گرفتن تظاهراتهاي خياباني ٢٠ خرداد تا ١٨ تير ناچار شد مزدوران مسلحش را از ترس تحريک شدن بيشتر مردم از انظار مخفي کند. پوزه کثيف حاکمين اسلامي را امسال بايد محکم تر به خاک ماليد.

بيش از يکهفته به ١٨ تير باقي نمانده است. نيروهاي انتظامي تحت عناوين پليس راهنمايي و رانندگي و مبارزه با بدحجابي و امثال اينها گله وار راهي خيابانها شده اند. جوي پليسي بر شهر ها حاکم است. سردار محمد باقر قاليباف فرمانده نيروي انتظامي حکومت در خصوص کار اين نيروها گفت که اگر جرم افراد به حد آشفتگي برسد نيروي ويژه برخورد انتظامي خواهد کرد. مبارزه با بدحجابي بعنوان اسم رمزي براي سرکوب جوانان و زنان و ايجاد رعب و وحشت در جامعه در دستور کار دولت قرار گرفته است. روز ٩ تير ماه قاليباف فرمانده نيروي انتظامي در جلسه اي غير علني در مجلس شرکت داشت و گزارش خود را در مورد اقدامات اضطراري در تقابل با ١٨ تير ارائه داد. در اين جلسه خبرنگاران رسانه هاي دولتي اجازه حضور نداشتند و با دستور حداد عادل ميبايست جلسه را ترک ميگفتند. همه شواهد حاکي از اين است که رژيم در اوج استيصال و درماندگي و با همه توانش خود را براي مقابله با جنبش اعتراضي مردم و ١٨ تير آماده ميکند.

در کنار اين لشکرکشي ها مردم خود را براي برپايي تجمعات اعتراضي ١٨ تير آماده ميکنند. همه جا صحبت از سالگرد ١٨ تير است. فشار براي برپايي تجمعات اعتراضي به مناسبت اين روز بالا گرفته است و جنب و جوش بسياري در ميان دانشجويان به چشم ميخورد. در هفته اي که گذشت دانشجويان دانشگاه باهنر کرمان مراسمي براي بزرگداشت سالگرد قتل زهرا کاظمي برپا کردند. در سوم تيرماه دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار در اعتراض به دستگيريهاي ١٨ تير سال گذشته دست به تجمع اعتراضي زدند. زمزمه هاي اعتراض در ميان دانشگاههاي مختلف بلند است.

جالب توجه اينکه دفتر تحکيم وحدت که در اعتراضات دانشجويان در چند ساله اخير کاملا آبرو باخته شده و همراه با اضمحلال دوم خرداديها عملا به حاشيه رانده شده و شقه شقه شدند، با جلو آمدن جريان چپ و راديکال در دانشگاه و در کل جامعه دوباره به جلو افتاده اند تا بلکه در اين ميان بتوانند با به کنترل درآوردن اعتراضات دانشجويان امتيازي نصيب خود کنند. دفتر تحکيم وحدت اعلام کرده است که خواهان مجوز براي برپايي تجمع در ١٨ تير شده و گفته اند که يا با راهپيمايي آنها از درب دانشگاه تهران تا کوي دانشگاه موافقت گردد و به آنها مجوز داده شود که در برابر ساختمان قوه قضاييه تجمع داشته باشند و يا در برابر درب اصلي دانشگاه و يا در حسينيه ارشاد تجمع کنند. اما دولت حتي تحمل تجمع آنها را نکرده و در هفته آينده قرار است جلسه مشترکي در وزارت کشور با حضور نمايندگاني از نيروي انتظامي، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت علوم براي بررسي مجوز برپايي تجمع از سوي دفتر تحکيم وحدت تشکيل شود و گفته شده است که ممکن است با تعيين پيش شرطهايي با تجمع آنان در داخل حسينيه ارشاد موافقت گردد. اما واقعيت اينست که دفتر تحکيم هيچگونه مکان و اعتباري در ميان دانشجويان ندارد و در اوضاع سياسي امروز دانشجويان مترصد هر فرصتي هستند تا به خيابانها بيايند و صداي اعتراض خود را بلند کنند و اينبار نيز با شعار آزادي برابري مهر خود را بر روز ١٨ تير خواهند زد.

هم اکنون جامعه در التهاب مبارزه بسر ميبرد، نه تنها دانشجويان بلکه همه بخش هاي جامعه در تدارک فرصتي هستند که به خيابانها بريزند و باز هم با شعار مرگ بر جمهوري اسلامي پايه هاي اين حکومت ننگين را به لرزه در آورند. اما براي تحقق اين لحظه نميتوان و نبايد در انتظار نشست. بايد در مقابل يکه تازي هاي جمهوري اسلامي ايستاد. همانطور که در سال گذشته مردم توانستند با فشار مبارزاتشان رژيم را وادار کنند که نيروهاي انتظامي را از خيابانها جمع کند، بايد امسال نيز با فشار اعتراضات و با برپايي تظاهرات هاي موضعي عرصه را بر نيروهاي انتظامي رژيم تنگ کرد. بايد امسال نيز رژيم را وادار کرد که بساط خودشان را از خيابانها برچينند.

بايد با نوشتن شعارهاي اعتراضي خود بر در و ديوار و دادن رنگ و بوي اعتراض بر شهرها نگذاشت که جو رعب و وحشت بر شهر ها حاکم شود. بايد با پخش تراکت و شعارنويسي فضاي تمام شهرها رنگ و بوي روز ١٨ تير را بخود بگيرد. بايد با برداشتن حجاب ها و با هو کردن نيروهاي انتظامي فشار نيروهاي انتظامي بر روي زنان و جوانان را خنثي کرد و عقب راند. با تظاهراتهاي شبانه و به کنترل درآوردن محلات رژيم را در محاصره و تنگنا قرار داد. اکنون نه تنها در ميان دانشجويان بلکه در همه بخش هاي جامعه شاهد جنب و جوش اعتراضي هستيم. پرستاران بدنبال اعتراضات پي در پي خود اعلام کرده اند که در ٤ مرداد ماه دست به تعرضي سراسري خواهند زد. فضاي اعتراض در ميان معلمان همچنان بالاست. اعتراض عليه بيکارسازيها و دستمزدهاي پرداخت نشده همچنان موضوع دائم اعتراض کارگران است. با کشيده شدن اين اعتراضات به کارخانجات بزرگي چون ماشين سازي اراک و نيروگاه اتمي بوشهر مبارزات کارگران گام ديگري به جلو برداشته است. کارگران ماشين سازي اراک با ٤٠٠٠ کارگر بعد از نزديک به دو هفته اعتصاب اعلام کرده اند که اگر به خواستشان پاسخي داده نشود دست به راهپيمايي خواهند زد. کارگران نيروگاه اتمي بوشهر دست به اعتصابي يکهفته اي زدند و اعتراضات آنها همچنان ادامه دارد. کوچکترين جرقه اي ميتواند اوضاع را آنچنان متحول کند که ١٨ تير امسال را به روزي تاريخي در ايران تبديل کند. بايد فرصت را دريافت.

١٨ تير روزي سمبوليک است که در تاريخ مبارزه عليه جمهوري اسلامي ثبت شده و روزي است که در آن مردم خواست قلبي خود را براي سرنگوني جمهوري اسلامي اعلام کرده اند. بويژه در اعتراضات گسترده و وسيع مردم در سال گذشته اين را بخوبي ديديم که در ١٨ تير همه مردم با اعتراضات گسترده خود به خيابانها آمدند و با شعار مرگ بر جمهوري اسلامي و آزادي و برابري خواست قلبي خود را به گوش دنيا رساندند.

امسال نيز بايد ١٨ تير روز اعتراض همه بخش هاي جامعه باشد. روز کيفرخواست کل جامعه عليه اين حکومت جنايت باشد و در اين روز بايد همه مردم به خيابانها بيايند و با فرياد مرگ بر جمهوري اسلامي يکبار ديگر عزم جزم خود را براي سرنگوني جمهوري اسلامي اعلام کنند

انترناسيونال ۳۹،  جمعه  ۱۲  تير  ۱۳۸۳ –  ۲ ژوئيه ۲۰۰۴

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: