شهلا دانشفر

خوش آمديد

اخبار اعتراضى کارگرى در سه ماهه اخير،بهمن٨٢

تنظيم گزارش : شهلا دانشفر

در سه ماهه اخير مبارزه عليه دستمزدهاى معوقه و بيکارسازيها همچنان در راس مسائلى قرار داشت که اعتراضات کارگرى حول آن صورت گرفت. بويژه بيکارسازيها هم اکنون ابعاد گسترده ترى پيدا کرده و با کشيده شدن دامنه خصوصى سازيها به صنعت نفت و بخش هاى وابسته آن اين اعتراضات اشکال تعرضى تر و سياسى ترى بخود گرفته است. مهمترين حرکات اعتراضى در اين مدت اعتراض و تحصن کارگران ذوب مس خاتون آباد کرمان در سوم بهمن ماه است. حمله رژيم به اين تحصن، کشيده شدن دامنه اعتراض به شهر بابک و به رگبار بسته شدن صف کارگران و مردم توسط نيروهاى سرکوبگر جمهورى اسلامى و کشته شدن حداقل ٤ نفر از کارگران و مردم شهر و زخمى شدن تعداد زيادى از آنها، يک واقعه سياسى مهمى بود که در مقابل کارگران و کل جامعه فصل جديدى از مبارزه عليه جمهورى اسلامى را گشود. بدنبال اين واقعه پيامهاى همبستگى با کارگران خاتون آباد و شهر بابک و محکوم کردن حمله به صف کارگران و مردم، از سوى جمع هايى از کارگران ايران خودرو، کارگران سنگ معدن بافق، خبازان سقز و جمع هائى از دانشجويان بيانگر انعکاس سياسى مهم اين رويداد در سطح جامعه است که امروز به رئوس خبرهاى مهم جنبش اعتراضى کارگران تبديل شده است. همچنين ٤ ماه اعتراض و مبارزه کارگران مجتمع پتروشيمى هاى اراک، اصفهان، خارک و آبادان است. کشيده شدن دامنه اعتراضات به اين مجتمع ها و انعکاس آن در ميان کارگران نفت اين اعتراضات را به يکى از موضوعات مهم روز تبديل کرده است. در اين اعتراضات خواست متوقف شدن بيکارسازيها و اخراجها، استخدام رسمى کارگران، پرداخت فورى دستمزدهاى معوقه همگى از جمله خواستهاى فورى کارگران بوده است. بعلاوه خواست افزايش دستمزدها، بهبود شرايط کارى، اجراى طرح طبقه بندى مشاغل از جمله موضوعات ديگرى است که اعتراضات کارگرى در اين سه ماه حول آن انجام گرفته است.

نکته قابل توجه اينست که هم اکنون و بويژه در يک ماهه اخير اعتراضات کارگرى به لحاظ تعداد بيشتر و به لحاظ شکل تعرضى تر شده است. برپايى راهپيمايى، تحصن و اعتصاب، اولتيماتوم دادن و برپايى اعتراضات متوالى و طولانى مدت، اعتراض عليه سانسور رژيم و پافشارى بر روى خواستها به شکل اصلى اين اعتراضات تبديل شده است. در اينجا گوشه هايى از اعتراضات کارگرى در سه ماهه اخير که در رسانه هاى دولتى انعکاس يافته و يا بدست ما رسيده است را مشاهده ميکنيد:٭ روز ٧ بهمن ماه کارگران و کارکنان بيمارستان بهشتى قم براى چندمين بار در هفته گذشته در اعتراض به تعطيلى بيمارستان و وضع بلاتکليف خود دست به تجمع اعتراضى زدند. کارگران به حقوقهاى معوقه و نديده گرفته شدن حق ٥٢٠ نفر از کارکنان بيمارستان معترض بودند. کارکنان اين بيمارستان بطور متوالى در مقابل ساختمان قوه قضاييه تجمع کرده و به اينکه در تجمع بار قبل آنان يکى از همکارانشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود معترض بودند. کارکنان اين بيمارستان همچنين تجمعى در مقابل ساختمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى برپا کرده و به سانسور اخبار اعتراضات خود اعتراض داشتند. اين اعتراضات در طول هفته گذشته جريان داشت و هنوز ادامه دارد.

٭ صبح روز ١١ بهمن ماه ٣٠٠ نفر از کارگران کارخانه چيت رى در اعتراض به بيکارسازيها و بازخريد اجبارى از کار در مقابل کارگزينى کارخانه دست به تجمع زدند.

٭ روز ٨ بهمن ماه ٤٥٠ کارگر کارخانه کفش شادانپور در اعتراض به تعويق پرداخت دستمزد ١٢ ماه خود در مقابل مجلس شوراى اسلامى دست به تحصن زدند.

٭ روز ٧ بهمن ماه کارگران کارخانه سنگ برى در شمال اصفهان و کارگران سنگ برى دولت آباد در شرق اين شهر در اعتراض به عقب افتادن دستمزدهايشان دست از کار کشيدند.

٭ روز ٧ بهمن کارگران کارخانه سنگ برى اصفهان در اعتراض به تصميم دولت مبنى بر افزايش نرخ حمل و نقل دست از کار کشيدند و با خاموش کاردن دستگاههاى کارخانه از برش سنگهاى تزيينى و ساختمانى خود دارى کردند.

٭ روز هاى ٥، ٦ و ٧ بهمن ماه مدارس و ادارات و مغازه ها در شهر بابک و خاتون آباد تعطيل بود. مردم بسيارى در برابر منازل کارگران جان باخته گرد آمده و با بازماندگان آنها ابراز همبستگى ميکردند. تعداد زيادى از کارگران و مردم در برابر منازل جان باختگان تحصن کردند.

٭ روزهاى ٤ و ٥ بهمن ماه کارگران ريسندگى و بافندگى کاشان در اعتراض به دستمزد معوقه ده ماه خود در ميدان ١٥ خرداد کاشان دست به تجمع زدند.

٭ روز ٤ بهمن ماه قرارداد کارى بيش از ٨٠ نفر از کارگران کارخانه ماشين سازى اراک وابسته به سازمان گسترش و نوسازى صنايع لغو شده و از آنها خواسته شد که براى تمديد قراردادشان به دفتر خانه ماشين سازى مراجعه و تعهدنامه اى مبنى بر اعلام تسويه حساب کامل و عدم وجود هر گونه طلب از اين کارخانه را امضاء کنند. در اين تعهدنامه هيچگونه مبلغى بابت سنوات خدمت کارگران در نظر گرفته نشده است. سازمان گسترش و نوسازى صنايع اعلام داشته است که کارگران براى تجديد قرارداد ملزم هستند اين تعهد نامه را امضاء کنند در غير اينصورت از کار اخراج خواهند شد. لغو قرارداد اين کارگران که مدت ده سال بدون وقفه در استخدام اين شرکت هستند و اخراج آنان با اعتراض شديد کارگران روبرو شد. در نتيجه اين اعتراضات در روز ٦ بهمن ماه سازمان گسترش اخراج کارگران طرح توسعه ماشين سازى اراک را به بعد از انتخابات و اواخر سال ٨٢ موکول کرد.

٭ روز ١٥ ديماه ١٢٠ نفر از کارگران مجتمع ذوب مس خاتون آباد از توابع شهر بابک کرمان در اعتراض به اخراج خود از کار دست به تجمعى اعتراض زدند. – روز ٢٨ ديماه کارگران اين مجتمع بار ديگر همراه با خانواده هايشان دست به تجمع و تحصن زدند و جاده منتهى به اين مجتمع را مسدود کردند. – روز ٣ بهمن ماه نيروهاى حکومتى و از جمله خودروها و هليکوپترهاى يگان ويژه نيروى انتظامى به کارگران و مردم متحصن خاتون آباد حمله ور شدند و دهها نفر را بشدت مضروب کردند. با گسترش اين درگيريها يگان ويژه اقدام به تيراندازى بسوى مردم کردند. دامنه اين اعتراضات به شهر بابک کشيده شد. درگيرى مردم و نيروهاى دولتى در شهر بابک وسعت يافت و در جريان آن در ميدان سعيدى شهر و مقابل فرماندارى نيروهاى سرکوبگر رژيم به طرف مردم آتش گشودند. مردم نيز به مراکز دولتى و از جمله فرماندارى و بانکها حمله کرده و عليه رژيم اسلامى و مقامات دولتى به شعار دادن پرداختند. در نتيجه حمله نيروهاى انتظامى به مردم و تيراندازى به آنان طبق گزارشات دولتى ٤ نفر کشته و ٣٠٠ نفر زخمى شدند.

٭ روز ٢٨ ديماه کارگران شرکت آزمايش در تهران در اعتراض به بسته شدن بخشى از خط توليد و خطر بيکار شدن کارگران دست به تجمعى اعتراضى زدند.

٭ روز ٢٧ ديماه کارگران شرکت تابليه سد ٩ نيروگاه کارون ٣ در شهر ايذه در اعتراض به ٤ ماه دستمزد پرداخت نشده خود دست به اعتصاب زدند.

٭ روز ٢٧ ديماه کارگران ابزار برق ورامين در اعتراض به دستمزدهاى پرداخت نشده ٣ ماه خود دست به اعتصاب زدند. کارگران اين شرکت روز ٢٥ ديماه نيز در همين رابطه ٣ ساعت اعتصاب داشتند. همچنين در ٢٠ ديماه نيز در اعتصاب بسر بردند.

٭ روز ٢٣ ديماه کارگران و کارکنان پتروشيمى آبادان در ادامه اعتراضات خود مبنى بر انتقال به بخش خصوصى و بيکارسازيها درب کارخانه را بستند و پس از درخواست مذاکره از سوى مديريت موقتا به کار خود بازگشتند. بدنبال اين حرکت اعتراضى کارگران نامه اى سرگشاده به استاندار خوزستان نوشته و در آن اولتيماتوم دادند که اگر تا پنجم بهمن ماه به خواست آنها مبنى بر لغو انتقال به بخش خصوصى پاسخ مثبت داده نشود، همگى در کارخانه دست به تحصن خواهند زد.

٭ روز دوشنبه ٢٢ ديماه کارگران “احيا گستر سبز” وابسته به کارخانه دولتى “ايران خودرو” در اعتراض به مرگ همکار خود اميد اولادى و تحميل شرايط سخت کار و عدم پرداخت حق شيفت روز جمعه دست به اعتصاب زدند. بنا به گزارشها کارگران اين کارخانه در روز ٢٣ ديماه نيز دست به تجمع اعتراضى زدند و در پاسخ به خواست مسئولين شرکت احيا گستر و ايران خودرو که از آنها خواسته بودند نمايندگانى را انتخاب کنند، پنج نفر را بعنوان نماينده از بين خود انتخاب کردند. پس از آن نمايندگان مديريت با نمايندگان وارد مذاکره شدند اما اين مذاکرات به نتيجه اى نرسيد. کارگران به اعتراضات خود ادامه دادند و از خوردن غذا در رستوران کارخانه خوددارى کردند.

٭ از تاريخ ١٣ تا ١٨ ديماه کارخانجات نساجى کاشان در اعتراض به دستمزدهاى پرداخت نشده خود دست به اعتصاب زده و در ١٨ ديماه بطرف فرماندارى و اداره کار و تامين اجتماعى راهپيمايى کردند.

٭ از تاريخ ١٣ تا ١٨ ديماه کارگران شرکت لاميرال در اعتراض به عدم پرداخت بهرورى سالانه که ميبايست در نيمه اول سال جارى به آنها پرداخت ميشد، دست به اعتصاب زدند.

٭ روز ٢٢ ديماه کارگران شرکت نساجى پارس ايران در اعتراض به ٧ ماه دستمزد پرداخت نشده خود در مقابل اداره کار و امور اجتماعى گيلان دست به تجمعى اعتراضى زدند.

٭ روز ٢٢ ديماه کارگران فرش گيلان در اعتراض به مصوبه اخير شورايعالى کار مبنى بر مخالفت با بازگشت کارگران اخراجى بر سر کارشان بار ديگر دست به تجمعى اعتراضى زدند و در مقابل درب ورودى اداره کل تامين اجتماعى گيلان اجتماع کردند.

٭ روز ١٥ ديماه کارگران لوله سازى خوزستان در اعتراض به واگذارى اين شرکت به بخش خصوصى و بلاتکليفى و عدم پرداخت دستمزد ٤ ماه خود به مدت ٢٠ دقيقه جاده اصلى اهواز – خرمشهر را بستند. اين کارگران روز ١٦ آذر ماه نيز در ادامه اين اعتراضات دست از کار کشيدند و تا مقابل استاندارى خوزستان دست به راهپيمايى زدند.

٭ روز ١٦ ديماه بيش از ٤٥٠ نفر از کارگران شرکت فرش گيلان در اعتراض به دستمزدهاى پرداخت نشده ٤ ماه خود از محل کارخانه تا نزديکى قرارگاه قدس دست به راهپيمايى زدند.

٭ روز ١٤ ديماه کارگران کارخانه حرير قايم شهر در اعتراض به تعطيلى کارخانه و اخراج خود و ٤ ماه حقوق پرداخت نشده شان دست به تجمعى اعتراضى زدند.

٭ روز ١٢ دى ماه کارگران کارخانه هاى مخمل و ابريشم کاشان در اعتراض به عدم اجراى قانون بازنشستگى پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور توسط تامين اجتماعى دست به تجمعى اعتراضى زدند.

٭ روز ١٠ ديماه کارگران و کارکنان سازمان آب و فاضلاب خرمشهر در اعتراض به حقوق معوقه خود در برابر درب اين شرکت دست به تجمعى اعتراضى زدند.

٭ روز ٦ ديماه صدها تن از کارگران پتروشيمى آبادان در اعتراض به بيکارسازيها و عدم امنيت شغلى دست از کار کشيدند و به عنوان اعتراض در محوطه کارخانه تجمع و تحصن کردند.

٭ روز جمعه ٥ ديماه بار ديگر يکى از کارگران ايران خودرو به نام اميد اولادى که در شيفت شب کار ميکرد و ٢٢ سال سن داشت در اثر فشار کار در ساعت ٣ نيمه شب از هوش رفت و بعد از ٥ روز در بيمارستان شماره ٢ جان سپرد.

٭ روز ٢ دى ماه ٣٠٠ کارگر کارخانه مگاموتور در اعتراض به نبود امکانات تهويه و گرما و نامناسب بودن شرايط کار دست به اعتصاب زدند.

٭ روز ٢٨ آذر ماه مديريت کارخانه الکتريک رشت تحت فشار اعتراضات کارگران به دو ماه دستمزد معوقه خود پذيرفت که تا يک هفته ديگر حقوق پرداخت نشده کارگران را پرداخت کند.

٭ روز ٢٧ آذر ماه جمعى از کارگران پتروشيمى آبادان در ادامه مبارزاتشان عليه بيکارسازيها و انتقال آنها به بخش خصوصى در مقابل سينما نفت آبادان که در آنجا مراسم پايانى نخستين جشنواره بين المللى فيلم نفت برگزار شده بود، دست به تجمع زدند.

٭ روز ٢٨ آذرماه کارگران ايران خودرو در اعتراض به کاهش حق شيفت شبکارى و اضافه کارى و پاداش ماهانه خود دست به اعتصاب زدند. اين اعتصاب پس از يکهفته و قول مساعد مسئولين کاخانه موقتا خاتمه يافت.

٭ روز سه شنبه ٢٥ آذر ماه کارگران و کارکنان پتروشيمى اراک دست به تجمعى اعتراضى زدند و بر روى خواستهاى خود امنيت شغلى و عدم انتقال به بخش خصوصى تاکيد کردند.

٭ روز ١٧ آذر ماه کارگران شيشه ميرال در اعتراض به اخراج خود در مقابل دادسراى عمومى تهران تجمع کردند و خواهان راه اندازى فورى کارخانه، محکوميت کارفرمايان و بازگشت به کارشان شدند.

٭ روز ١٧ آذر ماه کارگران ساميکو صنعت همدان دست به تجمع اعتراضى زدند و با فرستادن طومارى به وزارت کار و ديگر وزارت خانه هاى مربوطه اعتراض خود را به بلاتکليفى و دستمزدهاى پرداخت نشده شان اعلام داشتند.

٭ روز سه شنبه ١٧ آذر ماه کارگران و کارکنان پتروشيمى اراک پس از سه روز تجمع اعتراضى در رستوران کارخانه و بهم زدن ظروف خالى بعنوان اعتراض، در سالن آمفى تاتر شرکت پتروشيمى تجمع کردند و بر خواستهاى خويش تاکيد کردند.

٭ روز ١٧ آذر ماه کارگران نختاب فيروزات در اعتراض به يکسال دستمزد پرداخت نشده خود در برابر ساختمان اداره کار تبريز دست به تجمعى اعتراضى زدند.

٭ روز ١٢ آذر ماه کارگران نختاب فيروزات تبريز در اعتراض به نزديک به يکسال دستمزد معوقه و بيکارسازيها و وضعيت بلاتکليف خود براى چندمين روز متوالى در برابر اداره کار و امور اجتماعى آذربايجان شرقى دست به تجمع زدند.

٭ روز ١١ آذر ماه کارگران کارخانه فرش گيلان در اعتراض به خطر اخراج خود و انتقال اين شرکت به بخش خصوصى دست به تجمعى اعتراضى زدند.

٭ روز سه شنبه ١١ آذر ماه کارکنان پتروشيمى اراک اعلام کردند که هر هفته سه روز در رستوران کارخانه تجمع ميکنند و با قاشق زدن و خوددارى از صرف غذا اعتراض خود را ابراز ميکنند و براى پيگيرى خواستهايشان روزهاى سه شنبه مجمع عمومى خواهند داشت.

٭ روز ٨ آذر ماه بيش از ١٢٠ نفر از رانندگان و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانى تهران در اعتراض به روند کند انجام مراحل بازنشستگى پيش از موعد و همچنين کارهاى سخت و زيان آور در مقابل اداره کل واحد اتوبوسرانى دست به تجمع زدند و خواهان رسيدگى به خواستهايشان شدند.

٭ روز ٨ آذرماه کارگران شرکت توسعه صنايع پزشکى ايران در اعتراض به تعويق ٤ ماه دستمزد خود و عدم افزايش دستمزدشان در سال ٨٢ دست به اعتصاب زدند و اين اعتصاب بيش از يکهفته ادامه داشت.

٭ روزهاى هشتم و نهم و دهم آذر ماه بيش از هزار تن از کارکنان پتروشيمى اراک با اجتماع در رستوران شرکت و کوبيدن قاشق و ظروف خالى، اعتراض و خشم خود را نسبت به بيکارسازيها و انتقال کارگران به بخش خصوصى ابراز کردند. کارگران اعلام کردند که در صورتى که پاسخى نگيرند در تمام قسمتها دست به اعتصاب خواهند کشيد.

٭ روز نهم آذر ماه کارگران کارخانه الکتريک رشت در اعتراض به اخراج و بيکارى خود دست از کار کشيدند و در محل کارخانه تجمعى اعتراضى بر پا کردند.

٭ روز ٧ آذر ماه کارگران بخش فنى و توليد کشاورزى کارخانه قند ياسوج براى بار دوم در محل کارشان دست به تحصن زدند و اعلام داشتند تا هنگاميکه به خواستهايشان پاسخى داده نشود و تا تعويض مديريت کارخانه به اعتراض خود ادامه خواهند داد. کارگران نسبت به ناامنى شغلى و فشار بالاى کارى، تبعيض در پرداخت دستمزدها و واگذارى منازل مسکونى، کسر حقوق و مزاياى کارگران تحت عنوان پرداخت به صندوق رفاه کارگران و در کار نبودن چنين صندوقى، عدم پرداخت مزاياى ٤٠ درصد حق ايام تعطيلى کارى، عدم اجراى طرح طبقه بندى مشاغل و پرداخت حق اضافه کارى و تهديد کارگران معترض به اخراج از کار معترض بودند.

٭ روز ٣ آذر ماه يک کارگر اخراجى پمب بنزين به نام سلطانعلى خيبرى در مهرآباد جنوبى به علت از دست دادن کار خود و عدم پاسخگويى مسئولين به وى، دست به خود سوزى زد و جان خود را از دست داد. مرگ ناگوار سلطانعلى خيبرى خشم و اعتراض همکاران او را برانگيخت. کارگران در اعتراض به بى بيتفاوتى مسئولين شرکت دست به تجمعى اعتراضى زدند.

٭ روز ٣ آذرماه کارگران پتروشيمى اراک بنا به اولتيماتومى قبلى در سالن آمفى تئاتر اين مجتمع تجمع کردند و نسبت به عدم پاسخ مقامات به خواستهاى خود اعتراض کردند. رئيس پتروشيمى اراک در تجمع کارکنان حاضر شد و اعلام کرد که با توجه به قوانين مصوب هيئت مديره پتروشيمى و لزوم تداوم توليد در پتروشيمى اراک امکان پذيرفتن درخواستهاى کارگران وجود ندارد.

٭ روز اول آذر ماه صدها تن از کارگران صنعتى مينو خرمدره در اعتراض به واگذارى به بخش خصوصى و بيکارسازى خود دست به تجمعى اعتراضى زدند.

٭ روز اول آذر ماه (٢٣ نوامبر) گروهى از کارکنان شرکت هاى پتروشيمى آبادان، اصفهان، خارک، و اراک به مجلس اسلامى رفتند و با تاکيد بر خواستهاى خود اعلام داشتند که کارگران خواهان رسيدگى فورى به خواستهايشان هستند. اين کارگران اعتراض خود را به وزير کشور و نمايندگان مجلس اسلامى ابراز کردند و اولتيماتوم دادند که در صورتى که به خواست کارگران پاسخ مثبت و روشن داده نشود کارگران مجتمع هاى پتروشيمى دست به اعتصابى متحدانه خواهند زد.

٭ روز ٣٠ آبانماه هياتى ده نفره از سوى کارگران پتروشيمى آبادان جهت پيگيرى خواستهاى آنان به وزارت نفت در تهران اعزام شدند.

٭ روز ٢٨ آبانماه بار ديگر بيش از هزاران نفر از کارکنان شرکت پتروشيمى در اراک در سالن آمفى تاتر کارخانه دست به تجمعى اعتراضى زدند. کارگران معترض پس از اين تجمع به سمت درب ورودى کارخانه راهپيمايى کردند و در آنجا به مدت دو ساعت به تحصن نشستند. کارگران اولتيماتوم دادند که اگر به خواست آنها مبنى بر باقى ماندن در استخدام صنعت نفت و عدم انتقال آنها به بخش خصوصى پاسخى داده نشود، در روز شنبه اول آذر ماه در محل کارخانه تحصن خواهند کرد و روز دوشنبه ٣ آذر ماه نيز دوباره در محل آمفى تاتر کارخانه تجمع کرده و بر روى چگونگى پيگيرى اعتراضاتشان تصميم بگيرند.

٭ روز ٢٦ آبانماه کارگران کارخانه پارس ايران در استان گيلان در اعتراض به ٥ ماه دستمزد معوقه خود و عدم پايبندى مسئولان به قراردادهاى کارى دست به اعتصاب زدند. اين حرکت اعتراضى ده روز ادامه داشت.

٭ در روزهاى ٢٦ و ٢٧ آبانماه کارگران شرکت ايران ترانسفورماتور واقع در شهر رى در اعتراض به نحوه پاداش توليد و قراردادهاى کارى خود دست به اعتصاب زدند. روز ٢٨ آبانماه کارگران با گرفتن قول مساعد موقتا به اعتراض خود خاتمه دادند و بسر کارشان بازگشتند.

٭ روز ٢٦ آبانماه يک هزار نفر از کارکنان شرکت موتور سازان تراکتورسازى تبريز در اعتراض به نحوه خصوصى سازى شرکت و خطر بيکارشدن خود دست به اعتصاب زدند.

٭ روز ٢٦ آبانماه کارگران پتروشيمى خارک دست به تجمعى اعتراضى زدند و به مقامات صنعت نفت اولتيماتوم دادند که اگر به خواستهايشان پاسخ داده نشود دست به اعتصاب خواهند زد.

٭ روز ٢٥ آبانماه تعدادى از کارگران و لوله کشان شرکت گاز قم در اعتراض به شرايط سخت کار خود در مقابل شرکت دست به تجمع زدند.

٭ روز ٢٢ آبانماه دهها تن از کارگران بازنشسته پالايشگاه آبادان در مقابل کارگزينى اين پالايشگاه تجمع کرده و دست به اعتراض زدند. اين کارگران نسبت به عدم واگذارى خانه هاى سازمانى به آنها که وعده آن داده شده بود معترض بودند. طبق گزارشات در جريان خصوصى سازى مديريت به آنها وعده داد بود که اگر رضايت دهند که پيش از موعد باز نشست شوند در مقابل خانه هاى سازمانى صنعت نفت را در ازاى پرداخت ٢ ميليون تومان وديعه به آنها واگذار خواهند کرد. حدود ٨٠ نفر از کارگران پالايشگاه با اين پيشنهاد موافقت کرده و بازنشسته شدند. اما اکنون که کارگران ميخواستند اين خانه ها به آنها واگذار شود به آنها گفته شد که بايد مبلغ ٩ ميليون تومان وديعه پرداخت کنند. با شنيدن اين خبر کارگران در اين روز دست به تجمع اعتراضى زدند. در طرح خصوصى سازيها از ٤٠٠٠ نفر کارگرانى که اکنون در پالايشگاه آبادان کار ميکنند قرار است تنها ١٨٠٠ تن باقى بمانند و بقيه اخراج و بازخريد شوند.

٭ روز ٢١ آبانماه کارگران کارخانه هاى پتروشيمى اراک و اصفهان و خارک بنا به اولتيماتوم قبلى خود دست از کار کشيدند و خواهان پاسخ مقامات حکومت به خواست خود شدند. در پتروشيمى اراک مستجاب الدعوه مدير عامل اين مجتمع در ميان کارگران معترض حاضر شد و تلاش کرد با ارائه گزارشى از مذاکرات خود با دولت، کارگران را آرام کند. او اعلام کرد که وزير نفت با دادن يک مهلت ٤ ماهه به کارکنان پتروشيمى خصوصى شده اراک براى انتقال به ديگر شرکتهاى دولتى پتروشيمى موافقت کرده است. اين تصميم مورد قبول کارگران واقع نشد و با ادامه بحثها کارگران ٢٠ نفر را بعنوان نمايندگان خود براى پيشبرد اين خواستها انتخاب کردند.

٭ روز ١٨ آبانماه کارگران شرکت اشتاد در اعتراض به اخراج خود در مقابل اداره کار شهرستان ساوجبلاغ تجمعى اعتراضى بر پا کردند.

٭ روز ١٧ آبانماه کارگران مجتمع خانه سازى ارکيده تهران در خيابان فداييان اسلام در اعتراض به دستمزدهاى پرداخت نشده خود دست به تحصن زدند.

٭ روز ١٤ آبانماه جمع کثيرى از کارگران واحدهاى توليدى استان يزد با تجمع در مقابل ساختمان مرکزى ادارات کل تامين اجتماعى و کار و امور اجتماعى استان خواستار تسريع در اجراى قانون بازنشستگى پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور شدند.

٭ روز ١٤ آبان ماه کارگران و کارکنان پتروشيمى اراک در سالن آمفى تئاتر کارخانه تجمع کردند و سخنرانان مختلف بر لغو کامل تصميم وزارت نفت تاکيد کردند. فرماندار منطقه بناچار در اين تجمع حاضر شد و قول داد که تا يک هفته بعد مشکلات کارگران را پيگيرى کند. در پتروشيمى اصفهان با ادامه اعتراضات کارگران نماينده “برخوار و ميمه” در مجلس اسلامى بهمراه فرماندار اين منطقه در جمع کارگران حضور يافت و بعد از بحث و گفتگو با تعدادى از کارگران اعلام کرد که وزير نقت و معاون او قرارداد استخدامى بين کارکنان و وزارت نفت را يک طرفه نقض کرده اند و اين غيرقانونى است و قول داد که از طريق مجلس و مکاتبه با وزارت نفت مساله پيگيرى خواهد شد.

٭ روز ١٤ آبانماه ٣٠٠ نفر از کارگران کارخانجات ريسندگى و بافندگى شماره ١، ٢ و ٣ کاشان در اعتراض به تاخير ٩ ماهه در پرداخت دستمزدهايشان در برابر کارخانه جمع شده و اعتراض کردند.

٭ روز ١٤ آبانماه کارگران کارخانه نختاب فيروزان در تبريز در اعتراض به دستمزدهاى پرداخت نشده خود دست به تجمعى اعتراضى زدند. اين حرکت اعتراضى با حمله نيروهاى انتظامى رژيم به کارگران به درگيرى منجر شد.

٭ روز ١٣ آبان ماه بخشيان رئيس سازمان امور ادارى پتروشيمى طى نامه اى اعلام کرد که کارکنان پتروشيمى به بخش خصوصى منتقل نخواهند شد. او در اين نامه نوشته است که کارگران براى انتقال، يا بازخريد و يا ادامه خدمت در وزارت نفت مجاز هستند. اما کارگران پتروشيمى به اعتراضات خود ادامه داده و خواهان اين شدند که نعمت زاده رئيس پتروشيمى که نامه قبلى مبنى بر انتقال کارکنان پتروشيمى و عدم مسئوليت شرکت پتروشيمى در قبال آنها را نوشته بود، رسما لغو اين تصميم را اعلام کند. لغو تصميم انتقال کارگران و کارکنان پتروشيمى به بخش خصوصى يک عقب نشينى آشکار حکومت در برابر قدرت اعتراضات و اعتصابات کارگران پتروشيمى بود.

٭ روز ١٢ آبانماه ١٠٠ نفر از کارگران قند ياسوج در اعتراض به سطح نازل دستمزدهايشان و تعويق در پرداخت آن و نيز وجود تبعيض در پرداخت حقوقها در محل کار خود دست به تحصن زدند.

٭ روز ١٠ آبان ماه کارگران ساميکو صنايع همدان در اعتراض به دستمزدهاى پرداخت نشده و وضع بلاتکليف خود دست به تجمعى اعتراضى زدند.

٭ روز ١٠ آبانماه جمعى از کارگران اخراجى شرکت تهران قفل واقع در شهرستان ساوجبلاغ در اعتراض به اخراج خود در مقابل اداره کار اين شهرستان دست به تجمعى اعتراضى زدند.

٭ روز ١٠ آبانماه ٥٠٠ نفر از کارگران ماشين سازى اراک در اعتراض به قانون بازنشستگى و نحوه اجراى طرح طبقه بندى مشاغل دست به تجمعى اعتراضى زدند.

٭ روز ١٠ آبان ماه کارگران پتروشيمى اصفهان با دست زدن به اعتصاب و تجمع در کارخانه، ٤٨ ساعت به مسئولان فرصت دادند تا به خواستهاى آنان پاسخ دهند. کارگران پتروشيمى اراک نيز در همين روز دست از کار کشيدند و در محوطه کارخانه تجمع کردند. همچنين در همين روز کارگران پتروشيمى خارک نيز تجمعى اعتراضى بر پا کردند. کارگران پتروشيمى که تعداد آنها در اين مجتمع ها به چند هزار نفر ميرسد به تصميم دولت مبنى بر خصوصى کردن اين مجتمع ها و انتقال کارگران به بخش خصوصى که امنيت شغلى آنها را به خطر مى اندازد، اعتراض دارند.

٭ روز ٦ آبانماه ٣٠٠ نفر از کارگران شرکت ابريشم گيلان در اعتراض به اخراج از کار خود بهمراه خانواده هايشان در مقابل درب اصلى کارخانه تجمع کرده و خواهان بازگشت به کار و اخراج مديريت شدند. در اين حرکت اعتراضى کارگران جاده آستارا به رشت را مسدود کردند.

٭ روز ٦ آبانماه ٦٠٠ تن از کارکنان شرکت خدمات و پشتيبانى صنعت نفت در اعتراض به تصميم مسئولان اين وازارت مبنى بر انحلال اين شرکت در مقابل ساختمان مرکزى وزارت نفت دست به تجمع زدند.

٭ روز ٥ آبانماه کارگران و کارکنان کارخانه پتروشيمى اراک در اعتراض به نامه رئيس پتروشيمى مبنى بر انتقال کارگران به بخش خصوصى دست به تجمعى اعتراضى زدند. کارگران اين کارخانه پس از شنيدن خبر واگذارى سه شرکت پتروشيمى اراک، اصفهان، و خارک به بخش خصوصى دست از کار کشيدند و در سالن آمفى تئاتر جمع شدند. اين حرکت اعتراضى ٤ روز ادامه يافت. در روز سوم اعتراض مدير عامل شرکت به محل تجمع کارگران آمد تا کارگران را براى دست برداشتن از اعتراضاتشان قانع کند اما با اعتراض بيشتر کارگران مواجه شد. با ادامه اعتراضات روز چهار شنبه مهندس بخشيان معاون ادارى پتروشيمى ايران، راهى اراک شد تا کارگران را براى ادامه کار و دست برداشتن از اعتراضاتشان قانع کند. اما اعتراضات کارگران همچنان ادامه يافت.

٭ روز ٥ آبانماه کارگران شرکت آما واقع در غرب تهران در اعتراض به تصميم مديريت مبنى بر تغيير ساعات کار دست به اعتصاب زدند.

٭ روز ٤ آبانماه بازخريدشدگان پست و مخابرات کل کشور در اعتراض به عدم پاسخگويى به خواستهايشان در مقابل مجلس شوراى اسلامى دست به تجمعى اعتراضى زدند.

٭ روز ٣ آبانماه ١٠٠ نفر از کارکنان بيمارستان تعطيل شده بهشتى قم در اعتراض به طلبهاى خود بابت حقوقهايشان از سال ٧٩ در مقابل استاندارى قم دست به تجمع زدند.

٭ روز ٢ آبانماه کارگران شرکت توليدى نخ ناز رشت در اعتراض به ١١ ماه حقوق پرداخت نشده خود و براى خواست بيمه بيکارى در مقابل ساختمان اداره کل تامين اجتماعى گيلان دست به تجمع زدند.

٭ روز ٢٨ مهرماه کارگران ايران برک در رابطه با دستمزدهاى پرداخت نشده خود دست به اعتصاب زدند.

٭ روز ٢٧ مهرماه بازخريد شدگان پست و مخابرات در اعتراض به وضعيت بلاتکليف خود در مقابل مجلس شوراى اسلامى دست به تجمع زدند.

٭ روز ٢٤ مهرماه ٨٠ نفر از کارگران کارخانه نساجى کاشان در اعتراض به اخراج خود از کار در مقابل سازمان تامين اجتماعى تحصن کردند.

٭ روز ٢٢ مهرماه کارگران اخراجى شرکت آذر آب اراک که تعداد آنها به ٦٠٠ نفر ميرسيد در اعتراض به اخراج خود در مقابل درب کارخانه دست به تحصن زدند.

٭ روز ٢٢ مهرماه کارگران کارخانه ابريشم کشان تربت حيدريه در اعتراض به ٧ ماه بيکارى خود در مقابل وزارت جهاد کشاورزى دست به تجمعى اعتراضى زدند.

٭ روز ٢٠ مهرماه ٦٠٠ تن از کارگران شرکت خدمات و پشتيبانى صنعت نفت در اعتراض به انحلال اين شرکت و اخراج خود از کار در مقابل وزارت نفت در تهران دست به تجمعى اعتراضى زدند. طبق طرح اصلاح ساختار اين واحد به کارگران مهلت داده شده است که يا از کار استعفا دهند و يا بازخريد اجبارى گردند.

٭ روز ١٧ مهرماه بيش از ٢٠٠ نفر از کارگران شرکت نيروگاه برق تهران دست از کار کشيدند و در مقابل اين شرکت دست به تجمع و تحصن زدند. کارگران خواهان افزايش دستمزدها و اجراى طرح طبقه بندى مشاغل شدند.

٭ روز ١٧ مهرماه کارگران شرکت صنايع آذر آب در اعتراض به اخراج خود از کار ذر مقابل شرکت دست به تحصن زدند.

٭ روز ١٣ مهرماه يکصد نفر از کارگران قراردادى شهردارى بناب در اعتراض به اخراج خود در مقابل ساختمان شهردارى اين شهر دست به تجمع زدند و خواهان بازگشت به کار و دستمزدهاى پرداخت نشده دو ماه خود شدند. نيروهاى انتظامى رژيم که در محل مستقر شده بودند تلاش در متفرق کردن کارگران داشتند. اين تجمع اعتراضى سرانجام بعد از مذاکره مسئولان شهردارى با کارگران خاتمه يافت و به کارگران قول داده شد که به خواستشان رسيدگى شود.

٭ روز ١٢ مهرماه کارگران شرکت ايران برک در رشت در اعتراض به ٤ ماه دستمزدهاى پرداخت نشده خود دست به اعتصاب زدند.

٭ روز ٩ مهرماه کارگران نساجى پارس در ادامه اعتراضات قبلى خود در رابطه با دستمزدهاى معوقه خود دست به اعتراض زدند.

٭ روز ٨ مهرماه کارگران پوشين گستر رشت که بسته بندى نايلون و مايلکس را انجام ميدهد در اعتراض به ٨ ماه دستمزد معوقه خود درست به تجمعى اعتراضى زدند.

٭ روز ٨ مهرماه کارگران شيشه سازى ميرال با خواست حق سنوات خود در محل کارخانه دست به تجمعى اعتراضى زدند. تجمع اعتراضى کارگران بدنبال قول مساعد مسئولين امر براى پاسخگويى به خواستهايشان پايان يافت. کارگران شيشه ميرال در هفته قبل از آن نيز تجمعاتى بر پا کردند.

٭ روز ٥ مهرماه رانندگان ليفت تراک شرکت خدماتى جلا نوين وابسته به شرکت مگاموتورز (سازنده موتورهاى نيسان و پرايد) در اعتراض به عدم پرداخت پاداش ٦ ماهه اول سال ٨٢ دست به اعتراض زدند. کارگران ابتدا شروع به کم کارى کردند و حوالى ظهر در اکثر قسمتهاى شرکت مگاموتورز ليفت تراکها از کار باز ايستادند. کارگران سپس دست به تجمع زدند و خواست خود را طرح کردند. مدير اين بخش در تجمع کارگران حاضر شد و تلاش کرد آنها را با وعده و وعيد راضى کند. اما کارگران بر خواست خود با قاطعيت پافشارى کردند. در جريان بحثها و مجادلات يکى از کارگران از محل تجمع بيرون انداخته شد و اين مساله به خشم و اعتراض کارگران بيشتر دامن زد. کارگران که متوجه شدند با بحث و مجادله به نتيجه اى نميرسند از سالن محل تجمع با عصبانيت بيرون رفتند و اعلام کردند که به اعتراضات خود تا گرفتن طلبهايشان ادامه خواهند داد

كارگر كمونيست شماره ٤، بهمن ٨٢.

٣١ ژانويه ٢٠٠٤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: