شهلا دانشفر

خوش آمديد

اعتصاب كارگران شركت واحد٬ اعتصابي با شكوه

بدنبال جنب و جوشهاي اعتراضی در حول و حوش ١٦ آذر و قطعنامه ٢٠ آذر كه پيام آور انسانيت و رهايي بشر بود٬ ما شاهد تحولات مهمي  در اوضاع سیاسی جامعه در ایران هستیم. اعتراض  در تمامي بخش هاي جامعه بالا گرفته است و بویژه طی این مدت هر روز شاهد حركت اعتراضي با شكوهي در مراكز مختلف كارگري بوده ایم. تازه ترین حركت مهم در این زمینه اعتصاب رانندگان شركت واحد اتوبوسرانی تهران بود.

اعتصاب رانندگان شركت واحد یك حركت مهم بود كه نه فقط در تهران بلكه در تمام ایران طنین انداز شد. بدنبال اين حركت اعتراضي با شكوه بطور واقعي ما شاهد يك توازن قواي سياسي جديدي در مبارزه كارگران و در كل جامعه هستيم. رژيم اسلامي بدنبال صدور احكام زندان براي فعالين اول مه سقز تلاش كرد تا به تعرضی دیگر دست بزند و با دستگيري فعالين سنديكاي شركت واحد٬ جنبش كارگری را به عقب براند. اما اعتصاب گسترده كارگران شركت واحد این تعرض را به عكس خود مبدل ساخت و عملا حكومت را تا همینجا در موقعيت بسيار ضعيف تري نسبت به قبل قرار داده است. در عين حال يك روز اعتصاب گسترده از سوي اين بخش از كارگران كه جايگاهي كليدي در جامعه دارند٬ به جنبش اعتراضي كل كارگران و كل جامعه قدرت جديدي بخشيد. نشان داد كه به راستي قدرت كارگران در تشكل و اتحاد آنانست و اهرم اعتصاب آن سلاح قدرتمندي است كه طبقه كارگر با به دست گرفتن آن ميتواند كل چرخ جامعه را متوقف كند. اين اعتصاب و مبارزه و اعتراضاتی كه همچنان ادامه دارد٬ تا همين جا پيروزي بزرگي براي كل كارگران و كل جامعه است. امروز شرايط آماده تر از هر وقت است كه كارگران با بدست گرفت اهرم اعتصاب و متحد شدن حول خواستهايي سراسري چون خواست آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي٬ خواست افزايش دستمزدها و حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان٬ حق تشكل٬ حق اعتصاب و قرار دادهاي دسته جمعي و بر پايي اعتراضاتي گسترده ٬ حقوق پایه ای خویش را تثبیت كنند و زمینه پیشروی های بیشتر را فراهم كنند.

همچنين يك فاكتور مهم در پيشبرد اعتصاب كارگران شركت واحد اتحاد و همبستگي هزاران كارگر در اين بخش كليدي جامعه است. اجتماع بيش از ٥ هزار راننده شركت واحد در منطقه ٦ تهران و نقش فعال خانواده هاي كارگري در اين اعتراض٬ حمايت و پشتيباني مردم و پيام هاي حمايتي از سوي دانشجويان و بخشهایی از كارگران و كلا جنب و جوش گسترده در كل جامعه بود كه در همان شب اول اعتراض وسيع كارگران شركت واحد٬ رژيم را وادار كرد كه عقب بنشيند و تعدادي از دستگيرشدگان را آزاد كند و در روز بعد نيز قاليباف و ديگر سران رژيم در اجتماع رانندگان شركت واحد شركت كردند و قول پاسخگويي به خواستهاي آنان را دادند. اين اعتصاب جلوه با شكوهي از اتحاد و همبستگي كارگري بود٬ بايد از درسهاي اين اعتصاب با شكوه و گسترده آموخت.
و نكته مهمتر اينكه اتكا به مجمع عمومي وسيع يك شرط مهم براي ادامه اين مبارزه و حفظ اتحاد و همبستگي كارگران شركت واحد است. تنها با اتكا به مجمع عمومي و قدرت متحد كارگران است كه كارگران خواهند توانست در مقابل هر گونه تفرقه و توطئه اي بايستند و نه تنها رهبران و فعالين خود را از زندان جمهوري اسلامي رها كنند٬ بلكه امنيت رهبران خود را حفظ كنند و اجازه ندهند كه خطري آنان را تهديد كند. همچنين با اتكا به مجمع عمومي است كه كارگران خواهند توانست با نيروي متحد خود در ميدان بمانند و تمامي خواستهايشان را تحميل كنند. امروز وقت آنست كه مجمع عمومي نه تنها در ميان كارگران شركت واحد بلكه در تمامي مراكز كارگري بعنوان يك ركن مهم اتحاد و همبستگي كارگري و ظرف اعمال اراده توده كارگران تثبيت شود .
در اعتصاب كارگران شركت واحد كل تهران به جنب و جوش در آمد٬ همه جا سخن از این اعتصاب و حمایت از آن بود و در عرض یك روز اعتصاب، بخشهای مختلفی از کارگران و دانشجویان حمایت خود را از اعتصاب رانندگان شركت واحد اعلام كردند. يك ركن مهم ديگر در تقويت اعتراضات كارگري و اعتراض و مبارزه هر بخشي از جامعه همبستگي و اتحاد بخش هاي ديگر جامعه با اين مبارزات است. در اعتصاب رانندگان شركت واحد مردم وسیعا از این اعتصاب حمایت كردند. شركت خانواده های رانندگان و حمایت علنی مردم از این اعتصاب یك نمونه برجسته بود.

مروری بر اعتصاب كارگران شركت واحد

روز پنجشنبه اول دي مامورین مسلح جمهوري اسلامي با در دست داشتن حکم بازداشت و بازرسی منازل رهبران و اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه٬ به منازل آنها مراجعه و ١٢ نفر از آنها را دستگير كردند. ٤ نفر از دستگیر شدگان پس از مدت كوتاهی آزاد شدند اما هشت نفر ديگر آنها به اسامی منصور اسانلو٬ ابراهيم مددی٬ منصور حيات غيبی٬ رضا ترازی٬ علی زاد حسين٬ عباس نژند کودکی٬ غلامرضا ميرزايی و امیر تحقیری در بازداشت باقي ماندند. بدنبال اين دستگيري و در اعتراض به آن٬ روز جمعه ٢ دي حدود ٣٠٠ نفر از رانندگان شركت واحد در مقابل دفتر اين سنديكا تجمع كرده و خواهان آزادي افراد دستگير شده شدند. اين تجمع همچنان ادامه يافت و رانندگان شركت واحد تصميم گرفتند كه روز يكشنبه ٤ دي دست به اعتصابي سراسري بزنند. رانندگان شرکت واحد تهران همانطور که تهدید کرده بودند اعتصاب قدرتمند خود را از صبح روز یكشنبه ٤ دي شروع کردند. خواست این اعتراض آزادی فوری کلیه دستگیر شدگان و عملی شدن سایر خواستهای رانندگان بود. اعتصاب كاركنان شركت واحد تمامي مناطق دهگانه اتوبوسراني و مناطق يازده گانه اتوبوسهاي برقي٬ بویژه مناطق ١، ٤، ٥ و ٦ تهران را فرا گرفت . برخی از خیابانهای تهران از جمله خیابان های ولیعصر و کارگر جنوبی در حد فاصل میدان راه آهن تا چهار راه ولیعصر بسته شده بود. در اين روز در منطقه ٦ اجتماع بزرگي از رانندگان اعتصابي برپا شد و تعدادی از خانواده های رانندگان نيز اين حركت اعتراضي را همراهي ميكردند. و از جمله در منطقه ٦ از همان روز پنجشنبه ٣ دي رانندگان شركت واحد اجتماعي بر پا كردند. اجتماع كارگران شركت واحد در اين منطقه از روز پنجشنبه ٣ دي شروع شد و كارگران معترض با شعار اتحاد اتحاد تمامی همكاران خود را به پيوستن به اعتصاب براي روز يكشنبه فرا ميخواندند. اين اجتماع كه در روز اول با جمعيتي حدود ١٥٠٠ نفر گرد آمده بود٬ در پايان شب يكشنبه ٤ دي به بيش از ٥٠٠٠ نفر رسيد و از مناطق ديگر رانندگان شركت واحد به آن پيوستند. . فضایی بسیار پرشور بر این تجمع حاكم بود. اين تجمع تا روز دوشنبه ساعت ٥ صبح ادامه داشت.
در اعتصاب روز ٤ دي ما شاهد همبستگي گسترده اي در ميان رانندگان شركت واحد بوديم. در اين روز رژيم تلاش كرد كه از افراد پاسدار براي به حركت در آوردن اتوبوسها و شكستن اعتصاب استفاده كند. اما حركت اتوبوسها با ممانعت و اعتراض كارگران و خانواده هايشان روبرو شد. از جمله همسر دو تن از رانندگان شركت واحد در مقابل اتوبوسها روي زمين نشستند و اعلام كردند كه ما نميگذاريم امروز اين اتوبوسها حركت كنند. نیروهای انتظامی طبق معمول به ضرب و شتم تجمع کنندگان پرداختند٬ يكي از مسئولین كه پشت اتوبوس نشسته بود به طرف جمعيت رانده و به همسر يكي از رانندگان زد و بچه سه ماهه او به زمين افتاد. اين مساله به فضاي اعتراضي شدت داد و رانندگان با هم شعار ميدادند اتحاد اتحاد كارگران اتحاد.

يكشنبه شب دير وقت ٧ نفر از دستگیرشدگان آزاد شدند. اما در جريان اعتصاب دهها نفر از جمله داود رضوی، سعید ترابیان، صادق خندان، رضا شهابی، ناصر غلامی، علی قربانیان و حببی اله شجاعی توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی دستگیرشدند.هنگام شب بعد از آنكه تمام تلاشهای حكومت و مقامات شركت برای شكستن اعتصاب به نتیتجه نرسید و فضای پشتیبانی از رانندگان بخشهای مختلف مردم را در تهران فرا گرفته بود٬ قالیباف شهردار تهران به تجمع رانندگان آمد و گفت كه مسئولیت شركت زیر نظارت او قرار میگیرد و تمامی دستیگر شدگان آزاد خواهند شد و تمام خواستهای رانندگان تا روز پنجشنبه عملی خواهد شد. رانندگان تضمین عملی میخواستند و نهایتا اعلام كردند كه ما حاضریم به سر كار برویم اما در صورت عملی نشدن خواستهایمان روز شنبه مجددا دست به اعتصاب خواهیم زد.به این ترتیب ساعت ٥ صبح روز دوشبنه ٥ دیماه رانندگان اتوبوسرانی شركت واحد به سر كار بازگشتند. خواستهاي رانندگان علاوه بر آزادی همه دستگیر شدگان از جمله عبارت است آزادي تشكل هاي آزاد و مستقل كارگري٬ افزايش دستمزدها و قراردادهاي دسته جمعي..علاوه براین رانندگان شركت واحد خواهان پرداخت حق اضافه كاریهای معوقه٬ پرداخت دستمزد های پرداخت نشده به رانندگان اخراجی نيز بودند. بنا به گزارشها شماری از رانندگان كه قبلا اخراج شده بودند با اعتراضات كارگران شركت واحد به سر كار بازگردانده شده اند اما هشت ماه حقوق آنها پرداخت نشده است.

بدنبال ١١ نفر از رانندگان دستگیر شده آزاد شدند. اما منصور اسانلو دبیر سندیكای شركت و احد و ٦ نفر دیگر از هیئت مدیره این سندیكا به اسامي ناصر غلامی، سید داود رضوی، یعقوب سليمی، کفايتی، سعید ترابيان و امیری در بازداشت نگه داشته شدند. بدنبال اين بنا به برنامه اي هماهنگ ٤ نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد از روز ٥ دیماه مقابل زندان اوین تجمع كردند و اعلام داشتند كه تا آزادی کلیه دستگیرشدگان در مقابل اوین خواهند ماند. بنا به گزارشها از تمام مناطق دهگانه مرتبا با این ٤ نفر تماس تلفنی برقرار بوده و کارگران مناطق دهگانه در حالت آماده بسر میبرند و منتظر عکس العمل دولت برای آزادی همکارانشان هستند.

بر اساس گزارشهايي كه به حزب كمونيست كارگري ايران رسيده است٬ خانواده های کارگران اعلام آمادگی کرده اند که در صورتی که کارگران دستگیرشده آزاد نشوند همراه با کارکنان واحد دست به اعتراض وسیع خواهند زد.
همچنين کارگران اعلام کرده اند تا زمانیکه همکارانشان از زندان آزاد نشوند پای مذاکره نخواهند رفت. قبلا قرار بود روز پنجشنبه با قالیباف مذاکره داشته باشند. تلاش رانندگان شركت واحد و اعتراضات آنها همچنان ادامه دارد.

حزب کمونیست کارگری ایران طي اطلاعيه اي از همه مردم تهران، از همه کارگران، دانشجویان و مردم آزادیخواه خواسته است كه قاطعانه از مبارزه کارکنان شرکت واحد حمایت کنند، در تجمعاتشان شرکت کنند، برای آنها پیامهای حمایتی بفرستند، برای همراهی با آنان اعلام آمادگی کنند و همبستگی شان را گسترش دهند.
در اطلاعيه حزب كمونيست كارگري ايران تاكيد شده است كه منصور اسانلو و شش نفر دیگر از کارگران زندانی باید فورا آزاد شوند. به دستگیری کارگران و پاپوش دوزی برای آنها باید فورا پایان داده شود. مطالبات کارگران، حق ایجاد تشكل مستقل كارگری، افزایش دستمزد، قراردادهای دسته جمعی، طبقه بندی مشاغل، تامین مسکن برای کارکنان، حق بیمه، پرداخت اضافه کاری معوقه سال گذشته و اعطای تسهیلات رفاهی باید فورا عملی شود.

حمایتها سریع و وسیع بود

روز يكشنبه یعنی روز اعتصاب كه روزي باراني بود٬ مردم تهران عليرغم مشكلات آمد و رفت٬ با سمپاتي و حمايت كامل از خواستها و مبارزه كاركنان شركت واحد برخورد ميكردند. همه خشم و اعتراض مردم متوجه رژيم بود. رژيم با ديدن خشم و نارضايتي مردم و براي جلوگيري از تجمعات اعتراضي در سطح شهر٬ ماشين هاي شخصي را وادار به سوار كردن مردم ميكرد. ماشين هاي شخصي نيز البته بخاطر همراهي با رانندگان اعتصابي و بخاطر كمك به مردم خودشان به مردم كمك رساني ميكردند.
همه جا از خواستهاي شركت واحد و اعتصاب قدرتمند آنها سخن بود. بخشهای مختلفی از کارگران و دانشجویان حمایت خود را از اعتصاب رانندگان شركت واحد اعلام كردند. از جمله جمعی از كارگران ایران خودرو و جمعی از كارگران صنایع مس ایران و كميته پيگيري تشكلهاي آزاد كارگري و انجمن جوانان آزاديخواه در كرمانشاه و در تهران در اطلاعیه هایی حمایت خودرا از كارگران شركت واحد اعلام كردند و خواستار آزادی فوری همه دستگیر شدگان شدند. در دانشگاههای مختلف جنب و جوش ویژه ای به خاطر این اعتصاب برپا شد و دانشجویان به اشكال مختلف حمایت خود را از اعتصاب رانندگان ابراز كردند. بنا به یك گزارش در دانشگاه تهران بحث اصلی اعتصاب رانندگان شركت واحد بود و دانشجویان در صحبت هایشان نحوه اعلام حمایت از آنان را مورد بررسی قرار میدادند. در این دانشگاه اعلامیه های متعددی در حمایت از رانندگان بر دیوارها و بوردها نصب شده بود و صحبت از اعتصاب در حمایت از کارگران واحد و پیوستن به تجمعات آنها بود. دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ویژه نامه هایی را با عنوان “پایتخت بدون اتوبوس” وسیعا در سطح دانشگاه پخش كردند كه اخبار اعتصاب و خواستهای رانندگان را منعكس مینمود. بیانیه هایی نیز در حمایت از این حركت بر دیوارها مشاهده میشد. دانشجویان دانشگاه علامه با طراحی یك پوستر و پخش آن در سطح دانشگاه و چسباندن بر روی دیوار ها از اعتصابیون اعلام پشتیبانی كردند. دانشجویان امیر كبیر نیز با پخش اطلاعیه ها و اعلامیه هایی كه اخبار اعتصاب را منعكس میكرد با رانندگان اعتصابی اعلام همبستگی و حمایت میكردند.

بنا به گزارش سایت دانشجویی آشوب، در میان دانشجویان صحبت از انجام یك تحصن بزرگ و هماهنگ در حمایت از كارگران و اعتراض به بازداشت نمایندگان سندیكا مطرح بود و دانشجویان در تدارك امضای یك تومار در حمایت از رانندگان بودند.
حتی جریاناتی مثل دفتر و تحكیم و انجمن اسلامی نیز تحت تاثیر این فضای پر التهاب در دانشگاه تهران و برخی دانشگاههای دیگر، با صدور بیانیه هایی از این اعتصاب حمایت كردند. جمعی از دانشجویان با خانواده منصور اسانلو از نمایندگان دستگیر شده رانندگان دیدار كردند.
حزب كمونيست كارگري ايران در اين روز برنامه مستقيم تلويزيون در حمايت و همبستيگي با اعتراض كارگران شركت واحد داشت و در اين برنامه آخرين اخبار مربوط به اعتراض كارگران شركت واحد منعكس شد. در تماسهاي تلفني با اين برنامه در حمايت از كارگران شركت واحد پيامهايي داده شد.

تلاش گسترده بين المللي براي محكوميت عمل سركوبگرانه رژيم و آزادي دستگير شدگان سنديكاي شركت واحد

در پی حمله جمهوری اسلامی به منازل نمایندگان و فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد و دستگیری ۱۷ نفر از آنها٬ تلاش گسترده ای در سطح بین المللی برای محکومیت این عمل سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و آزادی دستگیر شدگان شروع شد. از جمله یک روز پس از دستگیری نمایندگان سندیکای شرکت واحد خلیل کیوان٬ دبیر تشکیلات خارج کشور حزب٬ با نوشتن نامه ای خطاب به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری و کلیه اتحادیه های کارگری و سازمانهای مدافع حقوق انسان از این سازمانها خواست که با تمام قوا به یاری کارگران شرکت واحد برخیزند و جمهوری اسلامی را بخاطر اقدامات سرکوبگرانه اش محکوم کنند و خواهان آزادی فوری آنها شوند. اين نامه و خبر اعتراض كارگران شركت واحد و دستگيري فعالين اين حركت اعتراضي آنان براي كنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد كارگري و بسياري از اتحاديه هاي كارگري در كشورهاي مختلف ارسال شد. کنگره کار کاناد (CLC) با سه میلیون عضو و کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا (TUC) با ارسال نامه های اعتراضی به جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری دستگیر شدگان شدند. در نامه رئيس کنگره کارکانادا به جمهوری اسلامی چنين آمده است:

” من به نمايندگی ازسوی بيش از سه ميليون کارگر عضو کنگره کارکانادا(CLC) به اين وسيله نگرنی خود را نسبت به دستگيری اخير آقای منصور اسانلو و ده نفر ديگر از اعضای سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را اعلام ميکنم. من اين آزار و اذيت مداوم اعضای سنديکای شرکت واحد راشديدا محکوم ميکنم.”

از سوی دیگر کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا با ۷ میلیون عضو با ارسال نامه ای به سفیر جمهوری اسلامی در این کشور نسبت به دستگیری نمایندگان و فعالین سندیکای شرکت واحد ابراز نگرانی کرد. در این نامه که از سوی مسول بخش اروپايی و روابط بين المللی TUC به محمد حسن عادلی سفیر جمهوری اسلامی نوشته شده٬ آمده است:
“کنگره سراسری اتحاديه های کارگری بريتانيا که گزارش زير را از کارگران ايران دريافت کرده است از اين مسئله (دستگیری كارگران شركت واحد) نگران است. همانطور که ميدانيد کنگره سراسری اتحاديه های کارگری بريتانيا دلواپس آزادی تجمع کارگران ايران است و خوشحال میشوم نظر شما در مورد گزارش پیوست را دریافت نمایم”
همچنين از سوي دبير كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد كارگري نامه اي خطاب به احمدي نژاد در محكوميت اين اقدام سركوبگرانه رژيم نوشته شد. در اين نامه بر آزادي فوري دستگير شدگان و برسميت شناخته شدن حقوق پايه اي كارگران ايران تاكيد گذاشته شده بود و رونوشت آن براي سازمان بين المللي كار ارسال گرديد. در این نامه از جمله چنین آمده است:

“بدینوسیله، از جانب “کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری” و ١٥٥ میلیون کارگری که این اتحادیه از طریق ٢٣٦ سازمان وابسته به خود در ١٥٤ کشور و منطقه نمایندگی می کند، مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به دستگیری آقای منصور اسانلو، رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و ١٣ نفر دیگر از اعضای این اتحادیه، بتاریخ ٢٢ دسامبر ٢٠٠٥ در تهران، که به شرح زیر معرفی شده اند، ابراز می کنم” در ادامه آمده است:
“ICFTU دستگیری کارگرانی را که از حقوق و مطالبات بر حق خود که در سطح بین المللی شناخته شده است دفاع می کنند شدیدا محکوم کرده و خواهان آزادی فوری تمام فعالین اتحادیه ای، چه در تهران و چه در سایر نقاط ایران است”.

همانگونه كه اشاره شد هنوز علیرغم صدور حكم آزاد شدن شش نفر از رانندگان دستگیر شده٬ آنها آزاد نشده اند. بعلاوه منصور اسانلو دبیر سندیكای شركت واحد در زندان اوین است و خبری از آزادی او نیست. سایر خواستهای رانندگان نیز هنوز عملی نشده است. رانندگان خودرا برای ادامه مبارزه و اعتصاب آماده میكنند.

٦ دي٨٤

كارگر كمونيست ٢٤،  ٨ دي ٨٤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: