شهلا دانشفر

خوش آمديد

برداشتن روسريها در برخي مناطق شمالي تهران يك اتفاق سياسي مهم

برداشتن روسري از سوي زنان در برخي از مناطق شمال تهران بويژه در شبها٬ خبر مهمي است كه در روزنامه جمهوري اسلامي در ٩ مهر منتشر شده و در آن ضمن اشاره به هدفمند بودن و سازمانيافتگي اين حركت به ضرورت انجام اقدامات لازم از سوي دستگاههاي مسئول تاكيد ميگردد.

اين اقدام ٬  يك اتفاق سياسي مهم است كه بيش از هر چيز توازن قواي امروز جامعه و استيصال رژيم در عقب راندن اعتراضات مردم در جامعه  را نشان ميدهد.

اين اقدام در شرايطي صورت ميگيرد كه جامعه در التهاب مبارزه ميسوزد و خود رژيم دارد تحت عنوان كانونهاي جديد بحراني از اعتراضات فزاينده مردم سخن ميگويد. اين اقدام در شرايطي اتفاق مي افتد كه از سوي مقامات رژيم و در روزنامه هاي رسمي هشدارها بر سر رشد اعتراضات كارگري و خطرات آن براي رژيم٬ بالا گرفته است. اين اتفاق در حالي انجام ميگيرد كه فرياد مقامات مختلف دولتي از به زير پا گذاشته شدن قوانين اسلامي بلند شده و كار به جايي كشيده است كه از جمله آيت الله بروجردي از جدايي دين از سياست سخن ميگويد تا به گفته خود اسلام را از گزند خشم كارگري كه دستمزدش را ماههاست نپرداخته اند و نيز از گزند اعتراضات گسترده مردم در امان نگاهدارد. اين اتفاق در متن اوضاع سياسي امروز ٬ بيش از هر چيز نشانگر حال و هواي جديدي در فضاي سياسي جامعه است

در اين حركت اعتراضي٬  زنان ديگر نه صرفا بصورت لحظه اي و در يك آكسيون و حركت اعتراضي معين٬  ٬ بلكه بصورت يك رودرويي آشكار با رژيم  و در ملا عام حجاب هايشان را برداشته اند. اين اقدام گامي بسيار به جلو در مبارزه عليه حجاب و عليه رژيم اسلامي  است.

واقعيت اينست كه حجاب پرچم جمهوري اسلامي و سمبل حاكميت قوانين سياه اسلامي آن بر جامعه است. رژيم در همان بدو روي كار آمدنش با تحميل حجاب بر زنان٬ كل جامعه را مورد تهاجم خود قرار داد و خفقان وسركوب را حاكم كرد.  پس از آن نيز هر گاه كه رژيم خواسته است فضاي رعب و وحشت را بر جامعه حاكم كند٬ ابتدا زنان را مورد حمله قرار داده و تحت عنوان مبارزه با بدحجابي نيروهاي انتظامي خود را به خيابانها كشانده است. از همين رو مبارزه عليه حجاب از همان آغاز حيات جمهوري اسلامي يك عرصه دائم مبارزه عليه اين رژيم و سياستهاي سركوبگرانه اش بوده است. از جمله زنان همواره با عقب كشيدن روسري هاي شان و به اصطلاح با بدحجابي٬ كوشيده اند در برابر اين تهاجم بايستند و اعتراض خود را بيان كنند. به عبارت ديگر مبارزه عليه حجاب و زير پا گذاشتن قوانين اسلامي و شكستن ديوارهاي آپارتايد جنسي همواره يك عرصه دائم مبارزه زنان و جوانان در ايران٬ در محيط هاي كار و در دانشگاهها٬ در اتوبوسها و پاركهاي عمومي شهر و در همه جا بوده است. مبارزه اي كه از آن بعنوان جنبش خلاصي فرهنگي سخن ميگويند و  هر روز قدرتمند تر به جلو ميرود.  جنبشي  كه بطور واقعي همواره نقش مهمي در تغيير توازن قواي جامعه داشته است.

امروز برداشتن حجابها در برخي مناطق بالاي شهر تهران گامي مهم و به جلو در پيشبرد اين مبارزات است.  بايد با تمام قوا از اين حركت اعتراضي حمايت و پشتيباني كنيم. با اتحاد و پشتيباني خود نگذاريم كه كوچكترين تعرضي به اين زنان و به اين حركت اعتراضي صورت گيرد. هر كجا كه شاهد تعرضي به آنها بوديم ٬ انصار حزب الله و نيروهاي سركوبگر رژيم را مورد حمله جمعي خود قرار دهيم و زنان معترض را از تعرض آنها در امان نگاهداريم. از سوي ديگر بايد خود به استقبال اين حركت اعتراضي مهم و گسترش آن در مناطق ديگري از شهر برويم. به هر شكلي كه ميتوانيم و در هر فرصتي با برداشتن حجابهايمان در ملا عام ٬ وسيعا به اين حركت اعتراضي بپيونديم .

جمع هاي آزادي زن٬ انجمن هاي جوانان آزاديخواه٬ گروههاي جوانان معترض در هر محل و هر شهر  و همه انسانهاي آزاديخواه نقش مهمي در دامن زدن به چنين مبارزه اي و حمايت و پشتيباني از چنين اعتراضاتي دارند. بايد به هر شكلي كه ميتوانيم از مبارزه زنان براي برداشتن حجابها و براي گسترش اين حركت اعتراضي تلاش كنيم

انترناسيونال ١٦١،  ٢١ مهر ٨٥. *

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: