شهلا دانشفر

خوش آمديد

به کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد وسازمانهاى کارگرى در رابطه با مرگ دو کارگر در ايران خودرو

دوستان گرامى

احتمالا خبر داريد که در عرض سه ماه گذاشته دو تن از کارگران کارخانه دولتى “ايران خودرو” بنامهاى “پيمان رضى لو” ٢٥ ساله و “اميد اولادى” ٢٢ ساله هنگام کار بيهوش شده و پس از چند ساعت جان باخته اند. مرگ دو کارگر جوان در اثر فشار کار بيانگر شرايط غير انسانى کار در ايران است. وقتى دو کارگر در يک کارخانه دولتى به فاصله سه ماه بيهوش ميشوند و ميميرند، اين خود شاهدى بر اين واقعيت است که در عين حال دهها نفر معلول و مريض و ناقص العضو ميشوند و از کار مى افتند و اخبار آن در هيچ کجا منعکس نميشود. کارگران ايران خودرو به مرگ همکارانشان اعتراض کرده اند اما اعتراض آنها با خشونت سرکوب شده است و تعداد زيادى از کارگران به دليل اعتراض اخراج شده اند و هم اکنون ١٥ نفر از کارگران به جرم شرکت در اعتصاب در معرض اخراج قرار دارند. همين اکنون که نامه را مى نويسم کارگران ايران خودرو در اعتراض به فشار سنگين کار و مرگ همکارانشان در اعتصاب به سر ميبرند. اين کارگران به کمک و پشتيبانى نياز دارند. از شما تقاضا ميکنم:

١- هيئتى را براى بررسى وضعيت کارگران کارخانه ايران خودرو و کلا شرايط کار در ايران اعزام کنيد. کمک کنيد تا کارگران از فشار کار و شرايط کارى اى که به برده دارى شبيه است خلاص شوند.

٢- مبارزات کارگران ايران خودرو در اعتراض به مرگ همکار خود “اميد اولادى” و “پيمان خسروزاده رضى لو” و کاهش فشار کار در کارخانه را مورد حمايت قرار دهيد.

٣- حکومت اسلامى ايران مسئول مرگ اين دو کارگر جوان است. اين حکومت را به دليل تحميل شرايط برده وار کار و مغاير با استانداردهاى بين المللى بر کارگران و سرکوب اعتراضات کارگرانى که به اين شرايط اعتراض دارند، محکوم کنيد.

با احترام

از طرف حزب کمونيست کارگرى ايران

شهلا دانشفر

اديتور نشريه اينترنتى “کارگران” http://www.kargaran.org

آدرس اى ميل:

shahla_daneshfar@yahoo.com

شماره تلفن:

0044-777 98 98 968

كارگر كمونيست شماره ٤، بهمن ٨٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: