شهلا دانشفر

خوش آمديد

دور جديدي از مبارزات معلمان آغاز ميشود

عليرغم چندين سال اعتراض و مبارزه معلمان هنوز پاسخ خواستهايشان را نگرفته اند. معلمان خواهان افزايش حقوقهايشان هستند. معلمان به تبعيض ، به خفقان، به نداشتن حق تشکل و حق اعتصاب و نداشتن کوچکترين تامين اجتماعي از جمله مسکن و بيمه درماني مناسب معترضند. باز ديگر زمزمه اعتراض در ميان معلمان بالا گرفته و قرار و مدارها براي برپايي اعتراضاتي گسترده از سر گرفته ميشود. روز شنبه ٣ بهمن ماه معلمان دزفول اعتصاب سه روزه خود را به منظور رسيدگي به خواستهايشان شروع کردند. اما در اين حرکت اعتراضي معلمان دزفول مورد تهديد و ارعاب عوامل حکومتي قرار گرفتند و شماري از آنان دستگير و تعدادي از فعالين اين جنبش اعتراضي تهديد شدند. معلمان دزفول به اين تهديد و ارعاب معترض بوده و قنبرزاده رييس آموزش اين شهر را مسبب آن ميدانند. همزمان با اين حرکت اعتراضي، اعتصابي سه روزه در همدان بر پا شد و عدم حضور تعدادي از معلمان در اين شهر در کلاسهاي درس موجب نگراني مقامات شهر گرديد. از جمله عبدالرضا فولادوند در گفتگو با خبرگزاري ايلنا ميگويد: ” با وجود جلسات مکرر مسئولين استان و قولهاي داده شده نتيجه اي براي حضور معلمان در کلاس هاي درس حاصل نشده است”. از سوي ديگر معلمان آبادان نيز از روز شنبه ٢ بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و ارتقاي شغلي و اضافه کاري ٤ ماه خود دست به اعتصاب زدند. در اين حرکت اعتراضي معلمان عليرغم تهديد و ارعاب نيروهاي اطلاعات و حراست به اعتراضشان ادامه دادند و با امضاي طوماري اعتراضي به مقامات دولتي مهلتي ٢٠ روزه تعيين کردند و اولتيماتوم دادند که اگر تا تاريخ ٢٦ بهمن ماه به خواستهايشان پاسخي داده نشود، دوباره دست به اعتصاب خواهند زد

اين اعتراضات از سوي معلمان ادامه دارد. معلمان ميگويند قول و وعده نميخواهند، بلکه خواستهايشان را ميخواهند. افزايش اساسي در سطح حقوقهايشان را ميخواهند. ديگر حاضر نيستند زير خط فقر زندگي کنند و خواهان خاتمه اينهمه حقارت و شرايط برده وار کار خود هستند.

يک مساله ديگر معلمان بکارگيري معلمان حق التدريس با کمترين حقوق و با فشار بالاي کار است. يک خواست معلمان در قطعنامه هاي اعتصابات سراسري شان در ديماه گذشته استخدام رسمي کارگران قرار دادي بود. معلمان قرار دادي در تابستان امسال و در طول سال گذشته بارها و بارها تجمع کردند و خواهان رسمي شدن استخدام خود در آموزش و پرورش شدند. اکنون معلمان قراردادي ميگويند که ٥ ماه از قول و وعده هاي رژيم ميگذرد و تا کنون هيچ پاسخي نگرفته اند. معلمان قراردادي اعلام کرده اند که روز ١٧ بهمن ماه در مقابل محل آموزش و پرورش در تهران دست به تجمع اعتراضي خواهند زد.

اينها همه شواهدي بر جنب و جوشي تازه در ميان معلمان و شروع دور جديدي از مبارزه در ميان آنان است. اکنون که دامنه اعتراضات نه تنها در ميان معلمان بلکه در ميان پرستاران و کارگران و بخش هاي ديگر جامعه هر روزه گسترده تر ميشود، معلمان نيز بر مبارزات خود شدت بيشتري داده اند.

بايد تمامي معلمان در تمامي شهر به حرکت اعتراضي معلمان در دزفول، همدان و آبادان و به اجتماعات اعتراضي معلمان حق التدريس در ١٧ بهمن بپيوندند. نبايد گذاشت که ارعاب و تهديد صفوف اعتراض معلمان را متفرق کند. نبايد گذاشت معلمان دزفول تحت فشار جو سرکوب و فشار به معلمان معترض و رهبران اعتراضي شان به عقب رانده شوند. نبايد گذاشت اين اعتراضات منفرد بمانند و عقب رانده شوند. اکنون که دور جديدي از مبارزات معلمان از سر گرفته شده بايد به تدارک اعتصابي سراسري و يکپارچه برويم. معلمان تا کنون الگوهاي خوبي از حرکت و اعتراض يکپارچه و سراسري از خود نشان داده اند، اعتراض و مبارزه آنها همواره جايگاه مهمي در تغيير توازن قواي سياسي جامعه داشته است و بارديگر همه چشم ها بسوي آنان خيره شده است، بايد با تمام قوا به اعتصابي يکپارچه و سراسري دامن زد.

امروز بهترين شرايط براي جلب حمايت و پشتيباني بخش هاي مختلف جامعه از خواستها و اعتراضاتمان و هر اعتراض و مبارزه ايست. بايد با اعلام خواستهايمان بصورت قطعنامه هاي روشن و با نصب اين قطعنامه ها بر سر در مراکز آموزش و پرورش و فشار براي انعکاس آنها در روزنامه ها و رسانه هاي خبري بکوشيم تا بيشترين نيروي خود را براي اعتراضي گسترده و سراسري گرد آوريم. دانش آموزان و خانواده هايشان، کارگران، پرستاران، دانشجويان و ديگر بخش هاي جامعه را به حمايت از مبارزات و خواستهاي برحق خود فرا بخوانيم. بايد بر سر همه اين مسايل در نشستهايمان در دفاتر مدارس متحد و همقول شويم، در دل ارتباطاتي که تا کنون بدست آورده ايم با معلمان در مدارس و در شهرهاي ديگر ارتباط برقرار کنيم و قول و قرارهاي لازم را براي برپايي اعتصابي سراسري و گسترده بگذاريم و دست بکار شويم. بايد همه نيرويمان را به ميدان آوريم. امروز بهترين فرصت است. فرصت را از دست ندهيم

انترناسيونال ٧٢، ٩ بهمن ٨٣.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: