شهلا دانشفر

خوش آمديد

کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري در ايران و طومار اعتراضي

اخيرا تشکلي از سوي کارگران تحت عنوان “کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري در ايران” طوماري اعتراضي خطاب به سازمانهاي کارگري در سراسر جهان و سازمان بين المللي کار نوشته است که اين نامه را تاکنون بيش از ٤٠٠٠ نفر از کارگران در ايران و صدها تن در خارج کشور امضا کرده اند. طومار مزبور براي بسياري از نهادها و سازمانهاي کارگري در سطح بين المللي ارسال شده و بر روي سايتهاي خبري نيز گذاشته شده است. خواست کارگران در اين نامه حق تشکل است. خواست کارگران در اين نامه نمايندگي شدن آنها توسط نمايندگان منتخب خود در مراجع بين المللي است. کارگران در اين نامه به استخدامهاي قراردادي که ميرود تا ٩٠ درصد نيروي کار در ايران را دربر بگيرد و شرايط برده وار کار را بر آنان تحميل کند، معترض شده اند. کارگران در اين نامه به تهاجمات هر روزه به سطح زندگي و معيشتشان تحت عناوين و طرحهاي مختلفي چون خروج کارگران موقت از شموليت “بيمه بيکاري و تامين اجتماعي” و “خروج کارگران کارگاههاي زير ٥ نفر و ١٠ نفر از شموليت سي ماده قانون کار” و محروم شدن بخش بزرگي از کارگران از همان حداقل حقوقي که شامل حالشان ميشد اعتراض کرده اند. کارگران در اين نامه با اشاره به همه اين بيحقوقي ها صداي اعتراض خود را به توافق اخير سازمان بين المللي کار ” آي ال او” با جمهوري اسلامي و به رسميت شناختن نهاد حکومتي موسوم به “خانه کارگر” بعنوان تشکل کارگران در ايران، بلند کرده و اعلام داشته اند که هيچ توافقي بين سازمان بين المللي کار و جمهوري اسلامي نميتواند بدون حضور و دخالت نمايندگان منتخب کارگران معتبر باشد. خواست اصلي کارگران در اين نامه حق داشتن تشکل آزاد و واقعي کارگري است.

اين اقدام کارگران نشان دهنده حال و هواي جديدي در جنبش کارگري در ايران و حرکتي مهم و به پيش است. اين حرکتي راديکال و شکل جديدي از ابراز وجود کارگران در ايران است که در سطحي سراسري ميخواهند نيروي خود را گرد بياورند و عليه تهاجمات هر روزه اي که به زندگي و معيشتشان صورت ميگيرد بايستند. اين حرکتي فراکارخانه ايست که حول خواستهايي سراسري شکل گرفته است و با امضاي ٤٠٠٠ کارگر در همين مدت کوتاه، نشان داده است که پتانسيل اين را دارد تا حرکتي جدي را در جنبش کارگري ايجاد کند.

در اين اقدام مهم کارگران بر يک ضعف اساسي طبقه کارگر در ايران انگشت گذاشته اند و با يک فراخوان سراسري و بين المللي عزم خود را براي ايجاد تشکلهاي واقعي خويش اعلام کرده اند. از اينرو اين اقدامي است براي سازمانيابي طبقه کارگر در ايران. در واقع پيشبرد حرکتها و ابتکاراتي شبيه به اين به کارگران امکان ميدهد که بتدريج به جايي برسند که بتوانند تشکلهاي واقعي خود را ايجاد کنند.

حرکت کارگران بعلاوه تاثيرات مثبتي بر ايجاد همبستگي بين المللي کارگران دارد و کارگران ايران با اين نامه و طومار، صداي اعتراض خود را به گوش بسياري از کارگران در جهان رسانده اند. چندين سايت اينترنتي کارگري و اتحاديه اي و چپ نامه طومار کارگران را منتشر کرده اند. اين شکل جديدي از اعتراض و مبارزه در ايران است و ميتواند ظرفي براي پيشبرد اعتراضات کارگران در سطحي سراسري باشد.

حرکت اين بخش از کارگران در ايران در عين حال ميتواند امکاني باشد تا رهبران واقعي کارگري به جلوي صحنه بيايند و کارگران در موقعيت اعتراضي قويتري براي پيشبرد خواستها و مطالباتشان قرار گيرند. بايد با تمام قدرت اين حرکت را به جلو برد. بايد همه آن چند هزار کارگري را که پاي اين طومار امضا گذاشته اند را در اين تلاش و جنبش سهيم و دخيل کرد.

براي اينکه بتوانيم اين اقدامات را گامي به جلو بريم، هم اکنون اقدامات فوري و فشرده اي در دستور رهبران و فعالين دست اندر کار آن قرار ميگيرد. اولين گام اينست که بايد حول موضوع اين اعتراض و خواستهاي آن رو به جامعه و رو به همه کارگران نوشت و توضيح داد. تا بتوان همبستگي هر چه گسترده تري نه تنها در ميان کارگران بلکه در کل جامعه بوجود آورد. بايد ارتباط زنده و منظمي با نه تنها کارگراني که بر زير اين نامه امضاء گذاشته اند، بلکه با ديگر مراکز و محيط هاي کارگري بر قرار کرد و آنها را در جريان پيشبرد گام به گام اين حرکت سهيم کرد. بايد نامه را به دست گرفت و به مراکز مهم کارگري، به ميان کارگران نفت و ماشين سازي ها و کارخانجات مختف ديگر برد و آنها را به پيوستن به اين حرکت فراخواند. بايد کارگران را به مجمع عمومي و اجلاس هايي که برگزار ميشود فراخواند و از چگونگي پيشرفت کار گزارش داد.

سياست رژيم در برخورد به اعتراضات کارگري امروز اينست که باتهديد و ارعاب پيشروان هر ابتکاري، کل حرکت را به عقب براند. همانطور که در رابطه با کارگران نساجي در کردستان به اتخاذ چنين سياستي متوسل شد. بايد در مقابل چنين فشارهايي ايستاد. بايد از همان الگو و روشي که کارگران نساجي کردستان بکار گرفتند استفاده کرد و نگذاشت که رهبران اعتراضات ما را در انزوا مورد تهديد قرار دهند و صف ما را متفرق کنند. به هر اندازه که صداي اين اعتراض و حرکت در جامعه در سطح بين المللي انعکاس يابد. به هر اندازه که رهبران اين حرکت در رسانه هاي بين المللي سخن بگويند به همان اندازه براي جمهوري اسلامي دشوار تر خواهد بود که به کارگراني که تنها جرمشان مبارزه براي حق تشکل خود و عليه بيحقوقي هاييست که زندگي و معيشت آنها را به تباهي کشانده است، صدمه اي رساند. بايد رهبران اين حرکت در پيشاپيش حرکت کنند و رو به جامعه سخن بگويند.

در يک کلام اين حرکت اعتراضي حرکتي مدرن و پيشرو و نمونه جديدي از اعتراض کارگران در اوضاع متحول سياسي امروز در ايران است. بايد با تمام قوا از اين حرکت اعتراضي کارگران حمايت کرد.

ما نيز در حمايت و پشتيباني از اين حرکت اعتراضي کارگران تلاش ميکنيم. نامه اعتراضي کميته پيگيري براي ايجاد تشکل آزاد کارگري هم اکنون به زبانهاي انگليسي و فارسي بر روي سايت “کارگران” و سايت “روزنه” گذاشته شده است و در آنجا از نيروهاي آزاديخواه و همه کارگران خواسته شده که به اين حرکت اعتراضي بپيوندند. همچنين متن انگليسي اين نامه به همراه يادداشتي از سوي کاظم نيکخواه دبير تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران براي کنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد کارگري و چندين سازمان و نهاد کارگري در سطح بين المللي ارسال شده و تا کنون بر روي چندين سايت خبري بين المللي گذاشته شده است. بايد با تمام قوا به يک همبستگي وسيع و بين المللي در حمايت از اين حرکت پيشرو و رو به جلوي کارگران دامن بزنيم. زنده باد اتحاد کارگري. ٭

انترناسيونال ٧٥،٤ اسفند ٨٣

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: