شهلا دانشفر

خوش آمديد

به کمپين بين المللي عليه جنايت رژيم بپيونديد

با تمام قوا تلاش کنيم که تهاجم رژيم به جامعه را در هم بشکنيم

جمهوري اسلامي دست به موج جديدي از سرکوب زده و با شدت دادن به احکام اعدام و سنگسار و با دستگيري و فشاربه فعالين و رهبران اعتراضي در بخش هاي مختلف جامعه تلاش دارد تا کل اين اعتراضات را به عقب براند. در همين رابطه است که در ١٩تير منصور اسالو، رئيس هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني توسط مامورين دولت ربوده شد و در همين روز کارگران دستگير شده اول مه محاکمه شدند و شيث اماني و صديق کريمي دو نفر از رهبران کارگران در شهر سنندج نيز در ٢٣ تير مورد محاکمه قرار گرفتند. در اين مدت تعداد زيادي از دانشجويان دستگير شدند٬ تعدادي از فعالين دفاع از حقوق زن به دادگاه احضار شدند و چماق زندان و سرکوب بر روي سر جامعه قرار گرفته است. در اعتراض به اين تهاجم و براي عقب راندن آن هم اکنون کمپيني جهاني عليه جنايات رژيم از سوي نهادها و سازمانهاي مختلف اعلام شده است که مينا احدي سخنگوي اين کمپين است. فراخوان اين کمپين را در همين شماره کارگر کمونيست مشاهده ميکنيد. بايد وسيعا به اين کمپين پيوست. بايد با تمام قوا تلاش کنيم که اين تهاجم رژيم را در هم بشکنيم.
واقعيت اينست که رژيم از جنبش اعتراضي در جامعه که هر روز گسترده تر٬ راديکالتر و چپ تر ابراز وجود ميکند٬ به وحشت افتاده است و در اوج استيصالش دست به اين تقلاها زده است. تهاجم رژيم امروز با يک رودرويي آشکار مردم روبروست. بر پايي تجمعات در مقابل مراکز دولتي و مراکز بازداشت دستگير شدگان٬ جمع آوري کمک مالي براي خانواده کارگران زنداني٬ ارسال نامه هاي اعتراضي به سازمانها و نهادهاي بين المللي٬ و تشکيل کميته هاي دفاع از کارگران زنداني و غيره همه و همه نمونه هايي از سازمانيابي يک کمپين بين المللي گسترده در اعتراض به تهاجم رژيم است. اعتراضاتي که امروز انعکاسي جهاني پيدا کرده و توجه بسياري از اتحاديه هاي کارگري و سازمانها و نهادهاي انساندوست را بخود جلب کرده است. از جمله بدنبال دستگيري منصور اسانلو فدراسيون جهاني حمل و نقل (آي تي اف) اعلام داشت که اگر منصور اسانلو فورا از زندان آزاد نشود در اعتراض به اين موضوع و در دفاع از فعالين کارگري در ايران به همراه ديگر سازمانهاي جهاني فراخوان به تظاهرات در سراسر جهان خواهند داد.
اينها همه اتفاقات مهمي است که اوضاع کنوني را بشدت متحول کرده است. تحت فشار اين اعتراضات است که ما شاهديم که رژيم در هر گامي که براي سرکوب مردم برميدارد ناگزير دو گام به عقب ميگذارد. و بدنبال آن اختلافات در درون رژيم بالا ميگيرد و اظهار نظرهاي گوناگون مبني بر اينکه سياست نادرستي اتخاذ شده است٬ و يا اينکه اصلا اين کار توسط عوامل خودسر صورت گرفته است و غيره بالا ميگرد.
همه اين اتفاقات تصويري واقعي از موقعيت قدرتمند جنبش اعتراضي در ايران است. جنبشي که طبقه کارگر ستون اصلي آنرا تشکيل ميدهد و اعتراضات کارگري همواره يک رکن دائمي اعتراض عليه رژيم بوده است. جنبشي که هر روز قدرتمندتر ميشود و توجه سازمانهاي جهاني کارگري و انسانهاي آزاديخواه را بيشتر بخود جلب ميکند. از اينرو امروز شرايط خطير است. در چنين شرايطي شکل دادن به يک کمپين وسيع در اعتراض به موج جديد سرکوب رژيم بسيار حياتي است. جمهوري اسلامي را ميتوان عقب راند و به شکست کشاند. بشرط اينکه به موقعيت مساعد امروزمان واقف باشيم و تمام نيرويمان را براي در هم شکستن اين تلاشها بکار بنديم. جامعه در التهاب مبارزه ميسوزد و زمينه براي شکل دادن به يک همبستگي وسيع بين المللي بسيار فراهم است. براي شکل دادن به اين کمپين بايد شتاب كرد. بايد کاري کرد که همانطور که فدراسيون جهاني حمل و نقل ميگويد تمام سازمانهاي کارگري در اعتراض به اين جنايات و در حمايت از کارگران و فعالين کارگري به خيابانها بيايند و صداي اعتراض ما در جهان طنين اندازد. اين کمپين اکنون شروع بکار کرده است من نيز به سهم خود براي تقويت اين کمپين بر نکات زير تاکيد ميگذارم:
– قطعنامه کمپين جهاني عليه جنايت رژيم را امضا کنيد. بگذاريد اين قطعنامه صداي اعتراض همه ما باشد که قرار است فردا در تظاهرات ها و د ر پيکت هاي اعتراضي در سراسر جهان بصدا در آيد. اين قطعنامه را بدست همه دوستان و آشنايانتان برسانيد- به ليست آدرسهايتان ارسال کنيد و جنب و جوشي گسترده حول آن شکل دهيد.
– با نامه هاي اعتراضي خود به اين سرکوب ها خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط محمود صالحي٬ منصور اسانلو و دانشجويان دستگير شده و کسانيکه اخيرا در اعتراضات عليه گراني شدن و سهميه بندي بنزين دستگير شدند و همه زندانيان سياسي بشويد.
– به خانواده کارگران دستگير شده و خانواده معلمان و کارگراني که بخاطر اعتراضات و مبارزاتشان از کار بيکار شده اند کمک رسانيد. تشکيل صندوق هاي همبستگي مالي امروز يک بخش مهم کمک رساني و همبستگي مبارزاتي بين بخش هاي مختلف جامعه است. دست به کار تشکيل اين صندوق ها بشويد.
_ تلويزيون کانال جديد شروع بکار ميکند. از اين تريبون براي انعکاس وسيع صداي اعتراضتان در سطح جامعه استفاده کنيد. با اين تلويزيون تماس بگيريد و ما را در جريان اخبار دقايق اعتراضاتتان قرار دهيد.

– بايد در برابر تهاجمات رژيم ايستاد و هر جا که شاهد تعرضي از سوي ماموران و مقامات رژيم هستيم با برپايي اجتماع و اعتراض آنرا عقب بزنيم. صحنه اعدام در ملاء عام و سنگسار بايد به صحنه اعتراض و تظاهرات توده اي ما تبديل شود.

– وضعيت کارگران زنداني و زندانيان سياسي را مرتبا به سطح جامعه و سطح بين المللي انعکاس دهيم

در برابر تعرض رژيم دفاع کافي نيست. تصورش را بکنيد که اگر بطور مثال امروز ما شاهد اعتراض وسيعي از سوي کارگران به سطح دستمزدها و با خواست مشخص ميزان حداقل دستمزدشان فرضا يک ميليون تومان در ماه باشيم. اگر ما شاهد اعتراض گسترده براي لغو قراردادهاي موقت کاري باشيم. اگر ما شاهد اعتراض گسترده براي آزادي فوري همه زندانيان سياسي باشيم. فرصت هر گونه تعرضي را از رژيم گرفته ايم. تعرض رژيم را بايد با تعرض پاسخ داد. بطور واقعي آنچيزي که سياست ارعاب جامعه توسط احمدي نژاد را به شکست کشاند و نتيجه اش هو کردن او در دانشگاه شد٬ اعتراضات کارگران واحد و اعتراضات هر روزه کارگران ٬ دانشجويان و کل جامعه بود. امروز موقعيت نه تنها براي به شکست کشاندن موج سرکوب رژيم بلکه براي جلو آمدن با خواستها و مطالبات ديگرمان فراهم است. بايد اين موقعيت را دريافت. امروز بايد رساتر از هر وقت شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد را سر داد و اين چماق سرکوب را از دست رژيم گرفت و درب زندانها را گشود. با يک کمپين گسترده بين المللي و قدرتمند است که ميتوان موج سرکوب رژيم را در هم شکست و در موقعيتي بهتر با ديگر خواستها به جلو امد. به اين کمپين بپيونديد

كارگر كمونيست ٦٣،  ٢٨ تير ٨٦.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: