شهلا دانشفر

خوش آمديد

ترور توسط نقاب پوشان اسلامی، نشانه ای دیگر از استیصال حکومت اسلامی

در ادامه تهاجمي که رژيم اسلامي به اعتراضات رو به گسترش جامعه در دستور گذاشته است٬ روز ٢٦ مهر مجید حمیدی یکی از فعالین کارگری در شهر سنندج مورد سوء قصد عوامل نقاپ پوشان جمهوری اسلامی قرار گرفت و به شدت مجروح شد. مجيد حميدي فورا به کمک مردم به بيمارستان سنندج و از آنجا به بيمارستان امير اعلم تهران انتقال يافت و بنا به آخرين گزارش او در اول آبان از بيمارستان مرخص شد و به شهر خود بازگشت. بنا به گزارش يکي از گلوله هايي که به مجيد حميدي شليک شده بود٬ به پشت سر وي اصابت کرده و بدليل تماس بر  روي عصبي که مربوط به چشم و دهان است٬ هيچگونه عمل جراحي اي براي او صورت نگرفته است. به توصيه پزشک اين عمل به تعويق افتاده است.

حزب کمونيست کارگري ايران طي اطلاعيه اي اعلام کرده است که قاطعانه در برابر اين اقدام جنايتکارانه رژيم و تشديد  فشار و تهديد بر روي  فعالان کارگري و عرصه هاي مختلف مبارزه مي ايستد. در همين رابطه کميته همبستگي بين المللي کارگري حزب کمونيست کارگري ايران طی نامه اي خطاب به اتحاديه هاي کارگري در سراسر جهان خواهان محکوم کردن اين ترور و فشار براي آزادي فوري کارگران دستگير شده و تمامي زندانيان سياسي و محکوم کردن احکام زندان و شلاق براي کارگران در ايران شد. اما هدف از اين نوشته تاکيد به اعتراضي سراسري در ارتباط با اين اقدام جنايتکارانه رژيم و ترور مجيد حميدي است.

واقعيت اينست که با گسترش اعتراضات مردم٬ بار ديگر رژيم اسلامي سياست سرکوب و ارعاب جامعه را در دستور گذاشت. طناب هاي دار را به خيابانها آورد٬ موجي از اعدام براه انداخت٬  تحت عنوان بدحجابي زنان را مورد تعرض قرار داد٬ براي فعالين کارگري احکام زندان و شلاق صادر کرد٬ فعالين کارگري٬ دانشجويي و انسانهاي معترض و آزاديخواه را دستگير و زنداني کرد. اما باز اين کارگران٬ اين دانشجويان٬ اين زندانيان سياسي و اين زنان و کل مردم  هستند که با اعتراضاتشان يکبار ديگر٬ شکست سياست ارعاب جامعه از سوي رژيم را اعلام داشتند.

فراخوان هفت سپتامبر زندانيان سياسي به اعتراض عليه اعدام و فشار بر زندانيان سياسي٬ برگزاري مراسم خاوران و اعلام همبستگي با زندانيان سياسي و گراميداشت ياد جانباختگان راه آزادي٬  يازده روز اعتصاب با شکوه  کارگران نيشکر هفت تپه با بيانيه هاي قدرتمندشان و گامهاي مهمي که در اين مبارزه کارگران به جلو برداشتند٬ روز جهاني کودک در سنندج و پيرانشهر و تهران و شهرهاي ديگر با فرياد جهاني ديگر بايد ساخت و  بالاخره اعتراض دانشجويان به حضور احمدي نژاد در دانشگاه با شعار مرگ بر ديکتاتور و تجمع با شکوه آنان در ٣٠ مهر در اعتراض به احکام زندان براي سه دانشجوي زنداني و با شعارهايي چون آزادي برابري٬ زنداني سياسي آزاد بايد گردد٬ سوسياليسم يا بربريت و…  همه و همه جلوه هاي با شکوهي از مبارزات و ايستادگي کارگران و کل جامعه در مقابل توحش رژيم اسلامي است.  ابعاد و انعکاس اين اعتراضات را در اظهارات خود رژيم نيز ميتوان ديد. از جمله نگاهي به  گزارشي که در مورد  نتايج مبارزه با “طرح بدحجابي”  رژيم  در ده استان داده شده است و در آن  به  ١٤ هزار دستگيري و ٦٧ هزار تذکر اشاره ميشود٬ به روشني گوشه کوچکي از فضاي اعتراض جامعه به حجاب و قوانين اسلامي و ايستادن در مقابل تعرض رژيم را به نمايش ميگذارد. همچنين نمونه ديگر از چنين اظهاراتي٬  صبحتهاي رفسنجاني در سفر اخيرش به استان مازنداران است که ميگويد با توجه به سرعت زياد انعکاس اخبار٬ سانسور و محدوديت نتيجه‌اي ندارد و اضافه ميکند: اگر فضاي باز در دانشگاه‌ها ايجاد شود، دشمنان نمي توانند با تهديدات خود جامعه ما را نگران کنند. اينها همه استيصال اين رژيم در مقابل اعتراضات گسترده در جامعه را نشان ميدهد. در چنين فضايي است که ترور مجيد حميدي صورت ميگيرد. رژيم دست به ترور زده است٬ براي اينکه بتواند زير بار آن نرود. براي اينکه آنرا به عوامل ناشناخته نسبت دهد. اما امروز ديگر دوره قتل هاي زنجيره هاي نيست که رژيم بتواند با توسل به اين سياست فضاي رعب و وحشت را دامن زند. مردم به روشني ميدانند که مسبب چنين جناياتي مستقيما خود رژيم است. اگر چه مسببين قتل هاي زنجيره اي نيز از همان آغاز براي مردم شناخته شده بودند و در پرونده جنايات اين رژيم ثبت است. اما نفس اقدام رژيم به ترور مجيد حميدي هشدار دهنده است و بايد قاطعانه در مقابل آن ايستاد. نبايد به رژيم فرصت  دست بردن به چنين سياست کثيف و جنايتکارانه اي را داد.  بايد نشان داد که ترور مجيد حميدي نه تنها موجب رعب و ترس در جامعه نميشود بلکه با موجي از اعتراض و مبارزه روبرو ميشود. بايد تمام راههاي سرکوب و تهديد جامعه را بر روي رژيم بست.  براي اين کار مهم است که امروز از سوي مراکز مختلف کارگري٬ از سوي دانشجويان و از همه جا نامه هاي اعتراضي داده شود و ترور مجيد حميدي محکوم گردد. بايد در بيانيه هايمان خواهان شناسايي و محاکمه عاملين اين جنايت و معالجه فوري و درمان مجيد حميدي شويم. باید اعلام کنيم که هر نوع تهديد و فشار برروي فعالين کارگري و فعالين اعتراضات بخش هاي مختلف جامعه سریعا قطع شود.  باید  رساتر و قدرتمندتر و گسترده تر از پیش خواهان  آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي شويم

انترناسيونال ٢١٥، ٤ آبان ٨٦. *

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: