شهلا دانشفر

خوش آمديد

در حاشيه برپايي باشكوه روز جهاني كودك در ايران

برگزاري گسترده روز جهاني كودك (٨ اكتبر) در چندين شهر در ايران و از جمله تهران بسيار مهم و وجد آور بود. مراسي روز كودك با شرکت وسيع مردم و با بيانيه ها و قطعنامه هاي راديکالش در واقع دارد سيماي تحولات و انقلاب آتي در ايران را انعكاس ميدهد. انقلابي که شعارهايش٬ آزادي٬ برابري هويت انساني است. يک کره زمين يک انسان است و سرود آن سرود انترناسيونال و حقوق جهانشمول انسان است. از ١٦ مهر تا ١٩ مهر امسال که مصادف با هشت اکتبر روز جهاني کودک است٬ شاهد مراسم متنوعي در گراميداشت روز جهاني کودک بوديم. از جمله در روز ١٩ مهر بيش از هزار نفر در پارک لاله در تهران جمع شدند و گفتند که در اين روز تنها ما بزرگترها جمع شده ايم٬ براي اينکه صداي اعتراض خود را به اين همه نابساماني و جنايات در حق کودکان بلند کنيم و خواستهاي فوري خود را اعلام داشتند.

بدين ترتيب در روز جهاني کودک امسال در ايران بار ديگر ما شاهد اعلام کيفرخواست جامعه عليه اين نظام وارونه و توحش سرمايه داري بوديم. شاهد بلند شدن صداي اعتراض جامعه به وضعيت کودکان در حاکميت جمهوري اسلامي اين مظهر ضديت با انسان و انسانيت بوديم.

در روز جهاني کودک امسال مراسم با شکوهي در تهران و در شهر هاي سنندج و کرمانشاه و پيرانشهر و کامياران و… برپا شد و قطعنامه ها و بيانيه هاي تمامي اين مراسم ٬ سرفصل هاي مشترکي داشت و همگي بر اينکه حقوق کودک بر هر ملاحظه و منفعت ملي، نژادي، اقتصادي٬ سياسي وايدئولوژيك مقدم است و از جهانشمول بودن حقوق کودک سخن گفتند. اعلام داشتند که کار کودکان بايد ممنوع باشد. اعلام داشتند که کودک بايد از حق تحصيل و بهداشت و درمان رايگان برخوردار باشد و صداي اعتراض خود را عليه اينهمه خشونت و جنايت بر کودکان در جامعه و وضع نابسامان کودکان کار و خيابان بلند کردند. قطعنامه ها و بيانيه هاي روز جهاني کودک فرياد هاي انساني جامعه اي بود که برابري و انسانيت را طلب ميکند و ميخواهد استثمار٬ نابرابري و ستم نباشد. شعارها و قطعنامه هاي راديکال و شرکت وسيع مردم در مراسم روز جهاني کودک براستي يک پيشروي بزرگ براي جامعه بود. برپايي چنين سطحي از مراسم آنهم بعد از تعرضات رژيم اسلامي به فعالين اعتراضي در عرصه هاي مختلف جامعه٬ بعد از دستگيري دانشجويان و صدور احکام زندان و شلاق براي کارگران و تهديد فعالين اعتراضي معلمان و تلاش براي عقب راندن مبارزات کل جامعه٬ نشانگر اين بود که مردم مرعوب نشده اند و همه اينها حاکي از توازن قواي امروز جامعه در ايران است. حاکي از عقب راندن موج سرکوب رژيم است و اين پيشروي٬ ميتواند سکوي پرشي باشد که بتوانيم امروز با نيرويي بيشتر به استقبال اعتراضات وسيعتر براي تحقق خواستها و مطالباتمان برويم. بتوانيم به استقبال يک هشت مارس باشکوه و گسترده در دفاع از حقوق برابر زن و مرد برويم .

روز جهاني کودک امروز صف متحدي از انسانهاي آزاديخواه را گرد هم جمع کرده است. قطعنامه ها و بيانيه هاي خود را داده است. بايد حول اين قطعنامه ها مبارزات خود را فشرده تر به پيش برد. بايد گفت ما همين امروز خواهان تحصيل رايگان براي همه کودکان هستيم. اعلام کنيم که بايد همين امروز خانواده هايي که به دليل فقر نمي توانند فرزندانشان را به تحصيل بفرستند٬ تحت بيمه بيکاري و تامين اجتماعي قرار گيرند و بتوانند در حد يک زندگي انساني در شرايطي که تورم بيداد ميکند و قيمت ها هر روز افزايش مي يابد٬ زندگي کنند. بايد حول برنامه يک دنياي بهتر برنامه حزب کمونيست کارگري ايران که بيان فشرده خواستهاي انساني جامعه ايران است متحد شد و در همه عرصه ها مبارزات خود را به پيش برد.

خلاصه کلام اينکه برپايي مراسم روز جهاني کودک در چنين ابعاد گسترده ٬ يک اتفاق سياسي مهم بود و همين جا به سهم خود دست سازمان دهندگان و دست اندرکاران مراسم روز کودک را که در تهران و در شهرهاي سنندج و پيرانشهر و کرمانشاه و کامياران را به گرمي ميفشارم . زنده باد روز جهاني کودک

كارگر كمونيست ٩٤، ٢٤ مهر ٨٧

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: