شهلا دانشفر

خوش آمديد

دولت در قبال همه اين فجايع مسئول است

قطع گاز و پي آمدهاي آن براي مردم

قطع گاز و همزمان سرماي شديد ٣٠ درجه زير صفر و ريزش سنگين برف در شهرهاي مختلف در ايران موضوع مهمي است که در همين فاصله کوتاه دو هفته اخير٬ ابعاد انساني بسياري داشته است و گفته ميشود تا کنون بيش از دويست نفر قرباني گرفته است. بنا به خبر ٢٢ دي ايرنا خبرگزاري رسمي دولتي در آذربايجان شرقي ٧١ نفر بدليل استفاده از وسايل زير استاندارد سوختي و گاز گرفتگي دچار خفگي شده و جان باختند. در همين رابطه در خبر ديگري از کشته شدن ١٠ نفر در تهران و ٢٧٠ مورد گاز گرفتگي در هفته گذشته گزارش ميشود. همچنين دو هفته قبل بود  که روزنامه ها خبر از جان باختن ٢٥ انساني که به آنها کارتن خواب اطلاق ميشود را دادند.  با قطع گاز٬ در بسياري از شهر ها مدارس تعطيل شده اند. بعضا کارخانجات را تعطيل کرده اند. نبود گاز منجر به گران شدن و نايابي نان٬ صف هاي طولاني خريد نان و وسايل گرما شده است. خيلي ها بخاطر سرما و نبود وسايل گرما کارشان به بيمارستان کشيده شده است و بيمارستانها نيز توان پذيرش همه اين بيماران را ندارد. ابعاد تراژيک انساني مساله قطع گاز و ضايعات جاني آن بسيار تکان دهنده تر و گسترده تر از آنست که رژيم آنرا منعکس ميکند. همه چيز حاکي از رها شدن انسانهاي بي پناه در کام سرما و بي تاميني است. بي امکاناتي مطلق جامعه و نبودن کمترين تامين اجتماعي و فقر روز افزون مردم  به ابعاد اين مساله شدت بيشتري داده است. گويي در قرون وسطي زندگي ميکنيم. با هر اتفاقي٬ زلزله٬ قطع گاز٬ سيل و غيره ما شاهد قرباني شدن انسانها هستيم. رژيم اسلامي هيچ مسئوليتي در قبال جان انسانها به عهده نميگيرد و کوچکترين تلاشي براي تامين اوليه ترين نيازهاي مردم نکرده است. اکنون قطع گاز کل جامعه را فلج کرده است. اينها همه در شرايطي روي ميدهد که  رژيم از آخرين تکنيک ها براي ابزار سرکوب و شکنجه استفاده ميکند. بيشترين هزينه ها را صرف دستگاههاي سرکوب و دستگاه عريض و طويل خود ميکند و يک مشت دزد و جنايتکار مشغول چپاول و به جيب زدن سودهاي کلاني هستند که ثمره تلاش همين انسانها است. به گفته خودشان در همين سه ماهه سه برابر چند سال اخير پول نفت وارد خزانه دولتي شده است. اين پولها به کجا رفته است؟ چرا وضعيت چنين است؟  اين ها سئوالات واقعي است که امروز از سوي مردم در صف هاي نان و تامين سوخت و در تاکسي و در خيابان و در همه جا مطرح است. بايد کاري کرد. ديگر بس است و مردم مدتهاست که با اعتراضات و مبارزاتشان  حکم به رفتن اين رژيم داده اند.

 

ديگر اين وضعيت براي مردم قابل قبول نيست. هم اکنون فضاي اعتراض در شهرهاي مختلف و در صف هاي نان و  تامين سوخت بالاست. در اين مدت در شهرهاي قائم شهر٬ کاشمر٬ گرگان٬ شاهرود٬ بيرجند٬ ورامين  و بابلسر شاهد تجمعات و راهبندانها در اعتراض به اين وضعيت بوديم. همچنين سه روز پيش در انزلي بود که مردم هنگاميکه شهردار به خيابان آمده بود که فضاي اعتراضي را آرام کنند٬ به او هجوم برده و کتکش زدند و پس از آن در مقابل فرمانداري تجمع کرده و  به طرف ساختمان فرمانداري سنگ ميزدند و هيچکدام از مقامات فرمانداري نيز جرات حضور در ميان مردم را نداشتند. يا اينکه در همين سفر اخيري که احمدي نژاد  به مازندران داشت٬ مردم در اعتراض به اين وضعيت استانداري را آتش زدند. در کل اوضاع بشدت ملتهب است و مردم بدرست دولت را مسئول اين وضعيت ميدانند. دولت نيز بشدت وحشت زده شده است. در همين مدت جلسات متعدد اضطراري سران دولت تشکيل شده است. جلساتي که طبعا موضوع اول آن تقابل با موج اعتراضي مردم است و دستور بعدي آن اتخاذ تمهيداتي فوري براي کاهش هزينه گزاف اين جنايات در قبال مردم. اين اعتراضات آنچنان ابعادي يافته است که مقامات دولت که ابتدا مساله را به اشکالات فني در ترکمنستان حواله ميدادند٬ اکنون دارند از دزدي هاي کلاني که در همين رابطه در شرکت گاز صورت گرفته است٬ سخن ميگويند. بگذريم که اينجا نيز در ميان اختلافات داخلي خود٬ گوشه اي از حقايق را برملا ميکنند. در ميان همه اين اظهارات٬ سخنان جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه شنيدني است. او در گفتگويي با خبرگزاري ها در رابطه با اين موضوع از رشوه خواري سه نفر از مقامات شرکت گاز به مبلغ دو ميليارد و ٣٠٠ ميليون تومان سخن ميگويد. تازه اين گوشه کوچکي از بچاپ بچاپ ها و دزدي هاي کلاني است که در درون مقامات مختلف اين حکومت  و آقازاده هايشان صورت ميگيرد.

در هر حال نکته مهم اينست که اوضاع خطير است و مساله جان و زندگي انسانهاست. بايد با اعتراضي سراسري٬ متشکل و قدرتمند در برابر اين وضعيت بايستيم و به اينهمه جنايت پايان دهيم. بايد اين موج اعتراضي را که هر روز گسترده تر ميشود را با خواستهايي روشن و شفاف  متحد کنيم و اعلام کنيم که دولت در قبال همه اين فجايع مسئول است و بايد پاسخگو باشد. بايد گفت که اگر امروز گاز قطع شده است، دولت موظف است با تامين امکانات ديگر سوختي اين معضل را براي مردم حل کند. دولت بايد خسارت همه اين بلايايي که اين مدت بر سر مردم آمده را  متقبل شود. بايد خانواده هايي  که بخاطر سرما فرزند و يا نان آور خانه خود  را از دست داده اند زير پوشش تامين اجتماعي قرار گيرند و به آنها خسارت پرداخت شود.  بايد با واگذاري رايگان برق به مردم کمک شود تا بتوانند با اين سرما و با اين بي امکاناتي مقابله کنند و زنده بمانند. بايد بيمارستانها بصورت رايگان و مجاني بيماران را مدوا کنند. چرا دولت نميتواند پادگانهايش را ببندد و سوخت آنرا در اختيار جامعه قرار دهد. بايد کارگري که امروز بدليل نبود سوخت کارخانه اش را تعطيل کرده اند فردا حقوق و مزاياي خود را بطور کامل دريافت کند. چرا بايد با قطع گاز قيمت نان افزايش يابد. دولت بايد براي نان سوبسيد بپردازد. اجازه ندهيم که قطع گاز بهانه اي براي دزدي و احتکار يک مشت سودجو باشد.  اجازه ندهيم که محتکرين از اين فرصت استفاده کنند و زندگي مردم را به گرو بکشند. بايد خودمان در هر محل توزيع نان و وسايل سوخت را بدست گيريم.  بايد همه اينها بصورت خواستهاي روشن و قطعنامه هاي اعتراضي از سوي مردم اعلام شود و براي پيشبرد اين خواستها٬ بکوشيم تا در تمام شهرها و محلات امور زندگي خود را در دست بگيريم و با بيشترين همياري و با يک استاندارد بالاي انساني مبارزه اي متحد را در برابر اين بي مسئوليتي دولت سازمان دهيم. اين نقش فعالين چپ و راديکال است که در جلوي چنين اعتراض و مبارزه اي قرار گيرند. بويژه جوانان چپ و راديکال در هر محل ميتوانند نقش موثري در شکل دادن به چنين اعتراضي داشته باشند.

خلاصه اينکه حرف آخر ما اينست و ميگوييم شما که نميتوانيد جامعه را اداره کنيد٬ برويد کنار ما خودمان امورمان را در دست ميگيريم . بايد به عمر ننگين اين رژيم و به اين توحش سرمايه  خاتمه داد

انترناسيونال ٢٢٧، ٢٨ دي ٨٦.*

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: