شهلا دانشفر

خوش آمديد

روز شمار دوماه مبارزه معلمان

١٥ بهمن: معلمان در اين روز تصميم ميگيرند در روزهاي دوشنبه ٣٠ بهمن و سه شنبه ١ اسفند دست به اعتصاب بزنند
دوشنبه و سه شنبه ٣٠ بهمن و ١ اسفند: معلمان دست به اعتصابي دو روزه زدند. در روز دوم معلمان تصميم گرفتند براي پيگيري خواستهاي خود در برابر مجلس اسلامي تجمع كنند
چهار شنبه ٢ اسفند: معلمان يک پارچه در مقابل مجلس تجمع كردند. در اين تجمع بيش از سه هزار نفر شركت داشتند كه حدود ٥٠٠ نفر از آنها را معلمان زن تشكيل ميدادند

شنبه ١٢ اسفند: روز شنبه ١٢ اسفند تظاهرات بسيار بزرگي از معلمان در مقابل مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. بر اساس يك تخمين اوليه اين جمعيت نزديک به ٢٠ هزار نفر برآورد شد.
دوشنبه و سه شنبه ١٤ و١٥ اسفند: تجمعات معلمان ادامه مي يابد. حدود ١٥ تا ٢٠ هزار نفر از معلمان و فرهنگيان در ادامه تجمعات قبلي خود در مقابل مجلس اجتماع کردند و در اعتراض به بي توجهي به خواستهاي خود، عليه سانسور رسانه هاي دولتي، عليه دولت و نمايندگان مجلس شعار دادند و خواهان يک زندگي انساني و مرفه شدند.
روز (١٤ اسفند) صادقي فعال صنفي معلمان به جرم سخنراني در اجتماع معلمان معترض در كرمانشاه در ساعت دو و نيم توسط نيروي انتظامي دستگير شد. به دنبال اين اتفاق و در اعتراض به اين دستگيري همه اعضاي صنفي کانون معلمان کرمانشاه دسته جمعي در مقابل اداره نيروي انتظامي تجمع كردند اما نيروي انتظامي در همانجا دو تن ديگر از معلمان آقايان حشمتي و توکلي را بازداشت كرد.
معلمان اعلام کردند که چنانچه در صدا و سيما مناظره اي با نماينده دولت، رئيس مجلس و نمايندگان معلمان تشکيل نشود روز پنجشنبه ١٧ اسفند ساعت ٨ صبح همراه با دانش آموزان مدارس راهنمائي و دبيرستان ها در مقابل مجلس تجمع ميکنند.
١٧ تا ٢٢ اسفند: روز ١٧ اسفند عليرغم همه تمهيدات جمهوري اسلامي براي جلوگيري از تجمع معلمان، عليرغم بستن راهها و متروي بهارستان، بيش از ٢٠ هزار نفر در مقابل مجلس جمع شدند و خشم و اعتراض خود را با سر دادن شعار بيان کردند. بدنبال اين تجمع و وعده مذاكره با نمايندگان كانون صنفي معلمان در روز ٢٢ اسفند٬ معلمان تصميم گرفتند روز يکشبنه ٢٠ اسفند (١١ مارس) دست به اعتصاب سراسري بزنند و از رفتن به کلاسهاي درس خودداري کنند. اعتصاب تا روز چهارشنبه ادامه خواهد يافت و روز چهارشنبه طبق تصميم قبلي از ساعت ٨ صبح مقابل مجلس اسلامي در بهارستان تجمع کنند.

روز چهارشنبه ٢٣ اسفند: معلمان تهران دست به اعتصابي گسترده زدند تا در تجمع ميدان بهارستان شرکت کنند. اما حضور هزاران نفره ماموران سرکوب حکومت مانع تجمع گسترده و وسيع معلمان شد. نيروهاي سرکوب به معلماني كه به قصد تجمع به ميدان بهارستان آمده بودند حمله کردند و با دستگيري تعدادي از معلمان، آنها را پراکنده کردند.از جمله دستگير شدگان :محمود بهشتي لنگرودي ٬ علي اكبر باغاني٬ كريم قشقاوي ٬ محمد رضا رضايي٬ رسول بداقي٬ محسن كمالي٬ نورالله اكبري٬ سجاد خاكساري٬ سورج جعفري و ربيع پور بودند. اما گزارش دقيقي از آمار دقيق از دستگير شدگان در دست نبود. از ميان دستگير شدگان عليرغم قولي كه به معلمان داده شده بود قبل از تعطيلات نوروز تنها ٥ نفر از آنان آزاد شدند و دادگاه انقلاب تهران تعداد دستگيرشدگان را ٤٤ نفر اعلام كرده و تاكيد كرده بود كه تا ۱۵ فروردين ۸۶ آزاد نخواهند شد. در مقابل معلمان اعلام كردند كه در اعتراض به اين دستگيري ها و بخاطر عدم پاشخگويي به خواستهايشان با شدت بيشتري به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.
٩ فروردين: در همين رابطه تشکل هاي صنفي فرهنگيان سراسر کشور با صدور بيانيه اي در جلسه ٩ فروردين خود، که با حضورنمايندگان ٣٠ کانون صنفي از سراسر کشور برگزار شده بود، ضمن اعتراض به برخوردهاي نيروهاي سرکوبگر رژيم و دستگيري معلمان، خواستار برکناري وزير آموزش و پرورش، عذرخواهي رژيم از معلمان و تحقق خواست نظام هماهنگ حقوق ها شد. در اين نشست کانون هاي صنفي معلمان برنامه هاي اعتراضي خود را براي از سرگيري اعتراضات در هفته هاي آينده اعلام کردند.
معلمان اعلام کردند چنانچه به خواست هايشان رسيدگي نشود روزهاي ٢٧ و ٢٨ فروردين دست به اعتصاب خواهند زد، روز ١١ ارديبهشت نيز اعتصاب را ادامه ميدهند و روز ١٢ ارديبهشت در مقابل سازمان هاي آموزش و پرورش استان و ادارات آموزش و پرورش شهرستان تهران تجمع اعتراضي خواهند داشت. روز ١٨ ارديبهشت نيز در مقابل مجلس اسلامي دست به تجمع اعتراضي خواهند زد.
– تحت فشار اين اعتراضات و تجمعاتي كه خانواده هاي معلمان دستگير شده در اين فاصله داشتند ٬ روز ٩ فروردين آقاي داوري از معلمان دستگيرشده از زندان آزاد شد و آقايان بهشتي، باغاني، قشقاوي، بداغي و کمالي نيز يک روز قبل از آن آزاد شدند. همچنين نوراله اکبري، علي پورسليمان وعليرضاهاشمي روز ١٠فروردين آزاد شدند. براي معلمان آزاد شده پرونده ساخته شده و آنها را با وثيقه هاي سنگين آزاد کرده اند.

شروع اعتصابات در سال جديد
١٩، ٢٠، ٢١ فروردين: بعد از پايان تعطيلات نوروز و گرد آمدن معلمان بر سر کارشان قول و قرار ها براي ادامه اعتراضاتشان گداشته شد. در همدان در روزها 19، 20 و 21 فروردين پياپي دست به اعتراض زدند. صدها نفر از معلمان روز سه شنبه ٢١ فروردين در محوطه سازمان آموزش و پرورش استان دست به تجمع زدند و با شعارهاي “معلم زنداني آزاد بايد گردد” و “معلم زنداني حمايتت مي کنيم” خواهان آزادي فوري همکاران خود شدند.

٢٦ و ٢٧ فروردين: بنا به قرار قبلي و عليرغم تهديد و دستگيريها اعتصاب سراسري معلمان از روز يکشنبه ٢٦ فروردين شروع شد.و روز دوشنبه ٢٧ فروردين نيز با قدرت ادامه يافت. علاوه بر تهران و شهرهاي استان مرکزي در تمامي استانهاي کشور و در اقصا نقاط آن اعتصاب بود و همه جا مردم از اين اعتراضات سخن ميگفتند. در اسلامشهر معلمان بخاطر اعتصاب مورد تهديد قرار گرفتند. به آنها اخطار شد که حق جمع شدن در مدرسه را ندارند و مدارس را خواهند بست!
بنا به گزارش روز ٢٦ فروردين از ٩ نفر معلم دستگيرشده کانون صنفي معلمان همدان، ٥ نفر بنام جليليان، فروزانفر، صادقي، نادري و نجفي پس از نزديك به ده روز از زندان آزاد شدند و روز بعد از آن يعني در دوشنبه ٢٧ فروردين در ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز نيز آقايان يوسف زارعي ، نادر قديمي ، يوسف رفاهيت و هادي غلامي نيز از زندان آزاد شدند و مورد استقبال همکاران خود قرار گرفتند و همراه با خانواده هايشان به همراهي جمع کثيري از معلمان تا منازل خود همراهي شدند.
در همايون شهر در استان اصفهان روز ٢٦ فروردين چند نفر از معلمان معترض به اسامي مجتبي ابطحي، عبدالرسول عمادي، نورالله برخوردار و حميد مجيري به ستاد خبري احضار شدند که پس از مراجعه دستگير و هنوز از محل بازداشت آنها اطلاعي در دست نيست.
در کرمان رئيس آموزش و پرورش، معلمان را به توطئه چيني عليه نظام متهم کرد و تعدادي نيز بازداشت شدند. لازم به يادآوري است که روز ٢٥ فروردين نيز آقايان حميد پور وثوق، عليرضا رضايي و محمد رضا رضايي بازداشت و به زندان اوين منتقل شدند.
در٢٦ فروردين بيش از ٢٠٠٠ نفر از معلمان خميني شهر در ساعت ١١ شب در محل اداره آموزش و پرورش اين شهر دست به تجمع اعتراضي زدند و موفق شدند، همکار خود، آقاي ابطحي را آزاد کنند. مقامات آموزش و پرورش براي جلوگيري از تجمع به معلمان اطلاع دادند که آقاي ابطحي آزاد شده است و از معلمان خواستند که به تجمع خود پايان دهند. اما معلمان در محل ماندند و دولت را مجبور کردند ابطحي را ساعت ١١ و نيم شب آزاد کند. معلمان با تقديم گل به ابطحي و توزيع شيريني در ميان حاضرين ازاو استقبال کردند. همکاران با تقديم گل و پخش شيريني از ايشان اسقبال نمودند. معلم آزاد شده و يکي ديگر از مسئولين کانون صفني که در اين تجمع حضور داشتند بر تداوم مبارزه و از جمله تجمعات ارديبهشت ماه تاکيد کردند.
روز دوشنبه ٢٧ فروردين ساعت ۹صبح علي اكبرباغاني دبير كل كانون صنفي معلمان ايران در حالي كه سرگرم گرفتن امتحان از دانش آموزان بود،بوسيله ي دونفر از نيروهاي امنيتي دستگير شده وبه نقطه ي نامعلومي انتقال يافت. طبق گزارشي ديگر دوتن از معلمان شهرستان مرند نيز در مدرسه ي محل كار خود دستگير و به نقاط نامعلومي فرستاده شدند. بدين ترتيب هم اکنون آقايان منتجبي، فلاحي، باغاني، اكبري، پوروثوق، باقري، رضايي در زندان هستند. اسامي باقي معلمان دستگير شده هنوز در دست نيست.
اعتراضات معلمان هم اکنون با شدت ادامه دارد. معلمان اعلام کرده اند که روز 3 ارديبهشت باري ديگر در مقابل مجلس اسلامي جمع خواهند شد و خواستهايشان را پيگيري خواهند کرد. معلمان در گفتگوهايشان بر همبستگي بين معلمان و کارگران و شرکت در اجتماعات اول مه تاکيد کرده اند. خواست فوري و اوليه معلمان افزايش سطح حقوق هاست.
معلمان خواهان آزادي فوري همکاران خود، پايان دادن به دستگيري و اذيت و آزار معلمان و پرونده سازي براي آنها و نيز افزايش دستمزد بر اساس اجراي نظام هماهنگ دستمزدها هستند و در مناسبتهاي مختلف از حداقل يک ميليون يا نهصد هزار تومان در ماه سخن گفته اند. تامين مسکن و آزادي بيان از ديگر خواستهاي مهم معلمان است. معلمان همچنين بر خواست زدوده شدن خرافات از کتب درسي تاکيد کرده اند. اعتراضات معلمان هم اکنون ادامه دارد.
خواسته هاي معلمان خواسته هاي کل جامعه است. اعتراض به تبعيض و نا برابري اعتراض همه مردم به حاکمان اسلامي سرمايه است. معيشت ومنزلت حق مسلم همه است. سعادت و رفاه حق همه مردم است. آزادي و برابري خواست همه مردم ستمديده و استثمار شده است. فقط مبارزه متحد و سراسري بخشهاي مختلف قادر به تحقق اين خواستها خواهد بود.
اين مبارزات يکي از مبارزات مهم جاري در کشور است که بايد مورد توجه فعال بخشهاي مختلف جامعه قرار گيرد. حزب کمونيست کارگري، کارگران مراکز مختلف، دانشجويان در سراسر کشور و همه مردم آزاديخواه را به حمايت قاطعانه از مبارزه معلمان و پيوستن به صفوف اعتراضي آنان فراميخواند

كارگر كمونيست ٥٧،  ٣٠ فروردين ٨٦..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: