شهلا دانشفر

خوش آمديد

در حاشيه مضحكه انتخاباتي حكومت

شهلا دانشفر

روزهاي مهم و تاريخي اي را پشت سر ميگذاريم. در همه بخش هاي جامعه جنب و جوش اعتراضي بالاست. برپايي مراسم اول مه روزجهاني كارگري در پارك لاله تهران٬ آنهم در صفي متحد و با قطعنامه اي مشترك كه بيانگر خواستهاي كل جامعه است و بدنبال آن شكل گيري كمپيني گسترده كه بيش از ٥٢ مركز و تشكل كارگري را در خود جمع كرده است٬ نقطه عطفي جديد در جنبش اعتراض مردم و كل جامعه ايجاد كرده است.
در دل اين شرايط مضحكه انتخابات رژيم در پيش است و اختلافات دروني حكومت بيش از هر وقت شدت گرفته و به مرحله حساسي رسيده است. يك مشت جنايتكار در رقابت با يكديگر و كسب فرصت براي دزدي بيشتر٬ بساط كمپين انتخاباتشان را به پا كرده اند. دارند از دزدي هاي يكديگر٬ از گم شدن ميلياردها دلار از خزانه دولت و غيره صحبت ميكنند و پرونده هاي يكديگر را رو ميكنند. دارند از جنايات يكديگر٬ از مسببين قتل هاي زنجيره اي و ستاد انقلاب فرهنگي و جناياتي كه كرده اند سخن ميگويند.

از سوي ديگر در برابر فشار اعتراضات و خشم عميق و گسنرده مردم، بازيگران حكومت در شوهاي مسخره انتخاباتي شان تلاش ميكنند خودرا از جنايات و سركوب و تبعيض و آپارتايد جنسي حكومتشان مبرا و منفك كنند. كروبي در كمپين انتخاباتي اش از مخالفت با اعدام كودكان دم ميزند. ميرحسين موسوي قول ميدهد كه نيروهاي امنيت اجتماعي را از خيابانها جمع كند و لبخندي هم به جوانان ميزند٬ محسن رضايي طرفدار مشاركت زنان در امور اجتماعي ار آب در ميايد و احمدي نژاد هم قول مشاركت مردم در سهام نفت را ميدهد! اما در كنار اين شوي احمقانه كه تحت عنوان انتخابات براه انداخته اند٬ روز اول مه دلارا دارابي دختر جواني را كه از ١٧ سالگي به مدت پنج سال به جرم قتلي ثابت نشده در زندان بود را اعدام كردند. گراني بيداد ميكند٬ دستمزد كارگر را ماهها نميدهند٬ حداقل دستمزد را ٢٦٣ هزار تومان كه يك چهارم خط فقريست كه خودشان اعلام كرده اند تعيين كرده اند و بساط سركوب و جنايتشان برپاست.

در اين ميان مردم كل حكومت را نشانه رفته اند. اين را در برهم زدن سخنراني هاي انتخاباتي موسوي و كروبي در دانشگاههاي زنجان٬ امير كبير ٬ تجف آباد٬ شيراز٬ تبريز و در شعار دروغه دروغه مردم در شهر خارك آنجا كه احمدي نزاد سخن ميگفت و وعده ميداد ديديم. اين را در سخنان صدها تن از بينندگان برنامه هاي مستقيم تلويزيوني كانال جديد هر روزه ميشنويم كه ميگويند به يك مشت دزد و جنايتكار راي نميدهيم . در زنجان همين هفته اخير شاهد بوديم كه چگونه دانشجويان با بلند كردن پلاكاردي كه بر رويش نوشته شده بود٬ به علت قتل عام سال ٦٧ ميرحسين موسوي در دادگاه ملت محكوم است. سيرك انتخاباتي موسوي را بر سر ش خراب كردند. همين اتفاق را ما در جريان حركت اعتراضي كارگران لوله سازي اهواز و تبديل كمپين انتخاباتي ميرحسين موسوي به صحنه اعتراضشان شاهد بوديم و اين را ما امروز در بيانيه كارگران سنديكاي شركت واحد در رابطه با انتخابات رژيم مي بينيم. كارگران سنديكاي واحد در اين بيانيه اعلام ميكنند كه ما از هيچ كانديدايي حمايت نميكنيم اما شما كه خود را كانديد رياست جمهوري كرده ايد. جوابتان به دستمزدهاي زيز خط فقر كارگران چيست؟ جوابتان به اينهمه بيحقوقي چيست؟ جوابتان به محروميت كوذكان و بيحقوقي زنان چيست؟ ما از شما جواب ميخواهيم. بيانيه اي كه بطور واقعي ادامه قطعنامه اول مه است و دارد خواستهاي مردم را بيان ميكند. بيانيه اي كه بطور واقعي در برابر همه كارگران و بخش هاي مختلف جامعه راه نشان ميدهد.
اينها همه اتفاقات مهمي است كه خطير بودن شرايط امروز را به نمايش ميگذارد و بطور واقعي شرايط را نسبت به مضحكه انتخابات رژيم در دوره هاي قبل متمايز ميكند.
در دل اين شرايط است كه ميتوان و بايد اين مضحكه را به محلي براي به محاكمه كشيدن سران اين رژيم تبديل كرد. بايد اين انتخابات را بر سرشان خراب كرد. بايد بساط كمپين هاي انتخاباتي شان را از همه جا جمع كرد و پوسترهايشان را پاره كرد و پايين كشيد. بايد همه جا را با شعار مرگ برجمهوري اسلامي٬ زنده باد كانال جديد٬ زنده باد سوسياليسم پر كرد. بايد مبارزات خود را حول خواستهايمان٬ خواستهايي كه در قطعنامه سراسري خود در اول مه اعلام كرديم٬ فشرده تر كنيم. بايد با فشار اعتراضاتمان تمامي دستگيرشدگان را از اسارت رها كنيم. و بالاخره اينكه روز ٢٢ خرداد روز مضحكه انتخابات را به روز نه بزرگ خود به جمهوري اسلامي تبديل كنيم

كارگر كمونيست ١٠٥، ٣١ ارديبهشت ٨٨.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: