شهلا دانشفر

خوش آمديد

رادان، كهريزك و طرح “امنيت اجتماعي”

سردار رادان، کسی که مستقیما در دستگیریهای اخیر، در شکنجه زندانیان و کشتار در بازداشتگاههای رژیم دست داشته و در واقع سازمان دهنده آنها بوده است، مدتی خود را از انظار دور کرده بود، تا بلکه سروصدای کهریزک و جنایاتشان بخوابد. او اکنون دوباره در گفتگو با خبرگزاران ایلنا آفتابی شده و ادای فاتحان را بخود گرفته است. قضیه از این قرار است که زیر فشار اعتراضات مردم، ولی فقیه شان به غلط کردن افتاد. گفت کهریزک را تعطیل میکنند و ظاهرا ٨ نفر از ماموران رده های پایین نیروی انتظامی شان را نیز بازداشت کرده اند، تا بلکه از نظر خودشان قائله را خوابانده باشند.  بدنبال این قضایاست که بنا برخبرهای منتشر شده، اکنون “سردار رادان” پس از چند ماه غیبت رسانه‌ای و چهار روز پس از بازداشت ٨ نفر از نیروهای انتظامی، مصاحبه ای با ایلنا دارد و در آن سعی دارد که با سیلی صورتشان را سرخ نگهدارد. او در این گفتگو ابتدا وقیحانه و در عین حال زبونانه، مراتب قدردانی خود را از نقش نیروی انتظامی و تلاش نیروهای پلیس در سرکوب اعتراضات مردم اعلام میکند و سپس اندر ستايش خامنه ای ولی فقیهش، و از اینکه چگونه داهیانه گفته است که نباید گذاشت کهریزک و کوی دانشگاه به مساله اصلی تبدیل شوند، سخن میگوید. او در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر”شایعه” نقش خود در بازداشتگاه کهریزک، طفره رفته و  البته ناگزیر میشود که با اعلام اینکه ” در گوشه کوچکی از ماموریت‌ها اشتباهاتی رخ داده که باید تلاش کنیم به حداقل برسد” ، سعی میکند تا خود را از تیر رس سوالاتی که در برابرش قرار میگیرد، کنار برد.

واقعیت اینست که اردوگاه کهریزک و کشتار و شکنجه زندانیان و دادگاههای نمایشی و اعتراف گیری های کذایی شان، بهای سنگینی برای کل حکومت  داشت. امروز سران جنایتکار این رژیم، از خامنه ای و احمدی نژاد گرفته تا رادان و احمدی مقدم، هر کجا که در مقابل خبرگزاریها قرار میگیرند، اولین سوالی که ناگزیر به پاسخش هستند، پاسخ دادن به این جنایات است. جمهوری اسلامی از زیر بار اعتراض گسترده به این جنایات کمر راست نخواهد کرد.  مساله مهمتر اينست كه سران حكومت تمام تلاششان اينست كه كهريزك را تنها مركز شكنجه و جنايت قلمداد كنند كه خامنه اي هم دستور تعطيل آنرا داده است. و گويا اوين و قزل حصار و گوهردشت و صدها زندان و شكنجه گاه رسمي و غير رسمي در شهرهاي مختلف، بهشت برين است! اين دغلبازي و شيادي را همه ميشناسند و جمهوري اسلامي را با تمام زندانهايش به مصاف گرفته اند.

اما به سخنان رادان در این گفتگو برگردیم. او در این مصاحبه بر دو نکته مهم اشاره دارد، یکی ماجرای کهریزک، که در آن او نیزهمچون دیگر سران جنایتکار در پاسخ به این سوال به لکنت افتاده و هذیان گویی میکند. نکته دوم اعلام خبر به اجرا گذاشتن طرح امنیت اجتماعی و  به قول ایشان برخورد با “بدپوشی و ارازل و اوباش” است. رادان با همان کدهای امنیتی همیشگی شروع به سخن گفتن کرده و  از به اجرا گذاشته شدن این طرح و از پاکسازی دره فرحزاد در تهران خبرداده و اصناف و لباس فروشی ها را که به قول او منشا تولید و عرضه فساد هستند، مورد تهدید قرار میدهد. اجرای طرح امنیت اجتماعی و باز هم “زنان و بدحجابی” در اولویت برنامه هایشان قرار دارد. طبعا طرح امنیت اجتماعی طرح تاره ای نیست. سی سال است که دارند با بدحجابی مبارزه میکنند. حزب الله چرخانی میکنند. و حجاب ها نیز هر روز عقب تر میرود. اما امروز در کوران روزهای انقلاب صحبت از اجرای این طرح معنای بیشتری دارد.   اجرا گذاشتن این طرح امروز از سوی رژیم،  بمعنی  طرح سرکوب جامعه از جانب رژیمی است که از بالا تا پایینش شکاف برداشته است و زیر فشار هر روزه اعتراضات مردم دارد خرد میشود.

نکته جالب اینکه در همین گفتگوی مطبوعاتی، درست هنگامیکه رادان از اجرای طرح امنیت اجتماعی و مبارزه با بدحجابی سخن میگوید و از ورود خبرنگاران زن به ستاد ناجا برای حضور در نشست خبری جلوگیری میکنند و شرط حضور در نشست را بر سر گذاشتن چادر اجباری ای که در دژبانی تحویل آنها داده شد، اعلام میکنند، زنان خبرنگار به این موضوع اعتراض میکنند.

به اجرا گذاشتن طرح امنیت اجتماعی، یعنی اعلام جنگ و گریزی دیگر در کوچه و خیابان میان مردم و این رژیم، میان جوانانی که امروز دیگر هر روزه در خیابان و کوچه فریاد میزنند جمهوری اسلامی نمیخواهیم نمیخواهیم . تمام سخن اینست که مردم برای به زیر کشیدن این رژیم به خیابانها آمده اند، این مردم را با هیچگونه سرکوب و طرحهایی اینچنینی نمیتوان عقب زد.

انترناسيونال ٣١٧،  ١٧ مهر ٨٨

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: