شهلا دانشفر

خوش آمديد

كارگران و هشت مارس امسال

يك پيام مهم هشت مارس امسال اين بود: جنبش آزادي زن متحد جنبش كارگري. هشت مارس، روز جهاني زن، امسال شاهد اتفاقات مهمي در ايران بوديم. در اين روز در شهر سنندج حجاب برگيران شد و حجاب سوزاندند و برگزاري سه روز متوالي مراسم هشت مارس در اين شهر، كل شهر را به وجد و شادي در آورد و سرفصل جديدي در اعتراضات مردم در اين شهر را گشود. در اين روز مقابل زندان اوين در حاليكه خانواده ها به رسم هر شب در آنجا جمع بودند، به اين مناسبت گل و شيريني پخش و اين روز را گرامي داشتند و نيز ما شاهد برگزاري هشت مارس در دانشگاه تهران و بابلسر و دانشگاه آزاد قم بوديم و در قم در پايتخت حكومت آپارتايد جنسي، دانشجويان هشت مارس را به روز اعتراض عليه تبعيض جنسيتي تبديل كردند.. در كنار اين اتفاقات كه خصلت نماي هشت مارس امسال بود در شهرهاي ديگري چون مهاباد و سقز و بسياري از شهرهاي ديگر نيز ما شاهد برپايي انواع مراسم كوچك و بزرگ به مناسبت هشت مارس بوديم. همه اين اتفاقات در حالي روي داد كه جمهوري اسلامي از قبل به تقابل با برگزاري مراسم در اين روز ايستاد و مشخصا در هشت مارس خيابان انقلاب و مقابل دانشگاه توسط نيروي انتظامي قرق بود. از جمله دانشجوياني كه در دانشگاه تهران مراسم هشت مارس را برگزار كردند، هنگاميكه به سمت پارك لاله به حركت در آمدند تا در آنجا با پيوستن مردم، مراسم اصلي را برگزار كنند، با تقابل نيروي سركوب رژيم روبرو شدند. و جمهوري اسلامي مانع برگزاري مراسم در پارك لاله شد. نگاهي به همين اتفاقات به روشني نشان ميدهد كه درست است كه هشت مارس امسال به لحاظ دامنه اش توده اي و گسترده نبود، ولي به لحاظ مضمون چپ، راديكال و تعرضي بود. مضموني كه در واقع مضمون انقلاب جاري و رنگ آنرا بخود داشت. در هشت مارس امسال اين بخش پيشرو و راديكال جامعه بود كه در برابر سياست سركوب رژيم ايستاد و پيام آور عمق انقلاب و خواستهاي كل جامعه بود. در سنندج كه سنتا مركز برپايي مراسم هاي هشت مارس و روزهاي جهاني كودك و اعتراضاتي با خواستهاي راديكال بوده است، در اين روز با ابتكاري جالب حجاب آتش زدند و بر روي پلاكاردهايشان شعارهاي حكومت اسلامي نميخواهيم، حكومت ضد زن موقوف نوشتند . از لغو مجازات اعدام و سنگسار سخن گفتند و بدرستي بر همبستگي جنبش آزادي زن با جنبش كارگري تاكيد گذاشتند و در سومين روز مراسم هشت مارس در سنندج كه در مركز اين شهر برپا شد، فعالين اتحاديه آزاد كارگران ايران در اين شهر، نقش فعالي داشتند و به اين مناسبت ما شاهد بيانيه پرشور اين اتحاديه در گراميداشت اين روز و عليه تبعيض عليه زنان بوديم. واقعيت اينست كه خواست لغو قوانين تبعيض آميز عليه زنان همواره يك بند مهم قطعنامه هاي كارگران در اول مه ها و در مناسبت ها مختلف بوده است و از جمله ما اين خواست را در منشورمطالبات حداقل كارگران كه از سوي ٤ تشكل كارگري سنديكاي كارگران شركت واحد، سنديكاي نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد كارگران ايران و انجمن صنفي كارگران برق و فلز كرمانشاه، بيرون داده شده است و نيز در بيانيه هايي كه از جانب ديگر تشكلهاي كارگري بيرون داده شده، مي بينيم. امري اجتماعي كه موضوع اعتراض كل جامعه است. هشت مارس روز اعتراض عليه تبعيض عليه زنان، فرصتي بود كه كل جامعه كيفرخواست خود را عليه حكومت آپارتايد جنسي اعلام كند. با اتفاقاتي كه شاهدش بوديم و با قطعنامه ها و بيانيه هايي كه در مراسم هاي هشت مارس در دانشگاهها و در سنندج و از جانب كارگران داده شد، ما صداي اين اعتراض را با بياني شفاف و رسا و با خواستهاي روشن و شفاف شنيديم. خلاصه كلام اينكه هشت مارس امسال يك پيشروي ديگر در انقلاب ما و يك دستاورد مهم براي جنبش آزادي زن بود

کارگر کمونیست١٢٠، ٢٩ اسفند ٨٨.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: