شهلا دانشفر

خوش آمديد

نامه شهلا دانشفر به سازمانهاي کارگري در سراسر جهان

با کمپيني جهاني، براي آزادي فوري دستگير شدگان اول مه در ايران، جوانمير مرادي٬ شيث اماني و طه آزادي، تلاش کنيم

اطلاع داريد که رژيم اسلامي در اول مه امسال ١٤ تن از کارگران را دستگير و زنداني کرد. زير فشار اعتراضات کارگران ١١ نفر از اين کارگران آزاد شدند و هم اکنون سه نفر ديگر از آنان جوانمير مرادي عضو هيات مديره و طه آزادي عضو علي البدل هیات مدیره اتحاديه آزاد کارگران ايران که تشکلي تازه تاسيس توسط خود کارگران است و نيز شيث اماني که رئيس هيات مديره اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار بود و در ٢٣ آپريل (٤ ارديهبشت) قبل از اول مه روز جهاني کارگر دستگير شده بود٬ همچنان در زندانند.  جرم اين کارگران اقدام و تلاش براي برپايي مراسم اول مه ٬ دفاع از حقوق کارگران و تلاش براي ايجاد تشکل کارگران است. اين کارگران رهبران شناخته و محبوب کارگري هستند. کميته همبستگي بين المللي کارگري از همان روز دستگيري اين کارگران٬ کمپيني اعتراضي را در دستور گذاشته و تا کنون طي گزارشات ارسالي خود تلاش کرده است که تمامي اتحاديه هاي کارگري در سراسر جهان را از وضع کارگران دستگير شده اول مه مطلع نگاه دارد. همچنين از سوي خود اتحاديه آزاد کارگران ايران مرتبا اخبار مربوط به اين کارگران در سطح جهاني انعکاس يافته است. کميته همبستگي بين المللي کارگري از همه اتحاديه ها و سازمانهاي کارگري در سراسر جهان می خواهد که با اقدامي اضطراري و يک کمپين گسترده جهاني به جمهوري اسلامي فشار بياورند تا کارگران دستگير شده اول مه٬ جوانمير مرادي٬ شيث اماني و طه آزادي، فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند. بويژه جوانمير مرادي در وضعيت جسمي وخيمي بسر ميبرد. اطلاعات جمهوري اسلامي حتي داروها و عينک جوانمير مرادي را ضبط کرده است و با ندادن دارو به وي که از بيماري مغزي و عصبي رنج ميبرد و بنا به تجويز پزشک بايد روزانه به وي برسد٬ جوانمير را زير شکنجه جسمي قرار داده است.  بعلاوه وضعيت ناروشن اين کارگران و عدم اجازه ملاقات با آنان بر ابعاد نگراني ما افزدوده است.  کميته همبستگي بين المللي کارگري بر خواستهاي زير تاکيد دارد و انتظار بيشترين حمايت ها را از سوي اتحاديه ها و سازمانهاي کارگري در سراسر جهان دارد:

١-  برپايي اول مه روز جهاني کارگر حق پايه اي و مسلم کارگران است. دستگيري کارگران در اين روز و رفتار وحشيانه رژيم اسلامی در زندان با اين کارگران محکوم است.

٢- شيث اماني٬ جوانمير مرادي و طه آزادي و نيز منصور اسانلو، که اکنون نزديک به ده ماه است در زندان است، بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند.

٣- رژيم اسلامي هم اکنون ٥ نفر از کارگران نيشکر هفته تپه در شهر شوش در جنوب ايران را به جرم مبارزه براي خواستهاي برحقشان براي ٢٠ مه (٣١ ارديبهشت) به دادگاه احضار کرده است. هر گونه فشار و تهديد بر روي رهبران کارگران ممنوع است و بايد اين فشارها فورا متوقف شود. بايد پرونده ٥ کارگر نيشکر هفت تپه، آقايان جلیل احمدی، فریدون نیکوفرد، احمد نجاتی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر، باطل شود و حکم احضار آنها به دادگاه فورا لغو شود.

٤- کميته همبستگي بين المللي کارگري به دليل نقض پايه اي ترين حقوق کارگران در ايران توسط جمهوري اسلامي٬ از جمله دستگيري کارگران به جرم شرکت در مراسم اول مه٬ يکسال محکوميت زندان براي محمود صالحي و امسال دستگيري کارگران در مراسم اول مه  درسه شهر سنندج، اشنويه و عسلويه در کردستان و در جنوب ايران٬ صدور احکام شلاق براي کارگران دستگير شده اول مه سال گذشته و به اجرا گذاشتن اين احکام براي ٥ نفر از آنان٬ ضرب و شتم کارگران هنگام اعتراض براي خواستهايشان و نمونه اخير آن حمله به کارگران کيان تاير که براي دستمزدهاي پرداخت نشده خود تجمع کرده بودند و نيز تهديد و فشار هر روزه بر رهبران و فعالين کارگري از طريق اخراج از کار و احضار به دادگاه  و غيره، نظير آنچه بر سر کارگران سنديکاي شرکت اتوبوسراني واحد در تهران آمد و امروز بر سر کارگران در نيشکر هفت  تپه آورده است، و صدها مثال ديگر٬ خواهان اخراج فوري جمهوري اسلامي از سازمان جهاني کار آي ال او است.

کميته همبستگي بين المللي کارگري بار دیگر بر عاجل بودن يک کمپين همبستگي جهاني براي آزادي فوري دستگير شدگان اول مه، شيث اماني٬ جوانمير مرادي و طه آزادي، تاکيد دارد.

هماهنگ کننده کميته همبستگي بين المللي کارگري حزب کمونيست کارگري ايران

شهلا دانشفر

١٤ مه ٢٠٠٨- ٢٥ ارديبهشت ١٣٨٧

انترناسيونال ٢٤٤، ٢٧ ارديبهشت ٨٧

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: