شهلا دانشفر

خوش آمديد

کارگران در اراک با شعار مرگ بر دیکتاتور

روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه ١٥ و ١٦ بهمن، کارگران کارخانه آونگان اراک در اعتراض به  ٦ تا ٨ ماه دستمزد پرداخت نشده خود در مقابل فرمانداري اين شهر تجمع کردند. این کارگران که جوابی نگرفته بودند، در خیابان اصلی شهر دست به راهپيمائيي زدند. و با شعار مرگ بر دیکتاتور، ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما، اعتراض خود را به اعتراض علیه حکومت ضد انسانی و جنایتکار جمهوری اسلامی تبدیل کردند. این اعتراض حرکتی بود در دل انقلاب مردم و بطور واقعی نوید دهنده به میدان آمدن نیروی متحد کارگران بود. اما در این شهر جدا از کارگران آوانگان، هم اکنون دو هفته است که کارگران صنایع اراک در اعتراض و مبارزه هستند و دهها مرکز دیگر کارگری در این شهر همچون كارخانجات صنعتي اي چون شركت صنايع، واگن پارس و آلومينيوم سازي اراك، ماشين سازي اراك، هپكو و شركت آذرآب با مسایلی مشابه کارگران آوانگان اراک روبرویند. از جمله  چندی پیش بود که همسران کارگران صنایع اراک در اعتراض به عدم پرداخت حقوق کارگران دست به تجمع زدند. اینها همه حاکی از التهاب در شهر اراک است. شهری که در دل انقلاب محیط های کارگریش بجوش آمده اند. و خواستشان آزادی ، برابری و یک زندگی شاد و انسانی است. و این خواست را کارگران آوانگان اراک همچون کل جامعه با شعار مرگ دیکتاتور در مرکز شهر اراک بصدا در آوردند. واقعیت اینست که این جمعیت عظیم کارگری با خانواده هایشان و بهراه کل مردم نیروی بزرگی هستند که شهر اراک را میتوانند به لرزه در آوردند و الگویی باشند برای همه شهرها، در سراسر ایران. این نیرو، نیروی متشکل کارگران باید به میدان آیند. امروز وقت ایجاد شوراهای کارگری بعنوان ستادهای انقلاب کارگران در مراکز کارگری و مرجع تصمیم گیری و تشکل کارگران است. امروز وقت اعلام اعتصابات سراسری کارگری است و این دست رهبران و فعالین کارگری را میبوسد که برای آن گامی دیگر به جلو بردارند و کارگران را متحد و متشکل کنند.*

انترناسيونال ٣٣٥، ٢٣ بهمن ٨٨

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: