شهلا دانشفر

خوش آمديد

یک هفته تجمع پرشور مقابل زندان اوین

هفته گذشته هفته تجمع مقابل زندان اوین برای باز کردن درب زندانها بود. هفته گذشته خانواده های زندانیان سیاسی هر شب  مقابل زندان اوین تجمع کردند و ما شاهد صحنه های پرشوری از مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بودیم. در این تجمعات مردم به تجمع خانواده ها پیوستند. زندانیانی که قبلا زندانی بودند و بتازگی از زندان آزاد شده بودند، شرکت کردند و مادران عزادار نیز تجمعات خود را از پارک لاله به مقابل اوین منتقل کردند. و بدین ترتیب هر شب جمعیتی از هزار تا دو هزار نفر در مقابل اوین گرد آمدند و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی شدند. واقعیت اینست که خانواده های زندانیان سیاسی در طول ماههای اخیر هر روزه تجمع اعتراضی داشته و پیگیر وضع عزیزانشان بوده اند، اما تجمعات این هفته نقطه عطفی در انقلاب ما و در مبارزه برای باز کردن درب زندانهاست. در این هفته ما شاهد شب های پرشوری در مقابل زندان اوین بودیم.  براستی یادآور روزهای انقلاب ٥٧ و بازکردن درب زندانها و آزاد کردن زندانیان و بردوش گرفتن زندانیان سیاسی بود. در این هفته مردم توانستند با مبارزاتشان بيش از ١٣٠ نفر  را از زندان آزاد کنند. با سوت کشیدن و شادی عزیزان آزاد شده از زندان را مورد استقبال باشکوه خود قرار دادند. بدین ترتیب مردم با این احتماعات به استقبال ٢٢ بهمن رفتند و عزم خود را برای شکستن کردن درب زندانها نشان دادند. در این هفته یک گام مهمی برای سازماندهی تظاهرات ٢٢ بهمن حرکت بسوی زندان اوین و فشار آوردن برای آزادی زندانیان سیاسی بود. همه جا اعلام شد که  بعد از تظاهرات در خیابان بسوی زندان اوین خواهیم رفت. اینها همه پیشروی انقلاب ماست و دیر نیست که درب زندان را خواهیم شکست. تجمعات پرشور مقابل زندان اوین درهفته گذشته و آزادي شمار بسياري از زندانيان لحظات پرشوری از انقلاب بود. زنده بود انقلاب

انترناسيونال ٣٣٥، . ٢٣ بهمن ٨٨

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: