شهلا دانشفر

خوش آمديد

آزاد كمانگر بايد فورا از زندان آزاد شود

.آزاد کمانگر خواهر زاده فرزاد كمانگر معلم آزاديخواهي كه در ١٩ ارديبهشت همراه با ٤ فعال سياسي ديگر اعدام شد،  در پي تلاش براي برگزاري مراسم گراميداشت فرزاد كمانگر و ٤ فعال سياسي ديگر علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان تحت تعقيب قرار داشت و در همين رابطه  براي روز ١٢ شهريور توسط كميته انضباطي دانشکده فنی و مهندسی یزدان پناه سنندج كه او در آنجا به تحصيل مشغول است، احضار شده بود،  كه پيش از حضور در جلسه كميته انضباطي توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به نقطه نامعلومي منتقل گرديد. اكنون ١٣ روز از دستگيري آزاد ميگذرد و خانواده او عليرغم مراجعه به اداره اطلاعات سنندج و دادگاه انقلاب جمهوري اسلامي موفق به كسب خبر از وي نشده اند. و حتي آزاد كمانگر امكان تماس با وكيل خود خليل بهراميان را نداشته است. بيخبري از وضع آزاد موجب نگراني خانواده او و همه دوستان و نزديكانش شده است. اعدام فرزاد كمانگر و ٤ فعال سياسي همراه او ، يكي از جنايات جمهوري اسلامي است كه انعكاس وسيعي در جامعه و در سطح جهاني داشت. اين جنايت جمهوري اسلامي را آنچنان در تنگنا گذاشت كه حتي جرات تحويل اجساد اين عزيزان به خانواده شان را نداشت. اين اعدام ها آنچنان انعكاسي يافت و خشم و نفرتي را عليه حكومت بر انگيخت كه انعكاس آنرا در تظاهرات مردم آزاديخواه كابل و جلال آباد افغانستان در حاليكه عكس هاي فرزاد و اين اعدام شدگان را در دست داشتند، را شاهد بوديم. در كنفرانس جهاني كار ما كادرهاي حزب كمونيست كارگري با بر سر دست بلند كردن عكس فرزاد كمانگر به اجلاس اعلام كرديم كه جاي قاتلان فرزاد كمانگر در اين كنفرانس نيست و بايد از سازمان جهاني كار اخراج شود. جمهوري اسلامي بشدت در زير فشار اعتراض به اعدام فرزاد كمانگر قرار دارد. از شبح فرزاد نيز ميترسد و مدام خانواده و بستگانش را زير فشار قرار ميدهد تا ساكت بنشينند. جمهوري اسلامي با اين فشار ميكوشد، ادامه اعتراض به اين اعدام ها را مانع شود. ميداند كه سالگرد كشتار اين عزيزان فراميرسد و ميكوشد از هم اكنون جلوي آنرا بگيرد. ميداند كه سالگرد جانباختن اين عزيزان شهر كامياران و ديگر شهرهاي كردستان را به حركت و جنبش و جوش در  خواهد آورد. ميداند كه اين اتفاق در سطح جامعه انعكاس خواهد داشت. ميداند كه ما اين موضوع را با تمام قدرت دنبال ميكنيم. جمهوري اسلامي با چنين وحشتي است كه بر فشارهايش بر روي خانواده فرزاد كمانگر و نزديكانش فشار مي آورد.

با تمام قدرت تلاش كنيم آزاد كمانگر را از زندان آزاد كنيم. دانشجويان دانشگاه يزدان پناه سنندج، نقش مهمي در اين جهت دارند. اكنون كه دانشگاه شروع ميشود بايد با اعتراض به دستگيري آزاد كمانگر و ديگر دانشجوياني كه از دانشگاههاي مختلف در زندانند حركتي را در دستور بگذارند و خواهان آزادي فوري آزاد كمانگر و همه زندانيان سياسي از زندان شوند.*

انترناسيونال٣٦٦، ٢٦ شهريور ٨٩

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: