شهلا دانشفر

خوش آمديد

اعتصاب كارگران خط ١ شركت واحد و هراس رژيم

سعيد ترابيان دستگير شد

روز چهارشنبه ١٩ خرداد ساعت ٥ صبح رانندگان تندرو معروف به (بی.آر. تی) خط ١ با امتناع از بیرون بردن اتوبوسها دست به اعتصاب زده بودند. آنها در اعتراض به اصلاحیه ساعت کاری دست به اين حركت اعتراضي زدند. جمهوري اسلامي كه هنوز طعم تلخ شكست سياسي اش از اعتصابات با شكوه كارگران واحد در سال ٨٤ را فراموش نكرده است و منصور اسانلو و ابراهيم مددي نيز به همين جرم هنوز در زندانند، در برابر اين اعتصاب فورا به تقلا مي افتد. بويژه در اين روزهايي كه سالهاي خيزش انقلابي مردم فراميرسد. در اين روزهايي كه مردم دارند قرار مدارهايشان را براي اعتراضات گسترده و سراسري ميگذارند، به ميدان آمدن دوباره كارگران واحد بهاي سنگيني برايش خواهد داشت.  از همين رو در اعتصاب روز ١٩ خرداد كارگران خط ١ شركت واحد، هنوز ٢٠ دقيقه از اين اعتصاب نگذشته بود كه مدير عامل شركت واحد،  از ترس گسترش حركت به تمام مناطق تهران و در برگرفتن ١٧٠٠٠ كارگر شركت واحد،   به آنها اعلام كرد كه  اصلاحیۀ ساعت کارمنتفی شده است و از رانندگان خواسته شد با همان ساعت کار قبلی به کار خود ادامه دهند. اين اقدام مديريت بار ديگر قدرت كارگران و قدرت اعتصابشان  را به نمايش گذاشت.  كارگران اعتصابي خط ١ شركت واحد كه با اعتصابشان در آن روز  توانسته بودند با قدرت اعتصاب خود مدير عامل شركت اتوبوسراني تهران و سرهنگ پاسدار اردشير مقيم پور را وادار به عقب نشيني كنند، هنگام خروج از توقفگاه پيروزمندانه و يك صدا فرياد آزادي بدون قيد و شرط منصور اسانلو را سر دادند. جمهوري اسلامي كه از اين حركت اعتراضي كارگران هراسناك شده بود، صبح همانروز اقدام به دستگيري سعيد ترابيان كرد. در اين روز چهار نفر از مامورين امنيتي با وارد شدن به منزل سعيد ترابيان عضو هيئت مديره سنديكاي شركت واحد در مقابل چشمان اعضاي خانواده اش بر دستهاي وي دستبند زده٬ وسايل خانه را با دقت مورد بازرسي قرار داده و وي را جاي نامعلومي منتقل كردند. جمهوري اسلامي صداي سنگين پاي كارگران، بويژه كارگران شركت واحد را شنيده است. روز ١٩ خرداد تنها يك بخش از كارگران شركت واحد به ميدان امدند و بعد از ٢٠ دقيقه چنين هول و هراسي به دل حكومت انداختند، امروز بهترين شرايط است  كه هفده هزار كارگر شركت واحد يكصدا به ميدان بيايند، تا نه تنها منصور اسانلو، ابراهيم مددي و سعيد ترابيان را از زندان رها كنند، بلكه در صف جلوي اعتراض براي باز كردن درب زندانها قرار بگيرند. امروز در شرايطي كه جامعه به غليان آمده، و مردم در تدارك اعتراضات گسترده براي به زير كشيدن جانيان جمهوري اسلامي هستند، امروز در شرايطي كه  سالگرد روزهاي تظاهرات هاي ميليوني مان در پيش است و فراخوان به تجمع و اعتراض در همه جا موج ميزند، بهترين فرصت است كه كارگران نيز با بيانيه هايشان و با اولتيماتوم دادن به اعتصابي سراسري در جلوي اين صف اعتراض قرار گيرند.*

انترناسيونال ۳۵۲، ٢١ خرداد ٨٩

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: