شهلا دانشفر

خوش آمديد

به استقبال اول مهر برويم

سال تحصيلي آغاز ميشود، خود را براي اعتراضات گسترده سراسري آماده كنيم

دو هفته دیگر مدارس و دانشگاهها باز میشود و سال تحصیلی جدید آغاز میگردد. دو کانون مهم اعتراض در جامعه، دانشجویان و معلمان دوباره گرد می آیند و از هم اکنون زمزمه های اعتراض را میشود شنید. هراس مقامات حکومت را هم میتوان دید، وزیر آموزش عالی کشور

از هم اکنون شمشیرش را کشیده است و میگوید دانشگاهی که در آن مقررات اسلامی حاکم نباشد و صدای اذان بلند نشود باید با خاک یکسان کرد. اینها خوب میدانند از چه سخن میگویند. از دانشگاه این سنگر آزادی و مبارزه دارند سخن میگویند. میدانند که فضاي دانشگاهها چگونه است و زمزمه های اعتراض بگوششان رسیده است. معلمان نیز با تجمعات همین مدت خود در برابر مجلس به استقبال اول مهر رفته اند. ١٢٠ هزار معلم حق التدريسي خواهان استخدام رسمي خود هستند. دولت قران خواني را جزو مباحث آزمون استخدامي گذاشته است و معلمان معترضند. خواست استخدام اين معلمان يكي از خواستهاي اعتراضات تا كنوني معلمان بوده است. تازه اينها تمام تصوير نيستند. دانش آموزان به مدرسه ميروند. در اين ميان خانواده هاي بسياري هستند كه توان فرستادن فرزندانشان را به مدرسه ندارند. و معلوم نيست باز چه تعداد ديگر دانش آموز از تحصيل محروم خواهند ماند. چه تعداد ديگر كودك بر كودكان كار و خيابان اضافه خواهد شد. خصوصا اينكه امسال بازگشايي مدارس، اول مهر مصادف است با اجرايي كردن طرح يارانه هايشان و از هم اكنون قيمت ها چندين برابر افزايش يافته است. و دارند از افزايش قيمت برق و شوكه شدن مردم تهران و افزايش هزينه ترانسپورت و اعتراض ايستگاههاي اتوبوس بر سر اين موضوع و شدت گرفتن اعتراضات مردم بر سر گراني سخن ميگويند. خوب اين ميليونها خانواده اي كه بچه هايشان را به مدرسه ميفرستند با اين گراني و هزينه تحصيل فرزندانشان چه ميكنند؟

بنابراين كل اين تصوير را كنار هم بگذاريد به روشني ميتوان ديد امسال شروع مدارس و دانشگاهها نسبت به هر سال متفاوت است. خصوصا مردم يكسال اعتراضات جانانه اي را عليه اين رژيم پشت سر گذاشته اند و همواره مترصد فرصتي هستند تا به خيابان بيايند و مرگ بر ديكتاتور سر دهند. بايد به استقبال روزهاي پر تلاطم، اين روزهاي اعتراض گسترده و سراسري برويم. از هم اكنون بايد بيانيه ها و قطعنامه هاي خود را به مناسبت بازگشايي دانشگاهها منتشر كنيم. بيانيه هايي كه خواست كوتاه شدن دست حراست و كميته هاي انضباطي از دانشگاهها، آزادي فوري دانشجويان زنداني و همه زندانيان سياسي از زندان، جدايي مذهب از آموزش و تحصيل، آموزش رايگان، لغو تبعيض جنسيتي و ممنوعيت جداسازي دانشجويان دختر و پسر، لغو حجاب اجباري را مورد تاكيد قرارميدهد. بيانيه هايي كه برابري زن  و مرد، آزادي بدون قيد و شرط سياسي، لغو مجازات اعدام و انسانيت را فرياد ميزند. عليه سنگسار و اعدام  مي ايستد و خواهان متوقف شدن احكام جنايتكارانه سنگيسار و اعدام است. و همين امروز به صف بين المللي اعتراض عليه سنگسار سكينه محمدي كه امروز به سمبل اعتراض عليه جمهوري اسلامي و قوانين ارتجاعي اسلامي تبديل شده است، تاكيد كنيم.

اما این تنها دانشگاه نیست كه كانون جوشش و اعتراض است. نیروی میلیونی معلمان نیز در راهست. با شروع سال جدید ميليونها معلم نیز در مدارس گرد می آیند. نيروي معلمان در کنار اعتراضات دانشجویان و اعتراضات هر روزه مردم، فضای سیاسی جامعه را میتواند بکلی عوض کند. از همين رو شروع سال تحصیلی جدید، آنهم در اوضاع ملتهب سیاسی کنونی خود يك اتفاق سياسي مهم است و همه توجه جامعه را به خود جلب كرده است.

معلمان سالهاست كه براي خواستهايشان مبارزه ميكنند. خواستهايي كه رفع تبعيض و داشتن يك زندگي انساني محور اصليش بوده است. اما تا كنون به هيچ خواستشان پاسخ داده نشده است و هر روز در تنگناي بيشتري قرار گرفته اند. امروز بهترين فرصت است كه معلمان با اعلام خواستهايشان بصورت قطعنامه و بيانيه و پخش آن در تمام مناطق آموزش و پرورش و در همه شهرها  سال جديد تحصيلي را آغاز كنند. اعلام كنند كه تشكل، اعتصاب، تجمع حقوق مسلم و پايه اي آنهاست و تشكل خود را برپا كنند. اعلام كنند كه دستمزد شان در گام نخست نبايد كمتر از يك ميليون تومان باشد. اعلام كنند كه خواهان تسهيلات لازم براي تامين مسكن هستند. اعلام كنند كه خواهان بهداشت و درمان رايگان هستند. خواهان آزادي فوري رسول بداغي، عليرضا قنبري و همه معلمان زنداني و  زندانيان سياسي از زندان شوند.  خواهان بازگشت به كار معلماني باشند كه به خاطر مبارزاتشان تبعيد و يا از كار اخراج شده اند و با اعلام اين خواستها در واقع پاسخ سازشكاري هاي كانون صنفي معلمان و هر تشكل ديگري كه به اسم آنان سخن ميگويد و مانع پيشروي مبارزاتشان هستند، را بدهند.  و دست به كار ايجاد تشكل واقعي خود شوند. تشكلي كه خواستهاي اعتراضي معلمان را نمايندگي ميكند.

جنبه ديگر شروع سال تحصيلي همانطور كه در بالاتر اشاره كردم. ميليونها مردمي هستند كه براي فرستادن فرزندانشان به مدرسه هم اكنون در تنگنا و فشار هستند. بايد با صداي بلند اعلام كنيم كه جاي فرزندان ما مدرسه است نه خيابان. ما زير بار اين گراني نمي رويم. تحصيل بايد رايگان باشد و قراني بابت تحصيل فرزندانمان نمي پردازيم. دست فرزندانمان را بگيريم و همه با هم اعلام كنيم كه اگر فرزندان ما را به مدرسه راه ندهيد مقابلتان مي ايستيم. در محلات با هم متحد شويم و اين جنبش اعتراضي را به راه اندازيم.

اول مهر و شروع سال تحصيلي را به دور جديدي از اعتراضات گسترده و سراسري خود تبديل كنيم

انترناسيونال٣٦٥،  ١٩ شهريور ٨٩

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: