شهلا دانشفر

خوش آمديد

بيكارسازيهاي گسترده در شركت واحد هشدار دهنده است

اخبار حاکی از به اجرا گئاشته شدن طرح گسترده بازخرید کردن و اخراج کارگران در شرکت اتوبوسرانی تهران است. بنا به گزارشها از اول تیرماه حکم بازخرید و اخراج تعدادی از کارگران ابلاغ شده است. در میان آنها کارگرانی هستند که حدود بیست سال در این شرکت به کار اشتغال دارند و در قبال تنها ١٥ میلیون تومان که فعلا وعده و وعید خواهد بود، در معرض بیکارسازی هستند.  براي اجراي اين بيكارسازيها شرايط كار را دشوار كرده و كارگران را زير آنچنان فشارهايي قرار داده اند تا با ايجاد تفرقه در صفوف كارگران آنها را به  تن دادن به اين بيكارسازي ها وادار كنند. از جمله پارکینگ اتوبوسها را به نقاط دور افتاده و خارج از شهر و یا به شهرهای اطراف مانند کرج منتقل کرده اند. و اين درحاليست كه سرویس ایاب و ذهاب را قطع و یا بسیار محدود کرده اند. نمونه ديگر آن اينست كه به تعدادی از کارکنان این شرکت که از ٢ سال پیش برای مسکن ثبت نام کرده بودند  و مبالغ سنگیني نيز بابت خرید آن پرداخت کرده اند،  وعده داده شده است که در صورت موافقت با طرح بازخرید، به مساله مسکن آنها زودتر از کسانی که با طرح بازخرید موافقت نکنند،  پاسخ داده خواهد شد. از سوي دیگر خطوط جدید اتوبوسرانی به سپاه پاسداران واگذار شده است و سپاه راه اندازي ترمينال جنوب و پايانه افشار را در برنامه دارد و از مدتی پیش راننده های جدید آن استخدام شده اند.  همه اين برنامه ها حكايت از آن دارد كه دولت با اين كار قصد به هم زدن تركيب و ساختار شركت واحد و كنترل سپاه بر اين بخش كليدي را دارد.  بعلاوه در راستای طرح به اصطلاح خصوصی سازی، اتوبوسها اخیرا به افرادی که از بستگان و نزدیگان مدیر عامل شرکت اتوبوس رانی و از افراد سپاه پاسداران  هستند، فروخته می شود. از جمله در حال حاضر در توقفگاه غرب، جنت آباد و ١٧ شهریور تعداد زیادی از اتوبوسها برای فروش آماده سازی می شوند. بدين ترتيب طرح تدریجی تبدیل شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه به شرکتهای خصوصی که در دست سپاه پاسداران است در حال انجام است.  اجراي اين طرح از يكسو بيكارسازي صدها كارگر شاغل در شركت واحد و وارد آوردن فشار سنگين بر خانواده هاي اين كارگران را در پي دارد، از سوي ديگر با تبديل اتوبوسراني شركت واحد به شركتهاي خصوصي ، بالا رفتن هزينه ترانسپورت بر مشكلات ديگر مردم و گراني اجناس مي افزايد.

هدف رژيم از بيكارسازي ها در شركت واحد و تبعات آن

جمهوري اسلامي به جان شركت واحد افتاده است، براي اينكه زمزمه هاي اعتراض در ميان اين كارگران بالاست و  رژيم نميخواهد تجربه شكست سياسي اي كه در اعتصابات با شكوه اين كارگران در سال ٨٤ خورد ، آنهم در شرايط انقلابي امروز  تكرار شود. ميداند كه تكرار آن برايش گران تمام ميشود. ميداند كه كارگران شركت واحد در بخش خدمات شهري در تماس با مردم تهران پايتخت اعتراض و مبارزه مردم، چه جايگاهي دارند و به ميدان آمدن دوباره هفده هزار كارگر شركت واحد امروز چه معني و مفهومي دارد. جمهوري اسلامي صداي پاي كارگران را شنيده است كه دارند به ميدان مي آيند، تجربه انقلاب ٥٧ و نقش كارگران نفت را دارد و دارد خود را در تقابل با اين اتفاق مهم آماده ميكند. جمهوري اسلامي، ميخواهد با سپردن شركت اتوبوسراني واحد به سپاه پاسداران و بيكارسازي تمامي آن كارگراني كه در اعتراضات سال ٨٤ نقش داشتند٬ همه كارگراني كه سنديكاي واحد را تشكل خود ميدانند، را پراكنده و از هم جدا كند و به اين ترتيب آخرين ضربه را به تشكل اين كارگران بزند. به اين ترتيب كارگران معترض را كنار بگذارد و به جاي افرادي جديدي را زير چتر سپاه پاسداران به استخدام درآورد. جمهوري اسلامي تا همين جا نقش سنديكاي واحد را ديده است كه چگونه در كنار ده تشكل ديگر كارگري بيانيه اول ماه مه را دادند و خواستهاي كل جامعه را نمايندگي كردند. چگونه هر جا كه تعرضي بوده، در صف مقدم همبستگي كارگري و اعتراض قرار داشته اند٬ و در طول تمام اين يكسال خيزش انقلابي مردم بر خواستهاي خود تاكيد كرده و پاي فشرده اند. جمهوري اسلامي ميخواهد اين صدا را خاموش كند. در عين حال در اين ميان دزدي ها و به چاپ به چاپ هاي جناح حاكم نيز پشت اين سياست است. همانطور كه مخابرات را به سپاه بخشيدند. همانطور كه ماشين سازي ها و شركتهاي بزرگي را در اين مدت به سپاه سپرده اند، و همانطور كه حتي بر سر دانشگاههاي آزاد و سودهاي كلان آن دعوا دارند، الان نوبت شركت واحد است.

تا دير نشده بايد در مقابل اين سياست ايستاد. نبايد اجازه داد كه به بهانه مسكن و توطئه هاي اينچنيني در صفوف ما تفرقه ايجاد كنند. امروز اين وعده را ميدهند، اما بعد نه تنها خبري از مسكن نخواهد بود،بلكه هر صداي اعتراضي با سركوب روبرو خواهد شد.  اينها منصور اسانلو را سه سال است در زندان نگاهداشته اند. ابراهيم مددي را دستگير و زنداني كردند، سعيد ترابيان و رضا شهابي را به زندان انداختند و براي ديگر كارگران معترض پرونده هاي قضايي تشكيل داده اند، براي اينكه شركت واحد را به اينجا برسانند و با ضربه زدن به تشكل كارگران، سنديكاي واحد، با زنداني كردن كارگران و با به اجرا گذاشتن سياست بيكارسازي ها كارگران را متفرق كرده و عقب برانند.

بايد در برابر همه اين تعرضات متحد ايستاد. براي اينكه سياست بيكارسازيهايشان را به شكست بكشانيم، بايد فوري ترين خواست ما آزادي منصور اسانلو، ابراهيم مددي، سعيد ترابيان، رضا شهابي، و آزادي فوري همه زندانيان سياسي باشد. بايد خواست متوقف شدن بيكارسازيها و افزايش فوري دستمزدها در گام اول يك ميليون تومان را بطور سراسري مورد پافشاري قرار دهيم.  امروز بيشترين زمينه جلب همبستگي كل كارگران و كل جامعه و جلب همبستگي جهاني با مبارزات كارگران واحد هست. بايد به اين نيروي عظيم همبستگي اتكا كرد و با قدرت جلو آمد و نگذاشت. بايد بار ديگر با سلاح قدرتمند خود ، با سلاح اعتصاب قدم به جلو گذاشت و جواب همه اين يكه تازي ها را داد. هفده هزار كارگر شركت واحد امروز ميتوانند نقشي تاريخي بازي كنند، اين وظيفه رهبران كارگري و كارگران چپ و كمونيست است كه خود را در چنين قامتي ببينند و سوت آغاز چنين حركتي را بصدا در آورند.*

انترناسيونال ٣٥٥، ١١ تير ٨٩

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: