شهلا دانشفر

خوش آمديد

تظاهرات حكومتي ها عليه “بدحجابي”!

یک خبر جالب اين هفته راهپیمایی نماز گزاران جمعه گذشته در قم علیه بدحجابی بود. نفس خبر توجه برانگيز است. موضوع از این نظر برای من جالب بود که اینها همانهایی هستند که در خیابانها به روی زنان “بدحجاب” اسید می پاشیدند. اینها همانها هستند که با شعار یا روسری یا توسری به جان زنان و کل جامعه می افتادند تا پایه های این حکومت آپارتاید جنسی را بر جامعه محکم کنند. اینها همانها هستند که وحشیانه روسری زنان را با پونس به سرشان میکوبیدند. اینها همان لشگر سردار رادان و احمدی مقدم ها هستند که “طرحهای امنیت اجتماعی” و مبارزه با “بدحجابی” را یکی بعد از دیگری به اجرا گذاشتند و هر بار ناگزیز در مقابل خبرگزاری های در رسانه هایشان آمدند و ناگزیر به شکستشان اعتراف کردند. بله اینها لشگر اوباش حزب الله هستند که گروههای امر به معروف و نهی از منکر را به راه انداختند و در خیابانها زنان را مورد تعرض قرار داده و دستگیر و سرکوب میکردند و امروز در اوج استیصال در مقابل انقلاب و در مقابل جنبش قدرتمند علیه تبعیض و آپارتاید جنسی، دارند علیه حجاب آن هم در مركز سنتي اقتدارشان يعني شهر قم راهپیمایی میکنند. در واقع اين جمهوري اسلامي است كه بعنوان اپوزيسيون مردم دارد تظاهرات سازمان ميدهد. و تظاهركنندگانش هم همان خواهر زينب ها و برادران بسيجي و اراذل و اوباش اجير شده هستند. خودشان هم میدانند كه زورشان نمیرسد حركت مردم را با زور عقب برانند. یک جنبش قدرتمند علیه تبعیض و برای آزادی و برابری براه افتاده است که دیر نیست کل  بساطشان را جمع کند.  اینها امروز با این کار خود  دارند شکستشان را به جامعه و به جهان اعلام میکنند. چرا که حجاب این شیشه عمر این رژیم دارد به زمین زده میشود. چرا که در هشت مارس و در چهارشنبه سوری دیدیم که چگونه حجاب سوزاندند و دختر و پسر در وسط خیابان رفصیدند و شادی کردند و با سوزاندن عکس خامنه ای و احمدی نژاد، مرگ بر دیکتاتور سر دادند. روزهایی که با چشم خود دیدیم که چگونه این حکومت زیر دست و پای جوانان لگد مال شد. مدتی است که ما شاهد بلند شدن صدای وحشت و هراس سران مرتجع و جنایتکار این رژیم از اینکه از “حجاب و عفت” زنان و از اسلام و نظامشان چیزی به جا نمانده است، هستیم. پیش از این احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران بود که نگران از حجاب برگیران در روز جهانی زن بعنوان توطئه دشمنان اسلام سخن گفت و و در سخنانی دیگر در قم با اظهار نگرانی از اینکه چگونه حجاب این سمبل حاكميت اسلامی دارد به کنار میرود، کنه  نگرانی اش را برملا کرده و  گفته بود: ” بی حجابی و بدحجابی مصداق اعراض از دین است و ما از تهدیدات اسرائیل و آمریکا و سایر کشورها نگرانی نداریم ولی در عرصه حجاب باید بیشتر به فکر باشیم.”. يعني نگران و وحشت زده باشيم. نمازگراران قم و احمد خاتمی و همه سران این حکومت حق دارند. همانطور که شعار مرگ بر دیکتاتور به شعار هر روزه اعتراض مردم در مناسبتهای مختلف تبدیل شده است، حجاب برگیران نیز یک عرصه مهم تعرض مردم بر این حکومت آپارتاید جنسی و ضد زن تبدیل شده است.  این واقعیت انقلابی است که علیه این جانوران مرتجع اسلامی دارد به جلو میرود، و جنبش علیه آپارتاید جنسی و برداشتن حجاب ها یک سمبل آشکار آنست. قرن بيست و يكم، قرن مذهب و حجاب اجباري و احكام پوسيده شرع نيست. قرن علم است. قرن پيشرفت است. و قرن آزادي بشريت است. اين جانوران فسيل شده بايد و ناچارند گورشان را هرچه زودتر گم كنند

انترناسيونال ٣٤٢، ١٣ فروردين ٨٩.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: