شهلا دانشفر

خوش آمديد

تظاهرات صدها هزار نفره در ايتاليا

روز ١٦ اكتبر(٢٤ مهر) رم پايتخت ايتاليا شاهد تظاهرات صدها هزار كارگر و دانشجو و مردم معترض بود. محور اين تظاهرات اخذ ‘ماليات کمتر از شاغلين و بازنشستگان، بيكارسازيها، اسراف و دزدي کمتر مقامات مسئول، خدمات و فرصت هاي بيشتر براي شغل هاي باثبات و اعتراض عليه لايحه جديد مبني بر بيكارسازيها در آموزش و پرورش بود.

اين تظاهرات به فراخوان سنديکاهاي کارگري ايتاليا از جمله ‘چيزل’ ، ‘ويل’ و سنديكاي بخش صنايع ايتاليا (فيوم)، برگزار شد. شركت گسترده دانشجويان و همچنين اعضاي بيش از ١٨٠ سازمان مخالف سياست هاي دولت چشمگير بود. تظاهرات از ساعت ٢ بعد از ظهر از ميدان ملت در مرکز شهر رم آغاز شد و دهها هزار نفر از شاغلين، مهاجران، جوانان و بازنشستگان از سراسر اين کشور کارگران معترض را همراهي کردند.

همه شهر پر از جمعيت معترض مردم بود. در اين روز نيروهاي امنيتي و پليس ايتاليا با هشدار وزير کشور از ساعات اوليه صبح در مراکز حساس شهر مستقر شده بودند و صف تظاهر كنندگان نيز در خيابانها رژه رفتند. با توجه به ترافيک سنگين در شهر و محل برپايي تظاهرات، پليس ايتاليا در اطلاعيه هايي از مردم خواسته بود كه تا ساعت ٨ شب با اتومبيل هاي شخصي خود وارد مركز شهر نشوند و بدين ترتيب خيابانهاي اصلي شهر در دست كارگران بودند. اين چهارمين تظاهرات كارگران در طول يك هفته گذشته در رم و در سراسر ايتاليا بود كه انجام ميگرفت.

در اين روز دانش آموزان و كادر مدارس ١٣ شهر ايتاليا نيز عليه سياستهاي سختگيرانه دولت در قبال آموزش و پرورش و بيكارسازيها در مدارس و خطر اخراج ١٤٠ هزار شاغل در اين بخش، به مدت ٢٤ ساعت دست از كار كشيدند و همراه با صف كارگران دست به تظاهرات زدند.

اين تظاهرات در شهرهاي تورينو، اکوئيلا، برشا، باري، ناپل، جنوا، پيزا، اورويئتو، کالياري، پالرمو، کاتانيا، ونيز و رم برپا شد.

همچنين در طول هفته گذشته دانشجويان ، دانش آموزان، معلمان، استادان دانشگاه ها و کادر تحصيلي در سراسر ايتاليا عليه سياست هاي آموزشي دولت ‘سيلويو برلوسکوني’ اعتصاب کردند و در ٩٠ شهر ايتاليا دست به راهپيمايي زدند.

سنديکاهاي کاري مدارس نيز در هفته گذشته عليه کاهش نيرو و منابع و با شعار ‘روز مخالفت با برلوسکوني’، فراخوان عمومي به اعتراض دادند و ٤٢ هزار مدرسه براي همراهي با اعتراض ها عليه دولت ايتاليا به تعطيلي کشيده شد.

در ادامه اين اعتراضات در هفته گذشته صدها دانشجو، محقق، استاد و همچنين کارکنان و سنديکاهاي سياسي دانشگاه هاي ايتاليا نيز در پايتخت اين کشور تظاهرات برپا کردند.

دانشگاهيان معترض که از سراسر ايتاليا در تظاهرات رم شرکت کرده بودند با تجمع در مقابل مجلس ايتاليا خواهان لغو لايحه آموزشي دولت، و استعفاي ‘مارياستلا جلميني’ وزير آموزش و پرورش اين کشور شدند.

اين اعتراضات در جنوب ايتاليا به اشغال دفتر رييس دانشگاه پالرمو از سوي دانشجويان رشته علوم سياسي منجر شد. اعتراضات كارگري و همراه آن دانش آموزان دبيرستانها و دانشجويان در ايتاليا با قدرت ادامه دارد. و دولت ايتاليا را زير فشار گذاشته است كه سياستهايش را پس بگيرد.

گفته ميشود در بحران مالي دولت ايتاليا، شمار بيكاران ٣٠ درصد افزايش يافته است و بيشترين بيكارسازيها از كارگران مهاجر صورت گرفته است كه شمار بيكاران در ميان اين كارگران ٧٠ درصد افزايش داشته است. اعتراضات ايتاليا را تماما فراگرفته است

كارگر كمونيست ١٣٥، ٢٤ مهر ٨٩.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: