شهلا دانشفر

خوش آمديد

تقاضاي اختيار بيشتر براي مقابله با بي حجابي

رادان جانشين فرمانده “نيروي انتظامي” و ساجدي نيا فرمانده نیروی انتظامی تهران، برای پاسخ‌گویی در مورد طرح حجاب و عفاف به مجلس می‌روند، اين عنوان خبرهاي روز ١٦ آبان است. بنا بر اين خبر رادان و ساجدي به مجلس ميروند تا با فراكسيون روحانيون مجلس در خصوص “ناهنجاريهاي اجتماعي از جمله گسترش بي حجابي در كشور و همچنين آخرين تحولات مربوط به اجراي طرح عفاف و حجاب پاسخ دهند”.  خب تا اينجا روشن است كه مساله چيست. بنا به اين گزارش روز دوشنبه ١٧ آبان اين جلسه برگزار شده است. به گفته يك  عضو مجمع نمايندگان روحاني مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اين نشست، در اين جلسه رادان و ساجدي نيا از مجلس خواستار افزايش اختيارات نيروي انتظامي براي برخوردهاي لازم و تصويب مجازات هاي بازدارنده از مجلس شدند. از اين جلادان منفور بايد پرسيد ديگر اختيار بيشتر به چه معناست؟ براي يك جنگ تمام عيار لشكر بسيج كرده ايد تا حجاب را روي سر زنان نگه داريد و بازهم اختيار براي “برخوردهاي لازم” ميخواهيد؟ سي و يكسال است كه بساط آپارتايد جنسي تان را بر پا كرده ايد، بر روي زناني كه حجابشان كنار رفته اسيد پاشيده ايد. زنان را به عنوان بدحجاب و بيحجاب و غيره مورد توهين قرار داده ايد. زنان “بدحجاب ” را جريمه ميكنيد، شلاق ميزنيد،  دستگير و زنداني ميكنيد، حزب الله چرخاني ميكنيد، چهار راه ها را قرق ميكنيد، طرحهاي امنيت اجتماعي، عفاف و حجاب و محله محوري و غيره و غيره را به اجرا ميگذاريد، بس نيست؟ اختيار از اين بيشتر؟ سي و يكسال است سنگسار و اعدام ميكنيد و همين الان بسياري از زنان و جواناني كه به قوانين ارتجاعي شما تن نداده اند، در زندانهاي شما در اسارت بسر ميبرند. تا آنجا كه به رهبر و دولت و مجلس اسلامي مربوط ميشود اختيار و فرمان و پول و همه چيز را داده اند و شما جلادان منفور هم عمل كرده ايد. قبول كنيد كه در برابر زنان و دختراني كه نه لشكر دارند نه سلاح و زندان، و فقط ميخواهند مثل انسان زندگي كنند شكست خورده ايد. باور كنيد كه شما ها دو هزار سالي دير دنيا آمده ايد و جاي كل حكومتتان در زباله دان است.

باري در جلسه روز دوشنبه آخوندهاي مرتجع مجلس، دو سردار عزيز كرده خود را فراخواندند كه بازخواستشان كنند كه چرا شيرازه امور قوانين و حجاب اسلامي از هم گسسته است. نهايتا جلسه به تاكيد بر سختگيري بيشتر نيروي امنيت در مقابل حجاب برگيران در جامعه خاتمه مي يابد. اما موضوع آنچنان برايشان غامض است كه بحث نا تمام مانده و باقي آن به وقت ديگري موكول ميشود. واقعا هم رادان و ساجدي نيا راست ميگويند مشكلات فراوان است. بيچاره نيروي انتظامي و نيروي پليس و اين لشكريان مزدور و تا دندان مسلحشان حريف مردم نيستند. حريف زنان آزاديخواه و مردم معترض نيستند. جلوي چشمشان حجابها هر روز بيشتر كنار ميرود و كل بساط حكومتشان هدف قرار گرفته است، حسابي وحشت كرده اند. از سركوب بيشتر سخن ميگويند. اما اين بيشتر حدش كجاست؟ مگر نه اينكه بساط كهريزك و  زندان و شكنجه و تجاوز را بر پا كردند و جنايت را به اوج خود رساندند و امروز بازهم به گفته خودشان بد حجابي به بي حجابي تبديل شده است؟ ميخواهند چه بكنند؟ عليرغم همه اين جنايتها امروز مردم چنين ايستاده اند و دارند هر روزه اين جانيان را به چالش ميكشند و حجاب برگيران يك عرصه مهم همين نبرد است.  بله حجاب برگيران امروز جنبش قدرتمندي در جامعه عليه فسيلهاي ضد زن و ضد بشر حاكم است و تنها راه براي اينها بدون اغراق اينست كه اين بساط را جمع كنند و گورشان را گم كنند. راه ديگري نيست

انترناسيونال ٣٧٤، ٢١ آبان ٨٩.*

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: