شهلا دانشفر

خوش آمديد

حجاب برگيران در كرج و تهران و فغان جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي، در خبري تحت عنوان ” بی‌حجابی سازمان‌یافته در برخی نقاط کرج”   با زباني معترض و خشم آلود نوشته است ” اخیراً در برخی مناطق مختلف این شهر به ویژه مهرشهر، رجایی شهر و خیابان طالقانی در اقدامی هدفمند، برخی از زنان ضمن داشتن پوشش نامناسب، به بهانه‌های واهی اقدام به برداشتن روسری می‌کنند. و ادامه ميدهد: ” پدیده بی‌حجابی به شکل سازماندهی شده و به منظور تخریب جامعه اسلامی از خارج از کشور سرچشمه می‌گیرد و شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و برخی از سایت‌ها و در فضای مجازی در تشدید این روند نقش چشمگیری ایفا می‌کنند”. اشارات اين خبر روشن است. اشاره اش به جنبش قدرتمند حجاب برگيران و مبارزه مردم عليه اين رژيم آپارتايد جنسي و قوانين ارتجاعي اسلامي اش است. دارند از سازمانيافتگي اين جنبش و از ماهواره ها بعنوان سرچشمه آن ماهواره ها سخن ميگويند و بطور واقعي اشاره شان به روشني  كانال جديد است. كانالي كه همواره عليه حجاب اين پرچم بردگي زن سخن گفته و بر يك هشت مارس بي حجاب و برداشتن حجاب ها در مناسبتهاي مختلف بعنوان يك تعرض آشكار به حكومت سخن گفته و فراخوان داده است. قبلا نيز در اخبار همين روزنامه آمده بود كه امروز ديگر “بدحجابی” به “بی حجابی” و “كشف حجاب” تبديل شده و به اين اشاره داشت كه برداشتن حجابها از داخل خودروها به فروشگاه ها و اماکن عمومی کشیده شده است. اين روزنامه از اينكه در مناطقي از تهران زن های بدون حجاب برای خرید به مغازه ها مراجعه می کنند و ماموران انتظامي و “نهي از منكر” كاري از دستشان بر نمي آيد، شكوه كرده بود.

 

مبارزه عليه حجاب، اين سمبل و پرچم جمهوري اسلامي، امروز بيش از هر وقت به يك عرصه مهم مبارزه جنبش آزادي زن و جنبش عليه تبعيض عليه حكومت آپارتايد جنسي جمهوري اسلامي تبديل شده است. با رشد جنبش حجاب برگيران اين كل رژيم است كه از طرف كل جامعه به چالش كشيده شده است. با يك نگاه به خيابانها و ادارات و مدارس و دانشگاهها بيش از هر چيز رشد بالنده فضاي جامعه و جنبش عليه تبعيض جنسيتي و جنبش اعتراضي مردم عليه رژيم اسلامي  و استيصال و درماندگي آن در مقابل اين جنبش را ميتوان ديد. اعترافات روزنامه جمهوري اسلامي و امام جمعه ها و مقامات حكومتي در مورد رشد بي حجابي و كشف حجاب، قدرت و ابعاد توده اي اين جنبش عظيم را نشان ميدهد. همين سال گذشته در چهارشنبه سوري و در هشت مارس شاهد حجاب سوزان بوديم و تاثيراتش را در حركت اعتراضي انسانهاي راديكال در گرجستان در اعتراض عليه سنگسار سكينه و در تركيه در اعتراض به عليه قوانين ارتجاعي اسلامي ديديم.

به عبارت روشنتر مدتهاست كه مردم به اشكال مختلف حجاب، اين پرچم آپارتايد جمهوري اسلامي  را بر زمين زده و در مقابل اين حكومت ايستاده اند. در برابر اين نيروي عظيم ضد ارتجاع و تحجر و تبعيض، جمهوري اسلامي، طرح امنيت اجتماعي و عفاف و حجابش را به راه انداخته است. اوباش حزب الله را به خيابان ريخته و به روي زنان حجاب و اسيد پاشيده است. زنان را تحت عنوان “بدحجاب” دستگير و زنداني و به شلاق كشيده است. و اخباري كه امروز در روزنامه جمهوري اسلامي از حجاب برگيران زنان گزارش ميكند، شكست آشكار همه اين سياستها را به نمايش ميگذارد. شكستي كه بارها در اظهاراتش به آن اذعان كردند و فغان سر دادند. سي سال است كه حكومت جمهوري اسلامي با پرچم حجاب، بيشترين ستم و نابرابري را بر زنان و بركل جامعه حاكم كرده است. اول تلاش كردند كه حجاب را به زور بر سر زنان كنند و  بعد قوانين اسلامي ارتجاعي ، ضد انساني شان را حاكم كردند و آپارتايد جنسي شان را بنا كردند. بايد جنبشي كه هم اكنون بر سر حجاب جاريست را با تمام قدرت تقويت كنيم. هر جا كه با تعرض نيروهاي انتظامي به زناني كه حجاب برميدارند روبرو ميشويم، فورا بايد مقابله كرد. نقشه مند و برنامه ريزي شده، بصورت گروهي در مترو ها و جاهاي مختلف شهر، سازمانيافته و متحد، حجاب ها را برگرفت و همچون آرياشهر آنرا به  آكسيون هاي اعتراضي عليه جمهوري اسلامي و عليه حجاب تبديل كرد. حجاب پرچم و شاهرگ حياتي جمهوري اسلامي است. با دور انداختن حجاب حكومت متحجر و ضد بشري و چپاولگر سرمايه داران را هم براي هميشه دور بيندازيم.*

انترناسيونال ٣٦٧، ٢ مهر ٨٩

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: