شهلا دانشفر

خوش آمديد

دور انداختن حجابها تعرضی مرگبار به رژیم

به استقبال یک هشت مارس بیحجاب برویم

حجاب پرچم و سمبل رژیم اسلامی است. جمهوری اسلامی با اجباری کردن حجاب، بنای حکومت آپارتاید جنسی، حکومتی که اساسش تحقیر و توهین و بیحرمتی به زن و کل جامعه است را گذاشت. از همین رو ضدیت با زن هویت وجودی این حکومت است و سفت نگهداشتن رعایت موازین اسلامی که یک وجه آشکار آن حجاب است، یک تلاش دائمی این حکومت برای محکم نگاهداشتن پایه های حکومتش و نشان دادن اینست که حاکمیتش برقرار است.  این را مردم خوب میدانند و به چشم خود دیده اند که هر وقت حکومت میخواهد مبارزات آنان را عقب براند، فورا به حجاب زنان گیر داده است. نیروهای سرکوب و اوباش حزب الله را به خیابان ریخته است. تحت عنوان مبارزه با بدحجابی، فضای جامعه را نظامی و مختنق کرده است.  بنابراین روشن است که چرا حجاب همواره یک عرصه مهم چالش این حکومت بوده است و ما بطور واقعی با یک جنبش قدرتمند علیه تبعیض علیه زن و بیحرمتی و تحقیر زن در جامعه و آپارتاید جنسی در ایران روبروییم. جنبشی که لغو حجاب اجباری و تبعیض جنسیتی در صدر خواستهایش قرار دارد و امروز عملا با حجاب برگیران در مناسبتهای مختلف و در خیابان و مترو و در فرصت های مختلف دارد تعرض سیاسی خود را به این رژیم هر روز شدت بیشتری میدهد. به درجه ای که انقلاب جلو تر میرود، این جنبش تعرضی تر به جلو میرود و نقش زنان را در صف مقدم این جنبش می بینیم. تا آنجا که دارند از رنگ زنانه انقلاب ایران سخن میگویند.

 

در این میان اپوزبسیون حافظ رژیم را می بینیم، با عنوان اینکه اسلام با حقوق زن تناقض ندارد، حجاب ما را نکشته است و غیره همچون همه عرصه های دیگر، تلاش در نگاه داشتن پایه های این حکومت داشته اند. تلاش در عقب زدن انقلاب و حداکثر محدود نگاهداشتن اعتراضات مردم در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و بازگرداندن اوضاع به دوره خمینی داشته اند. بگذریم که هم اکنون زیر فشار انقلاب می بینیم که کسانی از همین طیف با بیانیه هایی جلو آمده اند که در آن به لغو حجاب اشاره کرده اند، اما باز وقتی مردم معترض به جلو میروند، وقتی در مناسبتی چون ٢٢ بهمن سخن از حجاب برگیران است، این بار تحت عنوان اینکه بهانه بدست حکومت ندهیم، نگذاریم اعتراضات “آرام” و “مدنی” ما به “خشونت” کشیده شود، در مقابل این اقدام مردم ایستاده و به دست و پا افتادند  و تبلیغاتی گسترده علیه آن براه انداختند. اما مردم تصمیم خود را گرفته اند. جمهوری اسلامی باید برود و در طول تظاهراتهای میلیونی مردم در مناسبتهای مختلف بارها زنان حجاب برداشتند و با این حرکت خود و با شعار مرگ بر دیکتاتور حرف آخر خود را زدند. این را در ٦ دی دیدیم و در ٢٢ بهمن در آریاشهر در تهران دیدیم.

 

واقعیت اینست که امروز در کوران انقلابمان اگر عرصه های تعرض به این رژیم را برشمریم یکی از این عرصه هاي مهم آن پرتاب كردن حجاب است. همانطور که عرصه های دیگر تعرض ما باز کردن درب زندانها، اعلام اعتصابات سراسری،  به کنترل در آوردن محلات  و در خارج کشور بستن سفارتخانه های رژیم است. بدین ترتیب باید برای این تعرض سریعتر گام برداشت. از هم اکنون به استقبال چهارشنبه سوری بی حجاب و هشت مارس بیحجاب برویم. از هم اکنون از فرصت های مختلف برای برداشتن حجاب در مترو و در محلات و در خیابانها بايد استفاده کرد. حرکتی که بطور واقعی مدتهاست شروع شده است و باید آنرا گسترش داد. برای این کار بصورت گروهی حرکت کنیم  و در مترو و در محلات با شعار دادن و با حجاب برگیران آکسیونهای پرشوری  را شکل دهیم. بویژه هشت مارس روز جهانی زن بهترین مناسبت است برای اعتراضی گسترده علیه بیحقوقی زن و تبدیل این روز به یک تعرض سیاسی و گسترده علیه جمهوری اسلامی و جلب همبستگی جهانی در حمایت از انقلاب مردم و جنبش آزادی زن در ایران . روزی که باید به روز تظاهرات بیحجاب تبدیل شود. به استقبال این روز مهم برویم.*

انترناسیونال ٣٣٦- ٣٠ بهمن ٨٨

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: