شهلا دانشفر

خوش آمديد

زير بار اين گراني نميرويم، زندگي انساني حق مسلم ماست

گرانی بیداد میکند. قیمت ها با چنان شتابی افزایش می یابد که گویی انتهایی ندارد. فقر و تنگدستی زندگی و معیشت مردم را تباه کرده است، مردم فغانشان بلند شده است و جمهوری اسلامی خودش از خطر شورش های شهری، از شورش گرسنگان سخن میگوید. این وضعیت در ادامه یک سال خیزش انقلابی مردم و فضای اعتراضی و ملتهب جامعه نشانگر اوضاعی اضطراری است. همه مردم در کمین فرصتی برای بیان اعتراضشان هستند. همه جا بحث بر سر گرانی و فلاکتی است که بر سر مردم آمده است. البته نه گرانی موضوع جدیدی در این جامعه است و نه فقر و فلاکتی که گریبانگیر مردم است. ٣١ سال است که مردم زیر فشار اقتصادی له شده اند و هر روز وضع به وخامت بیشتری کشیده شده است. جمهوری اسلامی عامل همه این بدبختی ها و فلاکت مردم است. این رژیم که پایه های حکومتش را با سرکوب و قتل و جنایت بناکرده است، از همان بدو حاکمیتش با بحران سیاسی روبرو بوده و این بحران تار و پود اقتصادش را در هم ریخته است. جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده است، بار این بحران را بر دوش مردم بیندازد و نتیجه اش فلاکت هر روز بیشتر مردم بوده است.

اما آنچه امروز به این وضعیت ویژگی میدهد، در هم ریختگی شیرازه های این حکومت و چرخهای اقتصادی آنست. اقتصاد کاملا فلج شده است و مردم بی پناه و بدون هیچ تامینی در کام این بحران دارند خرد میشوند. فضايي از خشم و اعتراض در جامعه كاملا قابل مشاهده است. در سطح جهانی منزوی تر از هر وقت است. دعواهای درون حکومت به جایی رسیده است که از همان تارک این رژیم تا پایینش شکاف برداشته است و  دعوا بر سر نحوه انداختن بار بحران بر دوش جامعه، دعوا بر سر چگونگي مقابله با مردم به جان آمده  و دزدی ها و به چاپ به چاپ هایشان یکی از موضوعات حاد اختلافاتشان است. در چنين شرايطي است كه جمهوری اسلامی به سیم آخر زده است و با طرح “هدفمند کردن یارانه ها” یورش دیگري به معیشت و زندگی کل جامعه برده است. طرحی که  نه تنها همان چندرقاز سوبسیدی که به برخی کالاها از جمله به گفته خودشان کالاهای حامل انرژی مثل آب، برق، بنزین، نفت ، گاز، نفت کوره، نف سفید، و سایر مشتقات نفت و  نيز كالاهاي اصلي مثل گندم و برنج و شكر و روغن پرداخت میشد را حذف کرده اند، بلکه با واگذاری قیمت آنها به بازار قيمت همه این کالاها چندين برابر شده و متعاقب آن قیمت همه اجناس ديگر نيز چندين برابر بالا رفته است. روندی که همین الان شاهدش هستیم و از جمله قیمت برق آنچنان شدتي يافته است، كه بسياري از مردم توان پرداختش را نداشته و جاهايي زمزمه اعتراض و به راه انداختن جنبش نپرداختن پول برق شنيده ميشود. در كنار سررسيد زمان اجرايي كردن طرح يارانه ها و تدارك وارد كردن “شوك تورمي” به جامعه و انفجار قيمت ها، تحريم هاي اقتصادي بين المللي  نيز كه عمدتا صنايع نفت و گاز و مراكزي كه در تملك سران اين حكومت و سپاه پاسداران است را در برميگيرد، بهانه اي ديگر براي شدت دادن به حمله به معيشت كارگران و كل جامعه شده است. از جمله بسياري از كارخانجات به حال تعطيل در آمده و دستمزد كارگران را ماهها نپرداخته اند و موجي از بيكارسازي به راه افتاده است.

روشن است كه مردم اين وضعيت را نمي پذيرند. عامل گراني، فقر و همه اين بدبختي ها اين رژيم است. عامل جنگ و تحريم و اين بحراني كه اقتصاد جامعه را در هم پيچيده است، اين رژيم است. دزدي ها و چپاولهاي اين جنايتكاران و ثروتهاي افسانه اي شان سرجايش است. اينها كه اوضاع را وخيم ميبينند، دارند به اشكال مختلف پولهايشان را به بانكهاي خارجي روانه ميكنند. اما در اين ميان اين مردم هستند كه زندگيشان تباه شده است. اين مردم هستند كه بار بحران و گراني و تحريم و همه بدبختي ها بر سرشان خراب ميشود. در تقابل با اين وضعيت راه روشن است. جمهوري اسلامي بايد برود و اين تنها راه در مقابل مردم است. امروزهمه شواهد حاكي از اينست كه سربرآوردن دور جديد اعتراضات مردم بر سر اين وضعيت و داشتن يك زندگي اي انساني صرفا يك شورش كور نخواهد بود. مردم خواستهاي معيني دارند. مردم يك زندگي انساني ميخواهند. مردم فقر و محروميت نميخواهند. اين جنبشي است كه كل بساط اين رژيم را جارو خواهد كرد و  بايد از هم اكنون خود را براي آن سازمان دهيم و به استقبالش برويم.

امروز در شرايطي كه جمهوري اسلامي در حلقه محاصره كل جامعه و انزواي بيش از بيش جهاني قرار دارد، اكنون كه چنين صفوفش در هم ريخته و به جان هم افتاده اند، بعنوان اولين قدم بايد به تدارك اعتراضي سراسري عليه اين وضعيت فلاكت بار، عليه گراني و همه مصائبش برخاست. شعار زندگي انساني حق مسلم ماست، شعاري كه كارگران در هفت تپه و در اعتراضاتشان در مناسبتهاي مختلف فرياد زدند، امروز آن شعار محوري است كه كل جامعه ميتواند دورش گرد آيد. اعلام كنيم كه بحران اين رژيم به ما مردم ربطي ندارد. مناقشه اتمي و دعواهايش بر سر آن مساله ما مردم نيست. ما يك زندگي انساني ميخواهيم. رفاه و معيشت مناسب حق ماست. با تنگ تر كردن حلقه مبارزه مان حول خواستهاي فوري اي كه داريم به اين رژيم امان ندهيم. اكنون بيش از هر وقت فرصت براي دامن زدن به يك جنبش مطالباتي قدرتمند در كل جامعه فراهم  است. بايد دست بكار شويم. اعلام كنيم كه زير بار هزينه گران برق و آب و گاز و اين گراني نمي رويم. در كارخانجات و در محلات و در همه جا صف اعتراضمان را حول اين خواستها متحد كنيم. كارگران، معلمان، پرستاران، و همه ما مردم حول خواست افزايش فوري دستمزدها و در گام اول يك ميليون جمع شويم و طومارهاي اعتراضي بدهيم و با اعتصابات اخطاري و تجمعاتمان بر اين خواست و بر روي نقد كردن دستمزدهاي پرداخت نشده خود بكوبيم.  تصميم بگيريم و اعلام كنيم كه ما مردم پول برق را نميدهيم. برق، آب، درمان و بهداشت، تحصيل بايد رايگان باشد.

ميتوان در تمام محلات اين جنبش را سازمان داد. در همه محلات با بيانيه هايمان اين را به دولت اخطار دهيم و با تجمعات اعتراضي مان و مبارزه متحدمان اجازه ندهيم كه خللي در تصميمان وارد كنند. اعلام كنيم كه  ما مردم خواهان سوبسيد به كالاهاي اوليه زندگي مان هستيم. اعلام كنيم كه داشتن مسكن حق مسلم ماست و بايد تسهيلات لازم براي تامين مسكن در اختيارمان قرار گيرد. يك ماه بيشتر به شروع مدارس باقي نمانده است، اعلام كنيم كه كودكان ما بايد بتوانند به مدرسه بروند و همه مردم محل با هم كودكانمان را به مدرسه ببريم و در برابر هر مانعي متحدانه بايستيم. اينها همه راهكارهاييست كه بايد بنيشينيم و در جمع هايمان بر سرش بحث كنيم و تصميم بگيريم. راهي ديگر در مقابل ما مردم نيست. دارند زندگي مان را متلاشي ميكنند. دارند فرزندانمان را از تحصيل و حق حيات محروم ميكنند. مساله جان و زندگي ما مردم است. با يك تعرض گسترده و سراسري تكليف خودمان را با اين رژيم سركوب و جنايت يكسره كنيم. يكسال است كه رسا و هر روزه فرياد مرگ بر ديكتاتور سر داديم، امروز زمان آن رسيده است كه آخرين نفس هايش را بگيريم.*

انترناسيونال ٣٦٣، ٥ شهريور ٨٩

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: