شهلا دانشفر

خوش آمديد

علي نجاتي آزاد شد

دو فعال كارگري حكم بازداشت گرفتند

شهلا دانشفر

روز دوشنبه بيستم ارديبهشت علي نجاتي، رئيس هيات مديره سنديکاي کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، از زندان آزاد شد. بنا به گزارشها علي نجاتي ساعت ١٢ ظهر اين روز بعد از ٦ ماه دوره محكوميت زندانش آزاد شد. علی نجاتی محكوم به زندان شده بود براي اينكه براي ايجاد تشكلشان، سنديكاي نيشكر هفت تپه تلاش كرد. علي نجاتي ٦ ماه حكم زندان داشت براي اينكه بعنوان يك كارگر معترض و رهبر محبوب كارگران همراه با ٥٠٠٠ كارگر نيشكر هفت تپه ايستاد و دستمزدهاي پرداخت نشده خود شان را مطالبه كرد و براي آن مبارزه كرد. براي اينكه اين كارگران زندگي انساني را حق مسلم خود دانستند. براي اينكه گفتند كه حراست بايد از كارخانه بيرون رود و در برابر بيحقوقي ها ايستادند. او يك روز قبل از زندان رفتنش در حاليكه چند نفر ديگر از همكارانش را دستگير كرده بودند اعلام صندوق همبستگي مالي با خانواده هاي كارگران دستگير شده كرد و اعلام كرد كه ممكن است من را هم هرچه زودتر بگيرند ، اما خواستهاي ما ، خواستهاي همه كارگران است و خواهان همبستگي كارگري با مبارزات خود و همكاران دربندش شد. علي نجاتي با همين خواست ها و انتظارات بود كه در اول مه امسال از درون زندان دزفول پيام همبستگي خود را به مناسبت اول مه بيرون داد. او در پيامش نوشته بود: “روز جهانی کارگر، اول ماه مه را به همه ی کارگران و خانواده هایشان تبریک و شاد باش میگویم.ا این روز یادگار همبستگی و اتحاد تمامی کارگران در سرتاسر جهان است و لازم است ما کارگران بدانیم که ما برای رسیدن به خواسته ها و اهدافمان چاره ای جز اتحاد و همبستگی نداریم.کارگران بدون داشتن تشکل های مستقل خود نمیتوانند برای به دست اوردن مطالبات خود کاری کنند. من و دیگر همکارانم در نیشکر هفت تپه به دلیل ایجاد سندیکایی که خواست خودمان بود محاکمه شدیم و به زندان انداخته شدیم. ولی ما کارگران نباید به هيچوجه دست از مبارزه برای خواسته هایمان و ایجاد تشکل های مستقلمان برداریم.ا امید دارم که کارگران در هر جا که هستند بتوانند با اتحاد و با تشکل خود برای دفاع از حقوق و خواسته های خود موفق و سربلند باشند.ا” جمهوري اسلامي بخاطر اين خواستها و اين مبارزات بود كه علي نجاتي را شش ماه در بند نگاه داشت و سرانجام زير فشار اعتراضات كارگري ناگزير شد او را از زندان رها كند. آزادي علي نجاتي را به او، به خانواده و دوستان و همكارانش و به همه انسانهاي آزاديخواه تبريك ميگوييم. رئیس هیات مدیره‌ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که به شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود، روز ٢٥ آبان ٨٨ و به زندان فجر دزفول منتقل شد. در مهرماه ٨٨ “دادگاه انقلاب” جمهوري اسلامي در دزفول فعالان کارگری شرکت هفت تپه را به دلیل مبارزه براي خواستهاي برحقشان، محکوم کرد و در این احکام علی‌ نجاتی، فریدون‌ نیکوفر، قربان علی‌پور و جلیل ‌احمدی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی و محمد حیدری‌پور به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. متعاقب اين حكم بود كه روز ٢٥ آباد ٨٨ علي نجاتي دستگير و به زندان فجر دزفول منتقل گرديد. علي نجاتي را آزاد كردند. در حاليكه او را براي روز ٢٩ ارديهبشت دوباره به دادگاه احضار كرده اند. اما اين قابل توجه است كه علي نجاتي را آزاد كردند اما دو فعال ديگر كارگري جوانمير مرادي و طه آزادي احكام زندان گرفتند. دادگاه جمهوري اسلامي در چهارم فروردين احكام شش ماه زندان براي جوانمير مرادي و طه آزادي را تاييد كرد. بنا به اين احكام جوانمير مرادي عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران و رئيس هيئت مديره انجمن برق و فلزکار کرمانشاه و طه آزادي عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران كه حکم دادگاه بدوي مبني بر شش ماه زندان برايشان صادر شده بود، توسط دادگاه تجديد نظر احكامشان تاييد و قطعي اعلام شد. اكنون اين احكام به پرداخت دو ميليون تومان براي هركدام از آنها تبديل شده است. جمهوري اسلامي سرمايه داران ميخواهد اين فشار همواره روي سر كارگران بماند. احکام محکوميت جوانمير مرادي و طه ازادي از سوي دادگاه هاي جمهوري اسلامي تاييد شده براي اينكه اين كارگران اقدام به برگزاري مراسم اول مه خود كرده اند. براي اينكه اين كارگران چهره هاي شناخته شده و محبوب كارگران اند و براي حق و حقوق خود مبارزه ميكنند. چنين پرونده هايي هيچگاه براي جمهوري اسلامي بسته نميشود. براي اينكه كارگران بر روي خواستهاي برحق خود مصرند. براي اينكه كارگران حق تشكل، حق اعتصاب و حق داشتن زندگي انساني را حقوق مسلم خود ميدانند و براي آن مبارزه ميكنند. بايد در مقابل احضارها، پرونده سازي ها و پيگرد و دستگيري كارگران ايستاد. بايد تمامي پرونده هاي تشكيل شده براي كارگران و انسانهاي آزاديخواه لغو شود و بايد همه زندانيان سياسي آزاد شوند. اينها همه خواستهاي فوري كارگران است. اين ها همه بندهاي قطعنامه هاي اول مه كارگران است. آزادي زندانيان سياسي امر فوري و همين امروز كل جامعه و انقلاب ماست. بايد براي آن با تمام قوا كوشيد.*

كارگر كمونيست ١٢٤، ٢٥ ارديبهشت ٨٩

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: