شهلا دانشفر

خوش آمديد

كارزاري گسترده براي آزادي كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي

همانطور که جمهوری اسلامی در سال گذشته با راه انداختن مانور ناجا به گفته خودش به مقابله با “بحران های اجتماعی” رفت و مردم با تظاهراتهای میلیونی پاسخش را دادند، اکنون نیز در سالگرد خیزش انقلابی مردم جمهوری اسلامی با دستگیری فعالین کارگری به مقابله با انقلاب میرود. جمهوری اسلامی میداند که جایگاه کارگران در پیروزی رساندن این انقلاب کجاست. جمهوری اسلامی میداند اعتصابات سراسری کارگری و سازمانیابی کارگران در شوراهایشان چه معنایی دارد. جمهوری اسلامی اول مه و قطعنامه ده تشکل کارگری را دید که چگونه سرها بطرف کارگران چرخید و چگونه کارگران با قطعنامه هایشان، خواستهای کل جامعه را نمایندگی کردند. جمهوری اسلامی همین امروز میبیند که چگونه مراکز کارگری در جنب و جوشند،  از همین رو تهدید و فشار بر روی فعالین و رهبران کارگری و اساسا فعالین و رهبران جنبش های اعتراضی در سطح جامعه را شدت داده است تا از سازمانیابی و قدرت گیری این جنبش ها و جلورفتن انقلابمان جلوگیری کند. رهبران و فعالین کارگری را نشانه رفته است، تا در مقابل جلو آمدن صف کارگران بایستد.

به دستگیری های همین چند هفته اخیر نگاه کنیم. بهنام ابراهیم زاده  فعال کارگری از دستگیر شدگان اول مه ٨٨ و از فعالین حقوق کودک و رضا شهابی از اعضای هیات مدیره سنیدکای شرکت واحد در روز ٢٢ خرداد دستگیر شدند. سعید ترابیان یکی دیگر از اعضای سندیکای شرکت واحد در ١٩ خرداد دستگیر شد. مامورین اطلاعات رژیم روز ١٣ خرداد کاوه گل محمدی و کیانوش گل محمدی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری را در روستای گشکی و گازرخانی در کامیاران دستگیر کردند و  مهدي فراحي شانديز معلم و فعال كارگري نیز در ٩ خرداد بازداشت شد. این درحالیست که منصور اسانلو رییس هیات مدیره سندیکای شرکت واحد  نزدیک به ٣ سال است در زندان است و ابراهیم مددی یکی دیگر از اعضای هیات مدیره این سندیکا نیز در بازداشت رژیم اسلامی بسر میبرد. همچنین تعدادی از معلمان از جمله عبدالرضاقنبری  (که به اعدام محکوم شده است)، سید هاشم خواستار، رسول بداقی، عبدالله مؤمنی، محمود بهشتی لنگرودی،علی اکبر باغانی،محمد داوری، علیرضا هاشمی، حسین باستانی نژاد و قربان احمدی در زندان هستند. همچنین قبل از ٢٢ خرداد گزارش از ٨٠ دانشجوی در بند بود و در ۲۲ خرداد نیز از آمار دستگیری ٩٠٠ نفر گزارش میشود. بگذریم که ٦ نفر از رهبران کارگران نیشکر فريدون نيکوفر، علي نجاتي، محمد حيدري پور، قربان عليپور،  جليل احمدي، رضا رخشان که اخیرا از زندان آزاد شدند، از کار اخراج شده اند. همه این  کارگران، این معلمان، این دانشجویان و این انسانهای معترض در بندند، چون برای ایجاد تشکل خود اقدام کرده اند، در بندند چون خواستها و مطالباتشان را طلب کرده اند، دربند هستند چون میخواهند تبعیض و نابرابری و زندان و شکنجه نباشد و خواهان یک زندگی انسانی هستند. جرم همه این کارگران دستگیر شده، معلمان زندانی، و دانشجویان و مردم معترض در بند، “اخلال در امنیت ملی”، یعنی اخلال در بقای این حکومت جنایتکار اعلام شده است. همه این اخبار حاکی از این است که امروز مبارزه متحد و سراسری برای آزادی زندانیان سیاسی یک عرصه مهم مبارزه برای کل جامعه و برای پیشروی انقلاب ماست. مبارزه ای که نیاز به صف واحدی دارد و کارگران باید در صف مقدم و جلوی آن باشند.

اکنون در سالگرد شروع خیزش انقلابی مردم، روزهای مهمی را پشت سر میگذاریم. در همین هفته ٢٢ خرداد با تظاهرات هزاران نفره مان در تهران و شهرهای دیگر و با درگیری رودرو با اوباش جمهوری اسلامی و با تظاهرات شبانه و بدنبالش تظاهرات در دانشگاههای مختلف پشت سر گذاشتیم و این شروع دیگری از به خیابان آمدن گسترده مردم در خیابانها است. همچنین اکنون توجه جهانیان بیش از بیش بسوی انقلاب مردم ایران است.  امروز بهترین فرصت است که کارگران در مکان واقعی خود و در جلوی صحنه سیاسی جامعه قرار گیرند و  حرف آخر را بزنند. امروز این کارگرانند که باید  برای مقابله با تهاجمات رژیم و برای جلو بردن انقلابمان گامی به جلو، پرچمدار مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و در صف مقدم این مبارزه  باشند. اعتصاب ابزار قدرتمندی است که کمر رژیم را میشکند و ميتوانيم با حرکت متحد و سراسری خود و با اولتیماتوم دادن به اعتصاب در برابر این دستگیری ها بايستيم و خواهان آزادی فوری کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی از زندان شويم. ميتوانيم با حرکت متحد و سراسری خود در مقابل احکام اعدام و سنگسار و این ماشین سرکوب حکومت بايستيم و خواهان متوقف شدن فوری اعدام ها شويم.  سه تشکل کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای نیشکر هفت تپه و انجمن صنفی کارگران برق و فلز طی بیانیه ای دستگیری سعید ترابیان را محکوم کردند. باید همه مراکز کارگری به این حرکت بپیوندند و صدای اعتراض خود را علیه همه دستگیریها و فشار و تهدیدها بلند کنند.  همان ده تشکل کارگری که قطعنامه اول مه را دادند و دهها تشکل دیگر، تشکلهای معلمان، دانشجویان و غیره و غیره باید امروز با بیانیه های واحدی مقابل این دستگیری ها بایستند و خواهان آزادی فوری همه زندانیان سیاسی شوند.

امروز بیشترین زمینه برای جلب همبستگی جهانی کارگری است،  باید با طومارها و بیانیه های اعتراضی مان جهانیان را به حمایت از مبارزات خود و همبستگی با انقلامان فرا بخوانیم. میتوان با بیانیه های پرشور خود از اتحادیه های کارگری در سراسر جهان بخواهیم  که بار دیگر با یک همبستگی جهانی و فراخوان به اعتراضی بین المللی، جمهوری اسلامی را زیر فشار بگذارند که کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی را از زندان آزاد کند. هم اکنون کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی روز ٣٠ خرداد را بعنوان روز جهانی برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی از زندان اعلام کرده است. با تمام قوا به این حرکت بین المللی بپیوندیم و برای آن تلاش کنیم.  در خارج كشور با برپايي شب هاي همبستگي با كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي، با برپايي تجمعات اعتراضي و فشار آوردن براي بستن سفارت خانه هاي جمهوري اسلامي و  با تماس با تشكلهاي كارگري و نهادهاي انساندوست در سطح جهاني باید بيشترين حمايت بين المللي را جلب كنيم. بايد با کارزاری قدرتمند و جهانی  برای متوقف کردن دستگیری ها و آزادی فوری کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی از زندان وارد میدان شویم. انترناسيونال ٣٥٣، ٢٨ خرداد ٨٩*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: