شهلا دانشفر

خوش آمديد

كارگران در هفته اي كه گذشت

اين هفته هفته اعتراضات كارگران مخابرات راه دور در شيراز بود. اين كارگران ١٣ ماه حقوق نگرفته اند. از روز اول اسفند دور جديد مبارزاتشان را شروع كردند. در مجاورت كارخانه و مقابل استانداري فارس تجمع كردند. روز ٥ اسفند بود كه حدود ٣٠٠ نفر از کارگران صنايع مخابرات راه دور در حاليکه پلاکاردهائي در دست داشتند، براي جلب توجه مردم در سوتهائي که همراه داشتند دميدند. کارگران شعار ميدادند “عيدي دولت به ما اسپري فلفله”. در اين حركت اعتراضي تعدادي از مردم نيز به صف كارگران پيوستند. در ادامه اين اعتراضات  روز ١٠ اسفند ٢٠٠ نفر از كارگران مخابرات راه دور شيراز ( ITI  ) به نمايندگي از طرف كل كارگران كه ٧٠٠ نفر ميشوند، در ادامه تجمعات اعتراضي خود براي ١٣ ماه حقوق معوقه شان، در مقابل  وزارت صنايع و معادن واقع در تهران تجمع  كردند. در اين روز ٥ نفر از كارگران به عنوان نمايندگان كارگران به وزارت صنايع و معادن مراجعه كردند و باقي كارگران در بهشت زهرا شب را به صبح رساندند. به گفته كارگران ١٣ ماه بي‌حقوقي لطمات زيادي را به خانواده هاي آنان واردكرده است، و اكنون  در آستانه شب عيد و گراني فشار بيشتر شده و كارگران خواهان پرداخت فوري تمامي طلبهايشان هستند. به دنبال مراجعه كارگران  به وزارت صنايع در ١٠ اسفند، مسئولان اين وزارتخانه جلسه‌اي را براي رسيدگي به وضع كارگران تشكيل دادند. در برابر اعتراض كارگران مسئولان وزارت صنايع به كارگران وعده دادند كه حدود ٢ ميليارد تومان از طلب آنان را روز شنبه ١٥ اسفند پرداخت خواهند كرد و با اين قرار كارگران پس از دو روز به شيراز بازگشتند.

 

تجمع اعتراضي ديگر در شركت ميلاد اصفهان بود. به گزارش شوراي موقت كارگران ذوب آهن اصفهان، صبح روز دوشنبه ده اسفند ٧٠ كارگر شركت ميلاد از توابع مجتمع صنايع قائم رضا به دفتر اين مجتمع واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان مراجعه كردند و خواستار هفت ماه حقوق معوقه و متوقف شدن بيكارسازي ها شدند. بنا به گزارش  پيش از رسيدن کارگران به دفتر شرکت ٤ مامور نيروي انتظامي و تعدادي لباس شخصي در محل در ورودي شرکت مستقر شده بودند. کارگران نخست به دفتر دادخواه مديرعامل قائم رضا مراجعه کردند، اما وي را در محل کارش نيافتند. سپس طاهرفر عضو هيات مديره و سهراب نژاد معاون اجرايي به گفتگو با کارگران پرداختند که موفق به آرام كردن اعتراض كارگران نشدند. در اين هنگام بود که ابکا عضو ديگر هيات مديره و مديرعامل ذوب آهن اصفهان از راه رسيد که کارگران با فرياد دزد آمد دزد آمد ، از او استقبال کردند. اشاره کارگران به تخلفات ابکا در دوران مديريتش در ذوب آهن بود که در بيش از ده مورد در ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي محکوم شناخته شد ولي با توجه به وابستگي او به مقامات دولتي و اختلافات و دعواهاي درون حكومتي و دزدي هايشان، رسيدگي به پرونده وي متوقف ماند.  کارگران پس از بي نتيجه ماندن مذاکرات از دفتر شرکت خارج شده و وارد خيابان شدند و به گفتگو با عابران پياده و سرنشينان خودروهاي عبوري پرداختند و مشکلات خود را با آنان مطرح کردند. در اين ميان پليس به همراه حراست قائم رضا بارها از کارگران خواستند که به داخل ساختمان برگردند و اعتراضات شان را در آنجا ادامه دهند که با امتناع کارگران روبرو شدند. در نهايت حراست قائم رضا به آنان قول داد که طي چند روز آينده ١٠٠ ميليون تومان علي الحساب به شرکت ميلاد داده خواهد شد تا از محل آن و از محل فروش وسايل وضايعات شرکت مطالبات كارگران پرداخت شود. لازم به توضيح است که حرکت کارگران شرکت ميلاد تحت تاثير تجمع روز شنبه ٨ اسفند کارگران شرکت متک صورت گرفت و خود اين کارگران در طي تجمع شان بارها اين موضوع را بيان کرده و از همکاران شان در شرکت متک ستايش نمودند. روز هشتم اسفند بود كه حدود ٨٠ نفر از کارگران شرکت متک از توابع مجتمع صنايع قائم رضا در دفتر اين مجتمع واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان در اعتراض به ٧ ماه دستمزد پرداخت نشده خود دست به تجمع زدند. در اين شركت بيش از ٢٠٠ كارگر به كار اشتغال دارند.  در همين رابطه  اين كارگران قبلا نيز چندين اعتصاب و تجمع اعتراضي داشته اند.

در اين حركت اعتراضي کارگران پس از مشاهده بي تفاوتي وطفره رفتن مديران متک و قائم رضا وارد جلسه هيات مديره شدند و خواستار پاسخگويي به خواسته هاي شان شدند و مشاجرات تندي  بين کارگران و هيات مديره درگرفت و كارگران بر خواستهايشان تاكيد داشتند. در جريان اين كشاكش بود كه  مديريت قائم رضا پليس را به محل فراخواند.  سرانجام هيات مديره پس از ناتواني در آرام كردن کارگران با دعوت از مهندس تهماسبي مديرعامل شرکت متک تشکيل جلسه داد و در پايان جلسه به کارگران قول داد که طي چند روز آينده ٣٠٠ هزار تومان علي الحساب و نيز تا آخر اسفند دوماه حقوق به اضافه عيدي به آنان پرداخت گردد. شرکت متک در شهرک صنعتي فولاد شهرستان لنجان واقع است و در زمينه طراحي و ساخت سازه هاي فلزي فعاليت دارد .

همچنين روز ١١ اسفند كارگران نساجي قائمشهر در اعتراض به ٥ ماه حقوق معوقه خود و وضعيت بلاتكليفشان از مسير كارخانه جاده نظامي قائمشهر به طرف فرمانداري شهر راهپيمايي كردند و در سالن اجتماعات فرمانداري اين شهر  تجمع كردند.  در مسير راه كارگران ديگر نيز به اين راهپيمايي پيوستند. كارگران خواهان پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه خود هستند. مسئولان فرمانداري قائمشهر با دستور به نيروهاي حراست از حضور خبرنگاران ممانعت کردند.

حركت اعتراضي ديگر در اين هفته تجمع روز ٩ اسفند  كارگران كيان تاير در اعتراض به ٤ ماه حقوق معوقه خود و طلبهاي قبلي شان بود كه در محل كارخانه دست به تجمع زدند. در اين حركت اعتراضي كارگران خواهان پرداخت فوري همه طلبهايشان و عيدي شان شدند. فرا رسيدن نوروز، بالا رفتن هر روزه قيمت ها و عدم پرداخت دستمزدها فشار سنگيني بر كارگران وارد كرده است. كارگران اعلام داشتند  که تا دريافت تمامي دستمزدهاي پرداخت نشده خود به اعتصابشان ادامه خواهند داد. همچنين روز ١٠ اسفند عليرغم ريزش شديد و بي وقفه باران كارگران همچنان در اعتصاب بوده و در برابر درب كارخانه تجمع كردند تا  در معرض ديد مديريت باشند و مردمي كه از محل عبور ميكنند نيز در جريان حركت اعتراضي آنها قرار گيرند. يك مساله مورد چالش در اين كارخانه فشار دولت براي ايجاد شوراهاي اسلامي و كنار زدن نمايندگان منتخب كارگران است. در اين هفته جلسه اي مركب از مديريت كيان تاير و نمايندگان وزارت كارخانه در كارخانه برگزار شد و تصميم گرفتند كه انتخابات شوراي اسلامي را در كارخانه به اجرا بگذارند. سپس از يكي از نمايندگان كارگران خواسته شد كه اين تصميمات را امضا كند. اما او حاضر به امضا نشد و مقابل آنها ايستاد. در اعتراضات سال ٨٧ بود كه کارگران کيان تاير(لاستيک البرز) براي پيشبرد خواستهايشان اقدام به برگزاري مجمع عمومي کردند و طي اين مجمع ٢٧ نفر از همکاران شان را بعنوان نماينده هاي خود برگزيدند. اين نمايندگان تا اين تاريخ حافظ منافع کارگران بوده اند و عملا دست شوراهاي اسلامي را از كارخانه كوتاه كردند.

در قزوين نيز روز ١١ اسفند ٣٥٠ نفر از کارگران شرکت چيني البرز در اعتراض به پرداخت نشدن ٩ ماه حقوق و مزاياي خود يکي از بلوارهاي اصلي جاده قزوين به شهرک صنعتي البرز را به مدت بيش از يکساعت مسدود کردند.  و بالاخره يك اتفاق مهم در اين هفته اعلام موجوديت شوراي موقت كارگران مجتمع هاي پتروشيمي واقع در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر در ٨ اسفند بود. اين كارگران بيانيه با ٧ خواست داده اند كه در آن بر خواستهاي فوري كارگران، و خواست آزادي زندانيان سياسي از زندن و لغو مجازات اعدام تاكيد گذاشتند. اتفاقات همين هفته در جنبش كارگري بخوبي نشان از حال و هواي جنبش كارگري دارد. كارگران با وزن اجتماعي سنگينشان به جلو مي آيند

انترناسيونال ٣٣٨ -١٤ اسفند ٨٨

.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: