شهلا دانشفر

خوش آمديد

كارگران شركت واحد بايد باتمام قدرت به ميدان آيند

در سايت آژانس ايران خبر، گزارشي به چاپ رسيده است مبني بر اعتراض تعدادي از رانندگان شركت واحد به بدقولي حسين بيژني مدير عامل شركت و احد در مورد صاحب خانه شدن آنها و عملكرد سه ساله او. كارگران شركت واحد در اعتراض خود بدرست اعلام ميكنند كه اگر امروز شير و كيك و ناهار و بن لباس كار و غيره به آنها داده ميشود، گوشه اي از حق قانوني خود شان است. بطور واقعي نيز براي بدست آوردن همه اين حق و حقوقها كارگران واحد هزينه سنگيني پرداخت كرده اند و بخش اعظم آنها را با مبارزات جانانه شان در سال ٨٤ ، براي خواستهاي بحقشان بدست آوردند و نگذاشتند مورد تهاجم و چپاول كارفرمايان و دولت قرار گيرد. مبارزاتي كه گرچه با تهاجم جمهوري اسلامي سركوب شد و شمار زيادي از كارگران را حكومت از كار اخراج كرد و منصور اسانلو را به زندان انداخت، اما صداي كارگر واحد و خواستهايش را به جهان رساند و حكومت اسلامي را به عنوان يك حكومت ضد انساني و مرتجع و ضد كارگري كه تنها بايد عليه آن انقلاب كرد و به زيرش كشيد، به همگان معرفي نمود. اين حركت كارگران در واقع نقش مهمي در تغيير توازن قواي جامعه و پيشروي بعدي جنبش كارگري داشت.
اعتراض امروز كارگران واحد به روشني گوشه اي ديگر از بساط دزدي و چپاول در محيط هاي كارگري از سوي كارفرمايان را برملا ميكند. نظامي كه از راس تا پايين بر اساس دزدي و چپاول و استثمار كارگر بنا شده است و سران خود اين رژيم در راس اين دزدي ها قرار دارند و تا كنون اسناد بسياري توسط خودشان و در جنگ و جدالهايشان برملا شده است و آخرين سند آن حسابهاي بانكي كلان چندين ميلياردي ٦٩ تن از سران و مقامات حكومت در ١٩ كشور جهان است. نكته مهم اينست كه كارگران شركت واحد امروز نه تنها به بدقولي ها و دزدي هاي مدير عامل شركت واحد معترضند، بلكه يكي از امضا كنندگان منشور مطالبات حداقل كارگري هستند كه در آن ضمن تاكيد بر مطالبات فوري كارگران بر لغو مجازات اعدام، برابري كامل زن و مرد در تمام سطوح اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و لغو همه قوانين تبعيض آميز، آزادي بيان و عقيده و حق داشتن تشكل و اعتصاب تاكيد گذاشتند. خواستهايي كه بطور واقعي خواستهاي كل جامعه است. كارگران شركت واحد امضا كننده بيانيه اي بودند كه در آن بر خواست يك ميليون تومان دستمزد در گام اول تاكيد گذاشتند و خواهان يك زندگي انساني شدند. امروز دو تن از اعضاي هيات مديره سنديكاي اين كارگران منصور اسانلو و ابراهيم مددي در زندانند. اوليايي فرد وكيلي كه مدافع حق كارگران بوده است بازداشت و زنداني است و كارگران شركت واحد خواهان آزادي همه كارگران زنداني و تمامي زندانيان سياسي از زندان هستند. ١٧٠٠٠ كارگر شركت واحد و خانواده هايشان نيروي بزرگي هستند كه اگر به ميدان بيايند، اگر اين كارگران حول همان بيانيه ها و منشور هايي كه داده اند وسيعا جمع شوند، اگر اعتصابات اخطاري خود را اعلام كنند و بخواهند فورا كارگران زنداني و زندانيان سياسي آزاد شوند و دو تن از فعالين و رهبران سنديكاي خود را از زندان آزاد كنند، بدون شك در موقعيت بسيار قويتري قرار خواهند گرفت كه بتوانند در برابر همه يكه تازي هاي مدير عامل شركت و بدقولي هايشان و دزدي ها و بچاپ بچاپ هايش بايستند. بويژه با توجه به نقش و جايگاه اجتماعي اين كارگران، با توجه به سابقه مبارزاتي كه اين كارگران داشته اند و مشخصا اعتراضات با شكوه سال ٨٤، امروز ميتوانند بيشترين توجه كل جامعه و توجه جهاني را به حمايت از مبارزات خود جلب كنند و در صف جلوي اعتراضات كل جامعه باشند. به عبارت روشنترامروز بيش از هر وقت اوضاع مناست است كه كارگران شركت واحد در چنين قامتي به ميدان آيند و در صف جلوي اعتراض كارگران و كل جامعه قرار گيرند.
در زير گزارش مربوط به اعتراض كارگران شركت واحد به عملكرد مدير عامل شركت را ميخوانيد:

“تعدادي از رانندگان شركت واحد به دليل بدقولي مدير عامل شركت واحد در مورد خانه دار كردن رانندگان شركت واحد و به عملكرد سه ساله حسين بيژني اعتراض دارند. تعدادي از رانندگان در خصوص مسائل خود و كلاهبرداري هاي حسين بيژني گفتند : از زمان حضور حسين بيژني در شركت واحد همشهري ها و دوستان و بستگان حسين بيژني در شركت واحد استخدام مي شوند و هر كدام پست هاي مهم را در شركت واحد به دست گرفته اند. بعنوان نمونه همسر اين فرد مسئول امور بانوان است. فرزند پسر ايشان مسئول بوستان و تالار پذيرايي شركت واحد است و دامادش مسئول كلينيك دندانپزشكي است. باجناق او مشاور عالي وي و دختر ايشان در اداره گارگزيني است. پسر خاله پسر عمه و پسر عمو و پسر دايي هاي اين فرد هر كدام در قسمت هاي مختلف شركت مشغول بكار ميباشند و تعدادي نيز به سفارش شهردار تهران و مسئولين زير مجموعه شهرداري تهران و آقازاده هاي آنها در شركت واحد با سن و سال خيلي كمتر مسئوليت گرفته اند. بدون آنكه تجربه داشته باشند. علاوه بر اين بر خورد اين افراد با كارگر مثل ارباب و رعيت است. ولي فرزندان ما كارگران با داشتن مدارك عاليه ليسانس و فوق ليسانس و تخصص بيكار هستند و هر موقع هم به مديريت براي استخدام مراجعه مي كنيم ايشان اعلام مي كند فعلا استخدام نداريم . كسي نيست به اين اقا بگويد كه اين همه دوست و آشنا و بستگان و فاميل چطوري به استخدام شركت واحد در آمده اند . اسم شركت واحد را اقاي حسين بيژني به اسم شركت واحد اتوبوسراني بيژني و فاميلان اعلام كند خيلي بهتر است. آن موقع ما كارگران تكليف خودمان را مي دانيم كه چكار بايد بكنيم. اين آقا از همان روز اول به كارگر دروغ گفت. به جز متلاشي كردن شركت واحد و فروختن زمين هاي شركت واحد به فاميل و دارودسته هاي خود و اخراج رانندگان با سابقه طولاني به اتهامهاي واهي و اعتياد و غيره هيچ كاري براي كارگران شركت واحد نكرده است. شير و كيك و ناهار و بن لباس كار و غيره جزء حقوق ما است. طبق ماده ٣٤ قانون كار اينها حق ما بوده و الان هم دريافت مي كنيم چون در گذشته كارگر اگاه نبوده و نمي دانست در قانون چه حق و حقوقي براي كارگر در نظر گرفته به همين دليل پيگير نبودند ولي الان وضعيت فرق مي كند. كارگر نسبت به حق و حقوق خود آگاه شده و آنها ديگر نمي توانند سر كارگر كلاه بگذارند. بيش از يكسال است كه از بابت فروش زمينهاي شركت واحد بيش از ١٠٠ ميليارد تومان پول در حساب شخصي اقاي بيژني بلوكه شده. با سود اين پول مي توان چندين خانواده كارگري را از مستاجري نجات داد. با خود پول براي همه كارگران مي توان مجتمع هاي مسكوني درست كرد بدون اينكه شركت واحد به جايي بدهكار شود و يا وامي از بانكي دريافت كند. اين فرداز زمان حضور در شركت وعده مسكن به كارگران داده از كارگر در سال ٨٥ پول گرفته و قول داده يكساله همه را خانه دار كند. همان كارگران هنوز بلاتكليف هستند و هر روز يك قطعه زمين به اين كارگران نشان مي دهند و بعد از چند ماهي اعلام مي كنند چون شهرداري جواز ساخت نداد مجبور هستيم جاي ديگر را بخريم. مستمرا كلاه سر راننده مي گذارند. الان هم نزديك به يكسال است از رانندگان يك ميليون پول گرفته اند و در حساب اقاي بيژني خوابيده و تازه اعلام كردند كه طبق سنوات به هر سال كارگر يك ميليون سنوات پرداخت مي شود و پنج ميليون وام بلا عوض و هر واحد مسكوني هم از ١٤ تا ٢٠ ميليون وام مسكن دارد و از خرداد سال ٨٩ ماهي ٣٠٠ هزارتومان از فيش حقوقي به مدت ٣٠ ماه كسر مي شود كه در صورت محقق شدن اينكار خانواده ما كارگران چطوري بايد امرارمعاش بكنند؟ اجاره خانه بدهيم، قسط وام مسكن بدهيم؟ ٣٠٠ هزارتومان به شركت واحد بدهيم، ديگر براي خورد و خوراك هزينه تحصيل پول آب و برق و گاز و تلفن و هزينه هاي جانبي را چكار بكنيم؟ به همين دليل حناي مدير عامل شركت واحد “حسين بيژني” پيش كارگران شركت واحد رنگي ندارد. اقاي حسين بيژني بيشتر به سود خانواده و فاميل و وابستگان خود كاركرده نه براي كارگران زحمتكش شركت واحد كه محاسن خودشان را در شركت واحد سفيد كرده اند و اين چيزهايي كه الان دريافت مي كنيم آقاي بيژني نمي تواند منت سر ما كارگران بگذارد. اينها حق ما بوده و فقط و فقط بخاطر اعتراض و تلاشهاي خودمان بوده است كه به بخش كوچكي از حقمان رسيده ايم. الان هم اگر وضعيت به اين منوالي كه هست پيش برود ما مجبور هستيم اعتراض خودمان به عناوين مختلف به گوش مسئولان كشوري برسانيم

كارگر كمونيست ١٢١-١٤ فروردين ٨٩

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: