شهلا دانشفر

خوش آمديد

مقبره و زیارتگاه نه خیابان

پاسخي به سران سازشکار کانون صنفی معلمان

دوازده اردیبهشت در پیش است. روزی که بعنوان روز معلم نامش گذاشته اند. روزی که سابقه ای دارد و داستانش به ماجرای به گلوله بستن خانعلی  یکی از معلمان در تجمع اعتراضی سال ١٣٤٠ معلمان در مقابل مجلس در دوران حاكميت رژيم شاه بر ميگردد. در آن زمان از سوي جرياني چون خانه معلم و دبير آن درخشش که وزير کابينه شاهنشاهي بود٬ سعي شد به اعتراضات معلمان در اين روز بيشتر رنگ قانوني و دولتي داده شود. از همين رو خيلي زود اين روز مکان خود را در ذهن معلمان از دست داد. اما بعد از حاکميت رژيم اسلامي در ايران٬ در فضايي كه توده معلمان بدنبال فرصتي براي بيان اعتراض و خواستهايشان بودند٬ دوباره خاطره و ياد ١٢ ارديبهشت به عنوان روز معلم طرح شد. در تقابل با اين موضوع و نقش گسترده معلمان در اعتراضات دوران انقلاب ٥٧، رژيم اسلامي تلاش کرد با وصل كردن اين روز به سالروز مرگ مطهري از رهبران فكري اسلامشان٬ روز ١٢ ارديبهشت را رنگي مذهبي و اسلامي بدهد، تا از شکل گرفتن روزي براي اعتراض سراسري معلمان جلوگيري کند. اما در طول تمام اين سالها معلمان از اين روز بعنوان فرصتي براي بيان خواستها و مطالباتشان استفاده کره اند. بويژه تقارب ١٢ ارديبهشت با اول مه روز همبستگي جهاني کارگري همواره به معلمان فرصتي داده است تا در کنار طبقه کارگر در سطح جهاني به استقبال ١٢ ارديبهشت بروند و خواستهايشان را بيان کنند.

در اين ميان سران “كانون صنفي معلمان” نيز همصدا با رژيم تلاش كرده اند روز ١٢ ارديبهشت را در همان چهارچوب مذهبي نگاهدارند و هر ساله معلمان را به سوگواري بر مرقد خانعلي و قبر مطهري در ابن بابويه فراخوانده اند. اما معلمان به اين بيعت نپيوسته و وقتي با تاريخ اعتراضات معلمان در همين دهساله اخير نگاه ميكنيم، مقاطع پرشورش اعتراضات هزاران نفره آنان در خيابان و اعتصابات سراسري شان بوده است. اكنون در تداوم يكسال جنب و جوش و جنش انقلابي مردم، در شرايطي كه جامعه از اعتراض و مبارزه ميجوشد، باز حضرات كانون صنفي معلمان با فراخوان به اعتصاب غذا و جمع شدن در ابن بابويه تلاش كرده اند كه سروته قضيه را هم بياورند و در برابر يك موج عظيم اعتراضي كه مترصد فرصت است، بايستند. پاسخ اين فراخوان از هم اكنون روشن است. محل اعتراض معلمان ابن بابويه نيست. زيارتگاه نيست. خيابان است. مقابل مجلس و آموزش و پرورش است. ديگر معلمان بعد از چندين سال سردواندن خوب ميدانند كه طرح نظام هماهنگ، طرحي براي چرخاندن معلمان در كريدورهاي آموزش و پرورش و التماس و دريوزگي در مقابل مجلس و سردواندنشان است. و امروز ما شاهد اين هستيم كه معلمان معترض دارند جلو مي آيند، تشكل خود را اعلام ميكنند، و در برابر سازشكاريهاي اين كانون مي ايستند. نمونه اش در همين اول مه است. جمعي از معلمان تحت عنوان “كانون معلمان آزاديخواه” جلو آمده، بيانيه دادند و با ده تشكل كارگري به مناسبت اول مه اعلام همبستگي كردند و خواستها و مطالبات معلمان را اعلام داشتند. اين تازه شروع كار است. امروز معلمان خواستهاي روشني دارند. همانطور كه كل جامعه خواستهاي روشني دارد. مردم جمهوري اسلامي را نميخواهند. مردم هيچ بخشي از اين حكومت و قوانينش را نميخواهند. خواست آزادي زندانيان سياسي، خواست لغو مجازات اعدام، محكوم كردن سركوب ها و محاكمه عاملين كشتار مردم، داشتن يك زندگي انساني و پر از رفاه و شادي، داشتن يك آموزش مدرن، سكولار و انساني، برخورداري كودكان و كل جامعه از زندگي مرفه بدور از هرگونه تعبيض جنسيتي، قومي و مذهبي ، لغو قوانين تبعيض آميز عليه زنان، بند هاي قطعنامه هاي بخش هاي مختلف جامعه و معلمان است.

در يك كلام كانون صنفي معلمان بطور واقعي يك مانع در مقابل مبارزات معلمان است. بايد سران سارشكار اين كانون را از سر راه مبارزات خود كنار زد. اين كانون از ضد انقلاب اسلامي بعنوان انقلاب خود سخن ميگويد. معلمان كل اين حكومت را به چالش ميكشند. اين كانون معلمان را همواره به اعتراض آرام كه بقول مباركشان ساختارشكني نشود، فرا ميخواند، معلمان بيرون ميريزند و با شعار معيشت منزلت حق مسلم ماست، بر حقوق انساني خود تاكيد كرده اند. جمهوري اسلامي حتي تحمل اپوزيسيون حافظ نظامش را ندارد و دو تن از سران اين كانون باغاني و بهشتي در همين هفته دستگير شدند. ما دستگيري آنها را محكوم ميكنيم و خواهان آزادي فوري آنها، و آزادي همه زندانيان سياسي از زندان هستيم. جمهوري اسلامي در همين هفته ٥ تن از معلمان را دستگير كرده است. جعفر عظيم زاده از رهبران سرشناس كارگري را احضار كرده است، و همه اين تشبثات از ترس اول مه و بدنبال آن استفاده معلمان از فرصت روز معلم براي تجمعات و اعتراضاتشان است. پاسخ به اين تعرضات حكومت و همچنين اين تقلاها براي سترون ساختن مبارزات معلمان، يك اول مه با شكوه است. پاسخ اعتصابات سراسري معلمان و تجمعات گسترده اعتراضي مان است

انترناسيونال ٣٤٦، ١٠ ارديبهشت ٨٩.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: