شهلا دانشفر

خوش آمديد

منصور اسانلو و همه زندانيان سياسي بايد از زندان آزاد شوند

روزسه شنبه ۲۴ فروردين ماه، منصور اسانلو، رئيس هيئت مديره سنديکاي شرکت واحد که از بيماريهاي متعددي چون بيماري قلبي، کمر درد و چشم رنج ميبرد، سرانجام به موافقت کميسيون پزشک قانوني جمهوري اسلامي با پابند و دست بند، از زندان براي معاينه و حضور در کميسيون پزشکي به يکي از بيمارستانهاي کرج منتقل شد. اين جنايتکاران او را با همان حالت بيش از نه ساعت نگه داشتند و موقع معاينات و بررسي پزشکي نيز در غل و زنجير بود. اين در حالي بود که پابند و دست بند را طوري بسته بودند که امکان تكان خوردن را تا حد زيادي از وي سلب کرده بودند و اين مسئله باعث زخمي شدن مچ پاي وي شد. بنا به گزارشهاي منتشر شده هنگامي که منصور اسانلو را با اين وضعيت و با پابند و دست بند به کمسيون پزشکي قانوني بردند، پزشکان با ديدن اين صحنه سخت ناراحت و بر آشفته شدند و گفتند اين توهين به انسانيت و توهين به جامعه پزشکي است. با وجوديکه تا کنون پزشکي قانوني براي منصور اسانلو سه بار عدم امكان تحمل کيفر صادر کرده و اين گواهي به “دادگاه انقلاب”، و بخش “اجراي احکام دادگاه انقلاب” و مسئولين زندان ارسال شده است، اما او را همچنان در زندان و تحت شرايط سختي نگاهداشته اند. منصوراسانلو طي ماههاي اخير به بند پنج که “متادون” نام دارد و محل نگهداري زندانيان معتاد و اکثرا مبتلا به بيماريهاي خطرناک مانند هپاتيت، ايدز و ساير بيماريهاي خطرناک است، منتقل شده است. منصور اسانلو از ۱۹ تير ماه ۱۳۸۶ براي اجراي حکم ۵ سال زندان خود در زندان گوهردشت به سر مي برد. منصور اسانلو به جرم شرکت در اعتصابات جانانه کارگران شرکت واحد در سال ٨٤ و تلاش اين كارگران براي داشتن تشكل خود سنديكاي واحد، در زندان است. ابراهيم مددي يكي ديگر از اعضاي اين سنديكا نيز هم اكنون در زندان بسر ميبرد و علي نجاتي از كارگران نيشكر هفت تپه هم نمونه ديگر آن است. علي نجاتي از رهبران كارگران نيشكر هفت تپه است كه به جرم اعتراضات برحقي كه اين كارگران داشته اند و تشكيل سنديكايشان هم اكنون در زندان است. جمهوري اسلامي از متشكل شدن كارگران و اعتصاباتشان وحشت دارد. چرا كه اعتصاب و تشكل دو ابزار مهم كارگران براي به صحنه آمدن قدرتمندشان است. خصوصا امروز در اوضاع سياسي جامعه دست بردن به اين ابزار ها يك حلقه تعيين كننده در پيشروي انقلابمان است. امروز بيش از هر وقت شرايط براي دست بردن به اين سلاح، براي اعلام وجود كردن شوراهاي كارگري در همه كارخانجات و اعلام اعتصابات سراسري فراهم است. جامعه و محيط هاي كارگري بحال انفجار در آمده است و بايد دست بكار شد. بايد در گام اول و با صفي متحد براي آزاد كردن منصور اسانلو، ابراهيم مددي، علي نجاتي، و معلمان زنداني زير اعدام فرازاد كمانگر و عليرضا قنبري و همه زندانيان سياسي فشار بياوريم. اول مه نزديك است. اول مه روزي مهم در روزهاي اعتراض و مبارزه ماست. بايد در اين روز با يك قدرتنمايي بزرگ كاري كنيم كه اين عزيزان را از اسارت جانيان جمهوري اسلامي رها كنيم. آزادي زندانيان سياسي يك شعار مهم ما در اول مه است. اين شعار را همه جا بنويسيم و با اعلام اعتراضمان به تمام سازمانهاي كارگري و نهادهاي انساندوست در سراسر جهان بخواهيم كه ما را در اين مبارزه و براي آزادي زندانيان سياسي همراهي كنند. بخواهيم كه اول مه را روز همبستگي با انقلاب ما و با مبارزات كارگران اعلام كنند.*

كارگر كمونيست ١٢٢، ٢٨ فروردين ٨٨

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: