شهلا دانشفر

خوش آمديد

موجي از اعتراضات كارگري اروپا را فرا ميگيرد

كارگران ميگويند: بار بحرانتان را بدوشن ما كارگران نيندازيد

تظاهرات سراسري كارگري در بروكسل پايتخت بلژيک

روز چهارشنبه ٢٩ سپتامبر، هفتم مهر ماه، ما شاهد يكي از بزرگترين اعتراضات كارگري در سالهاي اخير در بروكسل پايتخت بلژيك بوديم. در اين روز بيش از صد هزار نفر از كارگران از سي كشور جهان در اعتراض به سياستهاي رياضت اقتصادي كه هم اكنون در كشورهاي اتحاديه اروپا در جريان است، در اين شهر گرد آمده بودند. . اين تظاهرات را كنفدراسيون اتحاديه هاي كارگران اروپايي فراخوان داده بود. رهبران اتحاديه‌هاي کارگري اروپا از کارگران بخش‌هاي مختلف به ويژه بخش خدمات خواسته بودند تا در اين روز هر چه گسترده تر به خيابانها بيايند و عليه سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي اروپايي تظاهرات برپا کنند. اغلب تظاهر كنندگان از كشور آلمان بودند. شمار زيادي از فرانسه و ايتاليا و اسپانيا و يونان و لهستان و ديگر كشورهاي اروپايي در اين حركت اعتراضي شركت داشتند. فضايي بسيار راديكال و خشم آگين بر سخنراني ها حاكم بود. کنفدراسيون اتحاديه کارگري اروپا اين تظاهرات را يکي از بزرگترين اعتراضات كارگري در سال‌هاي اخير دانست. اتحاديه هاي کارگري مي گويند که کارگران اتحاديه اروپا ممکن است بزرگترين قربانيان يک بحران مالي باشند که بانکداران و تاجران عامل شروع آن بوده اند. بسياري از دولت هاي ٢٧ کشور عضو اتحاديه اروپا اقدام به کاهش رنج آور حقوق، مزاياي بازنشستگي و اشتغال کرده اند و تحت عنوان بحران اقتصادي تهاجمي گسترده به جامعه را در دستور گذاشته اند تا به گفته خودشان بتوانند به مشکلات کسري بودجه و بدهي هاي شديدشان، التيامي بدهند. كارگران ميگويند بار بحرانتان را بدوش ما كارگران نيندازيد. در تظاهرات روز چهارشنبه ٢٩ سپتامبر، پليس اطراف مقر اتحاديه اروپا را در حلقه كنترل خود قرار دارده بود و بانك ها و مغازه ها را تحت محافظت خود داشت. از جمله شعارهاي كارگران در اين روز عبارت بودند از: “نه به رياضت، اولويت با اشتغال و رشد”. در تظاهرات اين روز ده ها هزار تظاهرکننده که بسياري از آنها بادکنک هاي بزرگ و پلاکاردهاي قرمز و سبز در دست داشتند به سوي ساختمان هاي اتحاديه اروپا در پايتخت بلژيک راهپيمايي کردند. قضيه از اين قرار است كه بسياري از دولت هاي ٢٧ کشور عضو اتحاديه اروپا اقدام به کاهش رنج آور حقوق، مزاياي بازنشستگي و اشتغال و تامينات اجتماعي کرده اند و تحت عنوان بحران اقتصادي تهاجمي گسترده به جامعه را در دستور گذاشته اند. تا به گفته خودشان به مشکلات کسري بودجه و بدهي هاي عظيم شان، پاسخ بدهند.
بنا بر اخبار منتشر شده در اين روز اعتصاب بخش‌هاي مختلف كارگران بلژيک نيز اين كشور را با مشکلات جدي روبرو کرد. از جمله اعتصاب کارمندان بخش کنترل ترافيک هوايي اين کشور باعث شد تا پروازها در فرودگاه‌هاي اين کشور با اختلالات شديدي مواجه شود. روز ٢٩ سپتامبر در واقع روز اعتصابات گسترده در سراسر اروپا، از جمله، فرانسه، اسپانبا، بلژيك، يونان، لهستان، ايتاليا، لتوني، ايرلند، اسلووني و صربستان و… بود. در اين روز كارگران در ابعادي گسترده به خيابانها ريختند و اعتراض خود را نسبت به وضع موجود اعلام كردند.

اعتصاب سراسري در فرانسه:
موجي از اعتصابات سراسري در فرانسه در جريان است. كارگران به سياست رياضت اقتصادي دولت و افزايش سن بازنشستگي از ٦٠ سال به ٦٢ سال معترضند. در فرانسه موجي از اعتصابات سراسري در جريان است. اعتصاباتي كه ميرود اقتصاد دولت را با فلج جدي روبرو كند. در ادامه همين اعتراضات روز سه شنبه ١٦ شهريور صدها هزار نفر به خيابان آمدند. و بخش زيادي از اين كشور فلج گرديد. . از جمله اعتصابات بيست و چهار ساعته که غروب روز دوشنبه ١٥ شهريور آغاز شدند نظير خدمات راه آهن، ترافيک هوايي پروازها و نيز فعاليت مدارس را مختل كرده است. در ادامه همين اعتراضات روز سه شنبه ١٦ شهريور صدها هزار نفر به خيابان آمدند. و بخش زيادي از اين كشور فلج گرديد. افزايش سن بازنشستگي يكي از منابعي است كه دولت ساركوزي براي تامين كسر بودجه دولتي خود به روي آن حساب باز كرده است. با وجود اختلالات زيادي كه در فعاليتهاي روزمره و آمد و رفت مردم به خاطر اعتصاب ايجاد شده بود، برا اساس يك نظر سنجي از هر چهار فرانسوي، ۳ نفر از اعتصاب هاي کارگري حمايت ميکنند. شرکت راه آهن دولتي فرانسه اعلام کرده است اين اعتصابها خدمات يک سوم و يا بيشتر قطارهاي داخل شهري و محلي را قطع كرده است. همچنين مقامات هوانوردي فرانسه گفته اند تا سقف يک چهارم همه پروازهاي پاريس يا لغو و يا با تاخير انجام شدند.

اعتصاب سراسري در اسپانيا:
روز چهارشنبه ٢٩ سپتامبر، ٧ مهر اسپانيا براي نخستين بار طي ٨ سال گذشته شاهد اعتصاب سراسري كارگران بود. در اسپانيا اتحاديه هاي کارگري فراخوان يک اعتصاب عمومي ۲۴ ساعته داده بودند، و صنايع ماشين سازي، الکترونيک، معدن، فولاد، حمل و نقل و ماهيگيري متوقف گرديد. در اين روز انبوهي از تظاهرکنندگان در اطراف ايستگاه هاي اتوبوس و مترو تجمع کردند و فقط تعداد کمي از اتوبوس ها كار انتقال مسافران را انجام ميدادند. در اين روز حرکت بسياري از قطارهاي سريع السير لغو شد و تنها حدود ٢٥ درصد قطارهاي مسافري خدمات ارائه کردند. گروه هايي از اعتصاب کنندگان وارد مغازه ها و بانک ها شدند تا آنها به پيوستن به اين صف تظاهرات دعوت كنند. حتي خطوط هوايي “آيبريا” گفت انتظار دارد فقط ٣٥ درصد پروازهاي معمول را انجام دهد. در تظاهرات بزرگ شهر بارسلون ماموران پليس به صف تظاهر کنندگان حمله کردند و تظاهركنندگان خشمگين در بارسلون در درگيري با ماموران پليس يك اتومبيل پليس را به آتش كشيدند.

پرتغال:
روز چهارشنبه ٢٩ سپتامبر دولت پرتغال در تلاشي براي کاهش ميزان بدهي کشور، طرحهايي را براي کاهش حقوق کارمندان دولت و مخارج عمومي و نيز و همزمان افزايش ماليات ارائه کرد كه فضاي اعتراضي گسترده اي را در ميان بسياري از مردم دامن زد. بحث اعتصاب سراسري در پرتغال نيز اكنون بطور جدي مطرح است.
بنا بر خبرها در يونان و جمهوري ايرلند ميزان بيکاري در بالاترين حد خود، طي يک دهه اخير رسيده است. در اسپانيا نيز ميزان بيكاري ظرف سه سال اخير دو برابر شده است. همچنين در بريتانيا ماشاهد اعتصابات اخطاري كارگران راه آهن و هواپيمايي بوديم و كارگران و اتحاديه هاي كارگري براي مقابله جدي با سياست زدن از خدمات اجتماعي به صورت اعتصابات بزرگ آماده ميشوند.

بدين ترتيب ما با موج جديدي از اعتصابات كارگري در اروپا روبروييم. شعارها و خواست هاي كارگران هر روز راديكال تر ميشود. در برابر اين راديكاليسم ، اتحاديه هاي كارگري و احزاب سنتي كارگري اروپا از يكسو زير فشار كارگران قرار دارند و از سوي ديگر همچنان راه وسط را جستجو كرده و همه تلاششان ترميم نارسايي هاي سرمايه داري موجود است و تلاش دارند مبارات كارگري را به مجاري قانوني هدايت كنند. اما كارگران به خيابانها آمده و ميگويند مي ايستيم. شعار”بار بحرانتان را بدوش ما كارگران نيندازيد”، پاسخ امروز كارگران جهان در مقابل بحران اقتصادي سرمايه داري جهاني است.
خلاصه كلام اينكه به اجرا گذاشته شده طرحهاي اقتصادي سختگيرانه از سوي دول اروپايي براي جبران كسر بودجه هاي دولتي و تخفيف بحرانشان، جوامع اروپايي را هر روز قطبي تر كرده و مبارزه طبقاتي شدت بيشتري مي يابد. اعتصابات كارگري اروپا را فرا ميگيرد

كارگر كمونيست ١٣٤، ١٠ مهر ٨٩. *

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: