شهلا دانشفر

خوش آمديد

هشت مارس در ايران و خارج كشور عليه حكومت ضد زن

از زبان مينا احدي و شهلا دانشفر

هشت مارس امسال در شهرهاي مختلفي در ايران برگزار شد گرچه ابعاد وسيع و توده اي نتوانست بخود بگيرد، اما تصوير متفاوتي را بدست ميداد. ارزيابي شما بطور مشخص از حركت روز جهاني زن امسال در ايران چيست؟

شهلا دانشفر: هشت مارس امسال در شرایطی متفاوت و در دل یک انقلاب روی داد. جمهوری اسلامی به سختی در مقابل برگزاری این روز ایستاد. مجوز نداد. در تهران خیابان انقلاب و بویژه مقابل دانشگاه مملو از نیروهای سرکوبگر رژیم بود. پارک لاله را که سنتا به محل تجمعات هشت مارس تبدیل شده است را با نيروهاي مسلح قرق کرده بودند و هنگامیکه دانشجویانی که مراسم هشت مارس را برپا کرده بودند میخواستند به سمت پارک لاله راهپیمایی کنند، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی  از ترس تبدیل آن به تجمعی بزرگ، جلوی آنها را گرفتند و به صحنه درگیری و شعاردهی دانشجویان تبدیل شد. درب تالار فردوسی شریعتی را نیز که قرار بود در آنجا  مراسم هشت مارس برپا شود، پلمب کرده بودند. با وجود همه اينها دیدیم در دانشگاه تهران و در بابلسر و قم مراسم هشت مارس برپا شد. در آنها یاد ندا را گرامیداشتند و بیانیه های رادیکال و پرشوری خوانده شد. در دانشگاه آزاد قم مرکز آپارتاید جنسی رژیم و پایتخت آیت الله ها دانشجویان دختر جلو افتادند و دانشجویان پسر به آنها پیوستند و هشت مارس را به روز اعتراض علیه تبعیض جنیستی تبدیل کردند. در سنندج نیز بطور بیسابقه ای سه روز هشت مارس برپا شد. مرکز این شهر به محل اجتماعی به مناسبت این روز تبدیل شد و شهر یکپارچه شور و خوشحالی گردید. بدین ترتیب سنندج در صف جلوی این روز آزادیخواهی قرار گرفت و بطور واقعی در برابر تمهیدات سرکوبگرانه رژیم راه نشان داد و بر پایی یک روز بعد از هشت مارس آنهم در مرکز شهر جمهوری اسلامی، این رژیم ضد زن و آپارتاید جنسی را حسابی غافلگیر کرد. و بالاخره اینکه ابتکار جالبی بود که ما در مقابل زندان اوین شاهدش بودیم. پخش گل و شیرینی به مناسبت هشت مارس در مقابل زندان اوین، در مقابل چشمان این دژخیمان یک تعرض آشکار مردم به بساط سرکوب و جنایت این حکومت بود. در میان جمعیتی حدود هزار نفر که به رسم هر شب و برای آزادی زندانیان سیاسی از زندان، در مقابل اوین گرد آمده بودند، هشت مارس را گرامی داشتند. بدین ترتیب عملا تجمع هزار نفره مقابل اوین به محل گرامیداشت هشت مارس تبدیل شد . بگذریم که علاوه بر اینکه در شهرهای دیگر کردستان از جمله سقز و مهاباد ما شاهد برپایی مراسم های بزرگ و کوچک بسیاری بودیم و در جاهای دیگر جمع های آزادیخواه و برابری طلب این روز را در جمع های خود جشن گرفتند. از جمله جمع های کانال جدید و فعالین حزب در بسیاری از شهرها مانیفست آزادی زن را وسیعا پخش کردند و ما شاهد شعار نویسی در سطح شهر ها و پخش تراکت ها و اطلاعیه های حزب به این مناسبت بودیم. بدین ترتیب درست است که  هشت مارس از نظر ابعاد وسيع و توده اي نبود، ولي از نظر مضمون راديكال، چپ ، تعرضي بود و رنگ سرخ این روز که اساسا روز آزادیخواهی و برابری طلبی است را برخود داشت.  از جمله راديكاليسم و تعرضي بودن هشت مارس امسال در جاهايي مثل سنندج و در دانشگاه ها باعث شد انعكاس خبرش توده اي و اجتماعي  شود. در شهر سنندج همه از هشت مارس روز جهاني زن سخن گفتند و هنوز هم بحث آن در میان مردم داغ است.

در هشت مارس در سنندج  حجاب برداشتند. چادر آتش زدند. بر پلاكاردهايشان از ممنوعيت مجازات اعدام و سنگسار نوشتند. خواهان آزادي زندانيان سياسي شدند و شعار جمهوري اسلامي نميخواهيم و حكومت ضد زن موقوف را نوشتند و از همبستگي جنبش آزادي زن و جنبش كارگري سخن گفتند. نفس این اتفاق حتی در یک شهر، در شهر سنندج خود یک اتفاق مهم و سیاسی است و میتواند نقطه آغازی باشد برای موج جدیدی از اعتراض و مبارزه در این شهر و دیگر شهرهای کردستان و الگویی باشد برای کل جامعه. یک نکته مهم و قابل توجه  در تمام این مراسمها در سنندج و در دانشگاه ها دادن  قطعنامه ها و بیانیه های رادیکال به مناسبت هشت مارس بود. از قطعنامه سنندج گرفته تا بیانیه دانشجویان در دانشگاه تهران همه و همه بر لغو همه قوانین تبعیض آمیزعلیه زن، لغو تبعیض جنسیتی و حجاب اجباری، لغو مجازات اعدام، آزادی فوری زندانیان سیاسی، آزادی بدون قید و شرط تشکل، اعتصاب، تحصن و بیان عقیده، جدایی مذهب از آموزش و پرورش و دولت تاکید گذاشته بودند و در تمام  این مراسم ها یاد ندا به عنوان سمبل انقلاب مردم گرامیداشته شد. بدین ترتیب  حجاب برگیران و حجاب سوزان در سنندج، اعتراض علیه تبعیض جنسیتی در قم و  گرامیداشت یاد ندا بعنوان سمبل انقلاب ایران در تمام این مراسم ها و تاکید برخواستهای آزادیخواهانه،  به هشت مارس امسال رنگ انقلاب و رنگ چپ و انسانی زد و در واقع در قطعنامه های هشت مارس امسال خواستهای رادیکال کل جامعه نمایندگی شد.  یک جنبه دیگر که در هشت مارس توجه را جلب میکرد، پیوند عمیق اعتراض علیه ستم کشی زن و جنبش اعتراضی کارگری بود. این را ما در خواستها و مطالبات منشور مطالبات حداقل کارگری که از سوی ٤ تشکل شناخته شده، سندیکای واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن فلز و مکانیک کرمانشاه دیدیم که در آن بر لغو همه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و برابری کامل زن و مرد در تمام عرصه ها تاکید شده بود. در بیانیه شورای موقت کارگران پتروشیمی ماهشهر دیدیم که در آن بر برابری زن و مرد تاکید گذاشته شده بود و نیز در اطلاعیه به مناسبت هشت مارس که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران داده شده بود، شاهد بودیم. و یک  پلاکارد مهم  هشت مارس در سنندج تاکید بر همبستگی جنبش کارگری و جنبش رهایی زن بود. به نظر من هشت مارس امسال یک پیشروی مهم برای جنبش آزادی زن در متن انقلاب جاری بود. روزی بود درادامه روزهای اعتراضی که پشت سر گذاشته ایم، اما با خواستهای روشن و متعین و رنگ سرخ و رادیکال. زنده باد هشت مارس روز جهانی زن.

مينا احدي امسال در كشورهاي مختلفي هشت مارس به صحنه اعتراضي قدرتمند و موثر عليه حكومت زن ستيز اسلامي تبديل شد. شما بعنوان يكي از سازماندهندگان حركت هشت مارس، چه ارزيابي اي از هشت مارس امسال در خارج كشور عليه حكومت اسلامي داريد؟

مينا احدي: امسال ما در خارج از كشور فراخوان همبستگی به زنان ایران را مطرح كردیم و اعلام كردیم كه هشت مارس امسال باید در دنیا توجه ها به یك جنبش اعتراضی علیه حكومت اسلامی٬ جنبشی مدرن و پیشرو  و مترقی علیه قوانین زن ستیز اسلامی و علیه حكومت آپارتاید جنسی جلب شود. این فراخوان در شرایطی داده میشد كه دنیا در نه ماه گذشته با علاقه و سمپاتی جنگ و نبرد روزانه زنان و مردم ایران علیه یكی از فاشیست ترین حكومتها را نظاره گر بود. امسال در دنیا دیگر تصویر از ایران٬ تصویر زنان محجبه و پیچیده در چادر سیاه نبود. تصویر آخوندهای رنگارنگ و احمدی نژاد و شركا نبود٬ تصویر ایران٬ تصویر زنان و مردان مترقی و مدرنی بود كه در خیابانهای تهران و شیراز و تبریز رژه میروند و علیه حكومت و خامنه ای و خمینی شعار داده و عكسهای آنها را آتش میزنند. امسال تصویر ندا و زنان شجاعی را در رسانه ها میدیدیم كه علیه حكومت جدا سازی جنسیتی و آپارتاید قهرمانانه می جنگند. در این شرایط كه طرفداران نسبیت فرهنگی و مبلغین ” ایران كشور اسلامی است” به یمن وقایع چند ماهه اخیر عقب رانده شده بودند٬ ما فراخوان دادیم كه هشت مارس امسال را با عكس ندا و با حجاب سوزان و با فرمان اعلام همبستگی با زنان ایران٬ باید گرامی داشت. همبستگی با زنان و مبارزه شجاعانه آنها در بسیاری از برنامه های هشت مارس عملا اعلام شد. بسیاری از میتینگها و اعتراضات خیابانی و یا در كنفرانسها٬ موضوع مبارزه زنان در ایران و عكس ندا بعنوان سمبل اعتراضات بالا رفت و توجه ها بیش از پیش به ایران جلب شد.

ما امسال یك مانیفست دفاع از مبارزات زنان در ایران را دادیم كه خود یك موفقیت بزرگ بود. این مانیفست به زبانهای مهم بین المللی ترجمه شد . از جمله انگلیسی٬ هلندی٬ آلمانی٬ نروژی٬ سوئدی٬ اسپانیایی٬ ایتالیایی٬ تركی و … این مانیفست خواسته های جنبش برابری طلبانه زنان را به دقت مطرح كرده و تا كنون  حدود  ٢٠٠٠ نفر اینرا امضا  كرده و پیام های بسیار گرم همبستگی برای ما ارسال كرده اند. مانیفست زنان در رسانه های متعدد بین المللی منعكس شد و در هشت مارس امسال هزاران نسخه از آن توزیع شد.

یك ویژگی هشت مارس در خارج از كشور٬ آتش زدن حجابها بود. حجاب سمبل و پرچم حكومت اسلامی و اسلام سیاسی است. اسلامیها با حجاب میایند و زنان ایران به همه زنان در كشورهای اسلام زده٬ اعلام كردند كه با حجاب سوزان باید بساط اینها را جمع كرد. در شرایطی كه جریانات و وابستگان به جنبش ملی اسلامی٬ كماكان زبانشان از اعلام نقد به حجاب لكنت میگیرد و در حالیكه سی سال بعد از اسید پاشیدن به صورت زنان و جنگ روزمره با زنان برای تحمیل حجاب به آنها در ایران٬ همان كسانیكه در هشت مارس ١٩٧٩ در مقابل میتینگ ما زنان بر علیه حجاب میگفتند حجاب زیاد مهم نیست و زنان مشكلات مهمتری دارند٬ همانها امسال هم در هشت مارس٬ از اهمیت نداشتن حجاب و ضرورت سكوت در مورد این معضل و كنار آمدن با حكومت اسلامی حرف زدند. اما امسال ما در دنیا صدای اعتراض میلیونها زن را منعكس كردیم كه سی سال است با آپارتاید و جدا سازی جنسیتی یك حكومت فاشیست اسلامی٬  با همه قوانین ضد زن و با سنگسار و اعدام و زن ستیزی سنگر به سنگر مبارزه میكنند. این زنان به پا خاسته در ایران در شرایط خفقان و اعدامها و سركوب وحشیانه حكومت٬ حجاب آتش زدند و انتظار آنها اینست كه ما در دنیا این جنبش را با قدرت و حدت  بیشتری مطرح و نمایندگی كنیم.

امسال به فراخوان حزب كمونیست كارگری ما در كشورهای متعددی مراسم و یا میتینگ داشتیم. از سوئد تا كانادا و امریكا و از نروژ تا اطریش و فرانسه و آلمان ٬ همه جا فعالین این حزب٬ پرچم آزادیخواهی و برابری طلبی علیه حكومتهای اسلامی و اسلام سیاسی را در دست گرفته و از حقوق و حرمت زنان ٬ با درایت و پیشروی كامل دفاع كردند.

من از این فرصت استفاده میكنم و دست تك تك فعالین این حزب و همه عزیزانی را كه در خارج كشور عكس ندا را در دست گرفته و از حقوق زنان و جنبش پیشرو و برابری طلبانه زنان دفاع كردند٬ درود میفرستم

انترناسیونال٣٣٩، ٢١ اسفند ٨٨

.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: