شهلا دانشفر

خوش آمديد

کارگران لوله سازي خوزستان و هراس رژيم

خبرگزاري مهر در گزارشي از قول نماينده مجلس اسلامي از اهواز مينويسد: “مشکل کارگران حل می شود، اخبار خوش در راه است.”. بعد با كمي مكث بر روزي اين گزارش ابعاد وحشت رژيم از مبارزات كارگران لوله سازي خوزستان و جايگاه اعتراضات آنان در ميان مردم شهر اهواز را به خوبي ميتوان ديد. با هم اين گزارش را دنبال ميكنيم. اين گزارش ابتدا به سخنان شريف حسيني نماينده مجلس اسلامي اهواز اشاره دارد كه ميگويد:” مالکيت شرکت لوله سازي اهواز آنقدر دست به دست شد که وضعيت توليد آن به هم ريخت و روزي رسيد که شرکت حتي توان پرداخت حقوق کارگران را نداشت.” . سپس گزارش وارد بحث دعواهاي مالكيت كارخانه و جدال بر سر بازگرداندن اين كارخانه به دولت كه ظاهرا حسيني نيز يكسوي اين كشاكش بوده است، ميشود. با خواندن گزارش متوجه ميشويم كه در لوله سازي خوزستان نيز همانند بسياري از مراكز كارگري ديگر دعوا بر سر بالاكشيدن كارخانه و سركيسه كارگران است و اين وسط كارگران بين دولت و مالكين خصوصي پاسكاري ميشوند و دستمزدهايشان را بالا كشيده اند. قضيه از اين قرار است كه مديريت كارخانه براي اينكه شر مدعيان برگرداندن كارخانه به دولت را كم كند، با قول آرام كردن اعتراضات كارگران توانسته است، وامهاي كلان صد ميلياردي و ٥٠ ميلياردي بگيرد تا بلكه از محل آن مزد عقب مانده كارگران پرداخت شود. و بعد زير فشار اعتراضات كارگران بخشي از مطالبات كارگران پرداخت شده و دوباره آش همان و كاسه همان و باز سر كارگران بي كلاه مانده است. در ميان اين دعوا برملا ميشود كه مديريت كارخانه به جاي تحقق وعده ١٠٠ ميليارد ريالي تنها ٢٥ ميليارد هزينه طلب كارگران كرده است و باقي پول را بالا كشيده است. حالا جناب نماينده مجلس دارد خوش خبري ميدهد كه گويا قرار است به زودي جلسه اي با وزير صنايع برگزار شود كه مجددا كارخانه به وزارت صنايع واگذار شود و اين همه اخبار خوشي است كه گزارش به آن اشاره دارد. اما همين جاست كه جناب نماينده مجلس با هراس تمام ميگويد: اما اعتراضات مداوم کارگران لوله سازي هم يکي از مواردي است که بارها شهر اهواز را به مشکل مواجه کرده است و اين وضعيت بايد به نوعي پايان يابد زيرا ادامه اين وضعيت بي شک براي خوزستان و صنايع آن چهره خوشايندي ندارد.

اينجا به روشني اشاره حسيني به اعتراضات پي در پي كارگران لوله سازي خوزستان است كه كل شهر را به تحرك در آورده است. اشاره او به راهپيمايي با شكوه اين كارگران در شهر اهواز است كه در بحبوحه روزهاي انقلاب با حمايت وسيع مردم پاسخ گرفت و اعتراض كارگران به شعار مرگ بر ديكتاتور، زندگي انساني حق مسلم ماست ختم شد. مبارزاتي كه بطور واقعي در مقابل كل كارگران راه گذاشت. و بقول جناب آقاي حسيني چهره شهر اهواز را عوض كرده است. زنده باد كارگران لوله سازي خوزستان.

در ادامه اين سخنان و در تداوم مبارزات كارگران لوله سازي خوزستان است كه عقب نشيني ها شروع ميشود و حسيني در مورد اعتراضات روزهاي اخير اين كارگران ميگويد:”١٥٠ نفر از اين کارگران به سن بازنشستگي رسيده اند و خوشبختانه موفق شديم مشکل آنها را حل کنيم. مورد دوم ادامه اعترضاات اين قشر زحمتکش به علت پرداخت نشدن حق بيمه آنها و محروميت آنها از داشتن دفترچه و خدمات درماني بود که فشار مضاعفي بر آنها و خانوادهايشان وارد مي کرد که خوشبختانه اين موضوع نيز حل شده است. و بر لزوم راه اندازي فاز دوم اين کارخانه تاکيد كرده و ميگويد:” اکنون محصولات توليدي اين کارخانه که به شدت مورد نياز وزارت نيرو است تنها در اين کارخانه و تهران توليد مي شود، بنابراين ادامه حيات اين واحد صنعتي براي خوزستان و کشور حياتي است .

با اين سخنان مكان كارگران لوله سازي خوزستان و قدرت اعتصابشان در به حركت در آوردن شهر اهواز و تاثير بر ديگر بخش هاي كارگري و در فلج كردن بخشي از اقتصاد اين دولت ميبينيم.

نكته مهم اينست كه اين داستان، تنها داستان لوله سازي خوزستان نيست. اين داستان همه كارگران و محيط كارگري است. دستمزدهاي پرداخت نشده به امري عادي و سراسري تبديل شده است. به راحتي كارگران را از كار بيكار كرده و دستمزدشان را به سرقت ميبرند. كارگران لوله سازي خوزستان با مبارزات پي در پي خود، همانطور كه جناب حسيني نيز اشاره دارد، چهره شهر اهواز را عوض كرده اند. ميتوان و بايد در تمام شهرها همين كار را كرد. بايد كارگران با همراهي خانواده هايشان در هر شهر، كل شهر را به حمايت و پشتيباني از مبارزات خود بكشانند. بايد كارخانجات مختلف در هر شهر در هماهنگي با هم به تدارك اعتصابات سراسري و همزمان بروند و بيشترين نيروي اجتماعي را به حمايت از مبارزات خود بكشانند. اين تنها راهيست كه ميتوان دستمزدهاي معوقه را نقد كرد. اين تنها راهيست كه ميتوان عليه دستمزدهاي ٣٠٣ هزار توماني زير خط فقر ايستاد و خواست حداقل دستمزد يك ميليون تومان در گام اول را بعنوان خواست فوري همين امروز در برابر اين جانيان گذاشت. اين تنها راهي است كه ميتوان جلوي اين زورگويي ها و تعرضات هر روزه شان به كل جامعه ايستاد و اعدام ها را متوقف كرد. اين تنها راهيست كه جلوي تهديد و فشار بر روي رهبران كارگران و در همه عرصه هاي اجتماعي را گرفت و با گذاشتن رژيم زير فشار مبارزات سراسري خود درب زندانها را گشود. شاهرگهاي اقتصادي حكومت بطور واقعي دست كارگران است، بايد با اعتصابات سراسري خود آخرين نفس هاي اين حكومت را گرفت.

نگاهي به گزارش خبرگزاري مهر از اهواز قدرت ما كارگران را نشان ميدهد. لب سخنان حسيني نماينده مجلس در اهواز نيز همين است، بايد به قدرتمان اتكا كنيم و با تمام نيرو به جلو گام برداريم. بايد جلوي صحنه سياسي جامعه آمد. امروز اين كارگرانند كه ميتوانند با نيروي قدرتمند خود پرچمدار كل خواستهاي جامعه باشند. بايد براي آن گام برداشت

كارگر كمونيست ١٢٥، ٨ خرداد ٨٩.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: