شهلا دانشفر

خوش آمديد

کمونیست کیست و حزب چیست؟

پاسخ به سوالات شما

در این بخش ما تعدادی سوال که شما برای ما فرستاده اید را در اختیار اعضای رهبری حزب قرار داده ایم تا پاسخ دهند. تلاش ما اینست که این بخش را دائما در نشریه داشته باشیم و سوالات شما را در این سطح نیز پاسخ بدهیم. به همین دلیل از شما می خواهیم سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید تا رهبری حزب به شما جواب بدهد. ۲ سوال را در اختیار شهلا دانشفر عضو دفتر سیاسی و دبیر کمیته سازمان ده حزب قرار داده ایم که جواب ایشان را در زیر می بینید. ج.ک

١- من شما را دوست دارم. از آرمانهای کمونیستی برایمان بیشتر بگویید. تا بتوانیم موثر تر باشیم.

ما کمونیست هستیم. کمونیسم اسم دیگری برای انسانیت و انسان دوستی، برابری طلبی و آزادیخواهی است. کمونیسم ما به معنای این است که ما علیه فقر، علیه استثمار، علیه نابرابری، علیه تعیض و علیه هر گونه ستم و تبعیضی هستیم. ما خواهان جامعه ای آزاد، انسانی و برابریم. این به این معناست که ما جامعه ای را میخواهیم که در آن انسانها بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، مذهب، رنگ پوست و غیره دارای حقوقی برابر باشند. ما علیه تبعیض علیه زنان هستیم و به نظر ما حقوق زن، حقوق کودک و حقوق انسان جهانشمول است و همه انسان ها از حقوقی برابری باید برخوردار باشند.

ما فکر میکنیم که پیشرفت های بشری امروز بیش از هر وقت به ما امکان ساختن جامعه ای پر از رفاه را میدهد به همین دلیل ما میتوانیم جامعه ای پر از رفاه و شادی و شایسته بشر امروز بسازیم. ما مذهب را خرافه میدانیم و مبارزه علیه خرافه را امر خود میدانیم. ما خواهان آزادی بدون قید و شرط بیان و عقیده هستیم و از اینرو داشتن هر گونه عقیده ای، داشتن مذهب و بی مذهبی، و از جمله آزادی تشکل، اعتصاب، تجمع، مطبوعات و همه و همه را حقوق مسلم یک جامعه میدانیم. همانطور که می بینید و از عقاید ما بر می آید بطور واقعی کمونیسم، آرمانهای توده عظیم جامعه و همه انسانهای شریف و آزادیخواه است. بسیاری از این انسانها خود به این امر واقف نیستند و ما بردن چنین تعبیری از کمونیسم را بدرون جامعه، امر خود میدانیم. ما میخواهیم کل این نظام وارونه که تمام حقوق اولیه انسانی را از ما گرفته زیر و رو کنیم و جامعه ای انسانی و سوسیالیستی را بنا کنیم. برای همین است که حزب ساخته ایم. هدف ما از ساختن حزب متحد کردن صف آزادیخواهی و انسانیت برای رها شدن از شر این توحش سرمایه داری و حاکمان اسلامی آنست. به نظرم اینها همه اساس آرمان ما را بیان میکند و از شما و همه کسانیکه نوشته من را میخوانند، میخواهم که به این صف میلیونی بپیوندید. ما قدرت عظیمی هستیم. قدرتی عظیم و زیر و رو کننده که باید متشکل شویم. در یک کلام رئوس اصلی آنچیزی که ما میگوییم و آنچیزی که ما میخواهیم به زیباترین بیان در برنامه حزب “یک دنیای بهتر” آمده است و توصیه میکنم که حتما آنرا بخوانید.

٢ -ما را با ساختار و سازماندهی و اصول کار حزب آشنا کنید. تا فعالیت بیشتری داشته باشیم.

“یک دنیای بهتر”، برنامه حزب کمونیست کارگری ایران و اصول سازمانى حزب اهداف و ساختار حزب را روشن کرده است. توصیه میکنم که اگر تا کنون آنها را نخوانده اید، حتما بخوانید.

اما قبل از هر چیز از شما دوست عزیز دعوت میکنیم که به حزب خودتان بپیوندید و با آن فعالیت کنید. بطور واقعی این حزب جای همه کسانی ست که میخواهند استثمار و نابرابری نباشد، میخواهند تبعیض علیه زن نباشد، میخواهند اعدام و سنگسار و اینهمه جنایت و سرکوب نباشد و برای جامعه ای آزاد و انسانی و پر از رفاه و شادی و برای سوسیالیسم مبارزه کنند.

اما در مورد فعالیت با حزب سوال کرده اید. فعالیت با این حزب بسیار ساده است و ما از همکاری هر کسی که خود را در اهدافی که حزب پیش روی خود گذاشته است، شریک میداند و میخواهد با این حزب فعالیت کند، استقبال میکنیم و همه انسانهای آزادیخواه و کمونیست را به عضویت و فعالیت با آن فرا میخوانیم.

همانطور که در بحث های دیگر نیز توضیح داده ایم، حزب تشکل و سازمانی است که برای رهایی جامعه، رهایی طبقه کارگر و زیر و رو کردن نظام سرمایه داری و ساختن جامعه ای سوسیالیستی و انسانی مبارزه میکند. روشن است که اولین گام چنین مبارزه ای رهایی از شر جمهوری اسلامی است. چرا که حتى کوچک ترين بهبود در زندگى مادى و معنوى مردم ايران و کسب بديهى ترين حقوق و آزادى هاى فردى و مدنى در گرو به زير کشيدن رژيم ارتجاعى و ضد بشرى جمهورى اسلامى است. بطور واقعی نیز وقتی به جامعه نگاه میکنید، هر جا که ستمی هست، مبارزه نیز هست. اما این مبارزات پراکنده است. خواستهای مشخص خود را دارد. ولی صرفا با مبارزات صنفی و پراکنده در عرصه های مختلف اجتماعی نمیتوان از شر توحش سرمایه داری و جمهوری اسلامی این حاکمان جنایتکار آن، رها شد. با این مبارزات نهایتا میتوان به خواستهای معین و مقطعی و محدودی رسید. بنابراین باید همه این مبارزات چتری واحد پیدا کنند. متحد شوند تا بتوانند کل سیستم حکومتی را نشانه روند. حزب کمونیست کارگری برای رهبری و هدایت چنین مبارزه ای تشکیل شده است. به عبارت روشنتر بدون داشتن حزب جامعه رها نمیشود و سرمایه داری نیز سرنگون نمیگردد. اینجاست که حزب بطورواقعی طبقه کارگر را در عرصه سیاست، یعنی در مبارزه علیه تبعیض علیه زن، مبارزه علیه اعدام، مبارزه علیه قوانین ارتجاعی اسلامی، مبارزه در دفاع از حقوق کودک و در تمام عرصه های مختلف اجتماعی نمایندگی میکند و در تمام جبهه های نبرد پرچم طبقه کارگر و آزادیخواهی را بلند کرده و برای خلغ ید از سرمایه داری و کسب قدرت سیاسی مبارزه میکند.

بنابراین با عضویت در حزب بطور واقعی این صف آزادیخواهی و انقلاب است که قدرت میگیرد و میتواند با مبارزه متحد خود بساط این رژیم جنایتکار را جارو کند و به جایش جامعه ای آزاد و انسانی بنا نهد. طبعا کسی که عضو این حزب میشود، امرش تحقق چنین مبارزه ایست و فراخوان ما نیز به جامعه همواره این بوده است که برای اینکه بتوانیم مبارزه ای قدرتمند تر را به پیش بریم، بیایید و عضو حزب خودتان شوید. بیایید تا در کنار هم و با قدرت متحدمان، در صفوف میلیونی این مبارزه را به پیش بریم.

بدین ترتیب می بینید که بطور واقعی عضویت در این حزب یک تصمیم آگانه و یک انتخاب سیاسی مهم است و به همین اعتبار عضویت در حزب کمونیست کارگری ایران و کناره گیری و خروج از آن نیز امری آزاد و داوطلبانه است. در اين حزب کسى را به کارى وانميدارند، از کسى امتحان ايدئولوژى و انقلابيگرى نميگيرند. سنوات عضويت کسى مايه امتياز در تشکيلات نمیشود و اعضا داوطلبانه وارد این حزب میشوند و در حد توان خود وظایف یک عضو را برعهده میگیرند و به پیش میبرند.

اما خود این پدیده که انسانها در حزبی جمع میشوند با عزم اینکه جامعه ای را رها کنند، با عزم اینکه دیگر استثمار و تبعیض و نابرابری نباشد، با عزم اینکه جامعه ای بسازند که در آن زندان نباشد، اعدام نباشد، طب، بهداشت، درمان و سلامتی یک حق باشد، نه یک امتیاز که بعضی ها فقط از آن برخوردار باشند و با عزم اینکه در آن همه انسانها مستقل از رنگ و نژاد و جنیسیت و زبان برابر باشند و آزادانه کنار هم در رفاه و شادی زندگی کنند، چقدر زیبا و باشکوه است. و در واقع اینهاست که مبانی پایه ای اصول سازمانی حزب ما را بنا میکند.

بنابراین وقتی ما میگوییم به حزب کمونیست کارگری بپیوندید، به روشنی یعنی اینکه بیاید و در جهت اهداف و آرمانهای انسانی خودتان دست بعمل سیاسی بزنید.

روشن است که حزب کمونیست کارگری ایران دارای ساختار سازمانی روشن و تعریف شده ایست. وهمانطور که اشاره کردم فراخوان ما به همه انسانهای آزادیخواه اینست که دور کانال جدید جمع شوند، برایش تبلیغ کنند و سیاست هایش را عملی کنند و به تداومش کمک کنند و عضو حزب شوند. در هر کجا که هستند، در محلات و در کارخانه و در تشکلها و نهادهای علنی مبارزاتی شان، جمع های حزبی خود را تشکیل دهند. جمع هایی که وظایف آن از جمع آوری کمکهای مالی برای تلویزیون کانال جدید تا چاپ و پخش اطلاعیه ها، تراکت ها و نشریات حزب، تا بردن شعارها و سیاستهای حزب و بحث هایی که در کانال جدید طرح میکنیم به درون جامعه و شرکت فعال بر تظاهراتها و اعتصابها و ایفای نقش در این مبارزات، تا معرفی هر چه بیشتر کانال جدید به دیگران و جذب اعضای جدید به حزب از شعار نویسی، تا ارسال خبر و گزارش برای ما و غیره است. جمع هایی که اعضای آنها هر جا که هستند در راس حرکت و اعتراض هستند. در راس ایجاد تشکل و سازماندهی اعتراضات هستند و انسانیت را نمایندگی میکنند. اعضایی که به اعتبار نقش حق خواهی و معترض بودن خود در هر جا که ستمی روا میشود، حضور دارند و محبوب مردم هستند، کار هر روزه آنها بردن افکار آزادیخواهانه خود به دورن جامعه، مبارزه با عقاید و سنن ارتجاعی و خرافی و جا انداختن عقاید انسانی و مدرن میباشد و وجود گسترده چنین جمعهایی و پیشبرد چنین وظایفی است که به وجود جنبش چپ و حضور حزب کمونیست کارگری ایران ابعاد اجتماعی تری میدهد. اینهاست که بطور واقعی خصوصیات اصلی اعضای این حزب را تصویر میکند و رئوس اصلی وظایف آنها را تشکیل میدهد. و بازهم فراخوان من اینست که با حزب مستقیما در تماس باشید، تا بسته به توانائیها و امکاناتتان بتوانید در این حزب نقش ایفا کنید و وظایف مشخص تری بر عهده بگیرید و بدین ترتیب بتوانید در مبارزه ای متحد و متشکل برای رسیدن به آزادی و برابری و رهایی و برای رسیدن به جامعه انسانی سهیم شوید. این حزب حزب شماست، به حزب کمونیست کارگری بپیوندید.

اما بد نیست به جنبه های دیگری از ساختار حزب نیز اشاره کنم. این حزب هم اکنون یک کمیته مرکزی ٤٨ نفره دارد که منتخب کنگره حزب است. کمیته مرکزی برای پیشبرد بهتر کارها، جمعی به همین تعداد بعنوان مشاورین کمیته مرکزی انتخاب کرده است که بدین ترتیب عملا حدود صد نفر در راس این حزب و سیاست گزاری های کلان آن نقش دارند. کنگره حزب عالى ترين ارگان رهبرى حزب است که هر دو سال حداقل يکبار از نمایندگان منتخب اعضا تشکیل میشود. کمیته مرکزی نیز هر ۶ ماه یکبار نشست خود که به آن پلنوم میگوییم را برگزار میکند و برای رهبری حزب در فاصله دو نشستش دفتر سیاسی را انتخاب میکند. در عین حال امور روز و جاری حزب تحت هدایت و رهبری لیدر حزب و هیات دبیران که کابینه او را تشکیل میدهند انجام میگیرد. در حزب کمونیست کارگری ایران همه این سطوح و پست ها انتخابی است. در هرحال برای آشنایی بیشتر با ساختار حزب توصیه میکنم که اصول سازمانی حزب را حتما بخوانید و امیدوارم در این مختصر جواب بخش اصلی سوال شما را داده باشم

جوانان كمونيست، ٢٢ آبان ٨٨.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: