شهلا دانشفر

خوش آمديد

گرد “مانيفست آزادي زن” متشكل شويد!

مانیفست آزادی زن بیانیه ای است علیه بیحقوقی زن در ایران که به امضای ٤ نفر، من و دوستان دیگر مینااحدی، مریم نمازی، مهین علیپور منتشر گرديد و با استقبالی وسیع در سطح جهانی روبرو شد. ما این مانیفست را به مناسبت هشت مارس بیرون دادیم. چون بهترین مناسبت بود. چون هشت مارس روز جهانی زن، روز آزادیخواهی و برابری طلبی، مضمون واقعی مانیفست آزادی زن را بیان میکرد. از همین رو ما در این مانیفست این انتظار را در مقابل جهانیان قرار دادیم که هشت مارس را روز همبستگی با انقلاب مردم و جنبش آزادی زن در ایران و روز گرامیداشت ندا آقا سلطان اعلام کنند و جواب خوبی هم گرفتیم. از جمله تا کنون نزدیک ١٩٠٠ نفر از شخصيتهاي مختلف از اقصا نقاط جهان این مانیفست را امضا کرده اند و در هشت مارس نیز در پاسخ به این فراخوان چهل سازمان بین المللی مدافع حقوق زن با شعار “آزادی و برابری جنسیتی در ایران” به استقبال هشت مارس رفتند. اما همه اینها شروع کار است. به عبارت روشنتر، در اوضاع انقلابی امروز ایران، و با وجود نقش مهم جنبش آزادی زن بعنوان یک عرصه دائمی مبارزه علیه جمهوری اسلامی،  هشت مارس بهترین مناسبت بود که ما مبارزه ای همه جانبه تر در عرصه رهایی زن علیه جمهوری اسلامی را در دستور بگذاریم.  ما با انتشار مانیفست آزادی زن تلاش کردیم به این نیاز ضروری و فوری پاسخ دهیم و به مبارزاتمان در این عرصه سرعت و شدت بیشتری بدهیم. بنابراین همانطور که در معرفی این مانیفست قبلا نیز توضیح دادیم، این مانیفست در واقع کیفرخواست مردم ایران علیه این رژیم ضد زن است. صدای اعتراض جنبش آزادی زن در ایران است و این جنبش عظیمی است که باید آنرا با قدرت به جلو ببریم و آنرا هرچه بيشتر تقويت كنيم. بویژه خواستهایی که در مانیفست طرح شده، خواستهایی چون لغو همه قوانين ضد زن اسلامی و کلیه قوانین تبعیض آمیز، و برابری زن و مرد در همه عرصه ها، آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، لغو حجاب اجباری، لغو آپارتاید جنسی و جدا سازیهای جنسیتی همه و همه و دیگر خواستها، خواستهایی است که خود یک تم دائمی اعتراض در جامعه است و امروز در دل یک اوضاع انقلابی در جامعه باید این خواستها را پیگیر شد و دورش جمع شد و تشکل ایجاد کرد.  اینها همه مطالباتی است فوری و حداقل که به جنبش قوی آزادی زن در ایران پرچم میدهد و میتوان گرد آن جمع شد و متشکل شد. همچنین در مانیفست آزادی زن، در سطح جهانی نیز جنبش همبستگی با انقلاب مردم ایران، آنهم در عرصه رهایی زن را نمایندگی میکند. بنابراین روشن است که باید به فعالیت گسترده خود حول این مانیفست با قدرت تمام ادامه دهیم.

 

در هر حال نکته مهم اینست که در ایران کارهای بسیاری است که میتوان با بدست گرفتن این پرچم و مطالباتی که در مانیفست آزادی زن آمده است، به پیش برد. همانطور که اشاره کردم جنبش آزادی زن در ایران جنبشی است قوی و ما شاهد تحرک هر روزه آن در کوچه و خیابان و در تقابل با قوانین آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی هستیم. در اعتراضات مختلف و در دانشگاهها و در مبارزات دانشجویان مبارزه علیه تبعیض جنسیتی همواره یک عرصه مهم مبارزه است.  همچنین امروز بیش از هر وقت مشاهده میکنیم که یک بند خواستها و قطعنامه های اعتراضی که به مناسبت های مختلف بیرون داده میشود، خواست لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان است. از جمله بطور مثال یک بند منشور حداقل مطالبات کارگری که از سوی چهار تشکل کارگری بیرون داده شد، لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بود. از همه اینها میخواهم این نتیجه را بگیرم که در ایران میتوان حول این مانیفست فعالیتی گسترده و همه جانبه را سازمان داد.  میتوان انواع و اقسام نهادها و انجمن ها در دفاع از آزادی زن شکل داد. میتوان گرد خواستهای مانیفست آزادی زن نیرو جمع کرد و متشکل شد. بر اساس خواستهایی که در این مانیفست طرح شده است، بیانیه های پرشوری داد و نیز موضوعات آنرا به موضوع بحث در جمع ها و محافل خود در محلات و مراکز مختلف قرار داد و علیه خرافات و عقاید عقب  افتاده مردسالارانه مبارزه کرد و آزادیخواهی را تقویت کرد. بدین ترتیب فعالین این عرضه در هر شهر میتوانند بخود نیروی جدید جذب کنند  و دایره فعالتشان را گسترش دهند. من در اینجا فراخوانم به همه انسانهای آزادیخواه در ایران اینست که بصورت جمع ها و گروه ها، به این مانیفست بپیوندند. حول این مانیفست تشکل ایجاد کنند. با ما در تماس باشند و این عرصه مهم مبارزه را با هم به پیش بریم. در سطح بین المللی نیز همانطور که اشاره کردم ما با تمام قدرت کمپین در حمایت و همبستگی با جنبش انقلابی مردم ایران و جنبش آزادی زن را به پیش میبریم.  خوشبختانه  با وجود دوستانی چون مینااحدی، مریم نمازی و مهین علیپور که چهره هایی شناخته شده و سرشناس در سطح جهانی و در میان سازمانهای مدافع حقوق زن و انساندوست هستند،  و نیز چهره های بسیاری دیگر که از کادرهای برجسته حزب کمونیست کارگری هستند و در کشورهای مختلف در سطح جهان خود در صف جلوی این مبارزه قرار دارند و شناخته شده و محبوب و سرشناسند، ما موقعیت بسیاری خوبی داریم که این مبارزه را با قدرت به پیش ببریم و این راهی است که در پیش داریم وبرایش تلاش میکنیم.*

انترناسيونال ٣٤١، ٦ فروردين ٨٩

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: